PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Korjatun tai vaihdetun tuotteen takuu

"Tuotteella" tarkoitetaan korjattua tai vaihdettua PlayStation®-järjestelmää, jonka osoitteessa 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom toimiva Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") on palauttanut käyttäjälle.

Huomioi, että Tuotteeseen esiasennettu tai päivityksillä tai päivitysjulkaisuilla siihen tarjottu käyttöjärjestelmä on lisensoitu käyttäjälle – ei myyty. Lisäksi sitä saa käyttää vain Tuotteen osana. Käyttöjärjestelmän lisenssiehdot ovat osoitteessa http://www.eu.playstation.com/legal.

Takuun myöntää käyttäjälle SIEE. Takuu on henkilökohtainen, eikä se koske muita käyttäjiä. Tämä takuu myönnetään käyttäjän (sovellettavan lain mukaisten) lakisääteisten oikeuksien lisäksi, eikä se vaikuta mainittuihin oikeuksiin.

Käyttäjän takuu: SIEE takaa, että Tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja, jotka aiheuttavat virheitä ja ongelmia normaalikäytössä alla kuvattujen ehtojen mukaisesti, ja lupaa kolmen (3) lisäkuukauden ja jäljellä olevan SIEEn alkuperäisen valmistajatakuun ajan ("Takuuaika") korjata tai harkintansa mukaan vaihtaa Tuotteen maksutta, jos vika on seurausta materiaali- tai valmistusvioista. Vaihtotuote on uusi tai SIEEn harkinnan mukaan kunnostettu osa tai järjestelmä, jolle myönnetään kolmen (3) kuukauden lisätakuu jäljellä olevan SIEEn alkuperäisen valmistajatakuun lisäksi. Takuu ei koske käyttäjän tietoja, ohjelmistoja, PlayStation-pelejä, PlayStation-lisälaitteita, PlayStation-tarvikkeita tai muita lisälaitteita tai varusteita.

TÄRKEÄÄ

1. Jos käyttäjä haluaa esittää vaateen tämän takuun perusteella, palautusohjeet saa soittamalla paikalliseen asiakaspalveluun tai käyttämällä yhteydenottolomaketta osoitteessa eu.playstation.com/contact-us.

2. Takuu koskee SIEEn palauttamaa Tuotetta tilanteessa, jossa käyttäjä asuu Euroopan talousalueen missä tahansa maassa tai seuraavissa maissa tai seuraavilla alueilla: Albania, Andorra, Bosnia ja Hertsegovina, Gibraltar, Grönlanti, Kanaalisaaret, Kroatia, Makedonia, Mansaari, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki ja Vatikaanivaltio. Takuun myöntäminen edellyttää seuraavaa:

a.  Tuotteen takuusinettiä ja sarjanumeroa ei ole vahingoitettu, muutettu, turmeltu tai poistettu.

b. Tuotteen koteloa ei ole millään tavalla todistetusti avattu tai poistettu tai yritetty avata tai poistaa.

3. SIEE voi harkintansa mukaan korjata Tuotteen tai vaihtaa sen.

4. Korjaaminen tai vaihtaminen voi edellyttää uusimman ohjelmiston tai käyttöjärjestelmäpäivitysten asentamista Tuotteeseen.

5. Tuotteet, joissa on erillinen kiintolevyasema

a.  Tämän takuun nojalla tuotteen mukana tullut kiintolevyasema on palautettava, kun tuote tuodaan takuuhuoltoon.

b. Kiintolevyasema alustetaan Tuotteen huollon tai vaihdon yhteydessä.

c. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kiintolevyaseman alustaminen tuhoaa siihen tallennetut tiedot, tiedostot ja ohjelmistot. Jos käyttäjä haluaa säilyttää nämä tiedot, tiedostot tai ohjelmistot, tiedostot on varmuuskopioitava ja sitten poistettava mahdollisuuksien mukaan kiintolevyasemasta, ennen laitteen tuomista takuuhuoltoon. PlayStation®Network-salasanan tyhjentäminen auttaa suojaamaan salassa pidettäviä tietoja.

6. Muut irrotettavat tallennusvälineet, lisälaitteet, varusteet tai muut kuin alkuperäiset osat on irrotettava ennen Tuotteen toimittamista takuuhuoltoon, jotta ne eivät vahingoittuisi tai häviäisi tai jotta niitä ei tyhjennettäisi.

7.  Käyttäjä ymmärtää, ettei tämä Takuu koske tallennettuja tietoja, tiedostoja tai ohjelmistoja ja hyväksyy, että SIEE ei ole vastuussa käyttäjälle Takuuseen liittyvistä tietojen, tiedostojen tai ohjelmistojen menetyksestä tai vahingoittumisesta.

8. Käyttäjä voi varmistaa tietojen, tiedostojen tai ohjelmistojen tallennuksen ja eheyden varmuuskopioimalla kiintolevyaseman säännöllisesti, mutta osaa sisällöstä ei voi varmuuskopioida ja ne käyttäjän on asennettava uudelleen.

9. Käyttäjä ei voi esittää vaateita tämän takuun perusteella, jos tuote on viallinen seuraavista syistä:

a. kaupallinen käyttö, onnettomuus, kohtuullinen kuluminen, huolimattomuus tai väärinkäyttö (mukaan lukien rajoituksetta Tuotteen käyttö muuhun kuin sen tavalliseen tarkoitukseen ja/tai käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen tai asennus tai käyttö tavalla, joka ei vastaa sovellettavia lakeja, paikallisia teknisiä standardeja tai turvallisuusstandardeja)

b. käyttö luvattoman oheislaitteen (mukaan lukien rajoituksetta pelin tehostimet, sovittimet ja virtalähdelaitteet) kanssa

c. tuotteen muokkaaminen, säätäminen tai muuttaminen mistä tahansa syystä huolimatta siitä, onko tämä suoritettu asianmukaisesti tai ei

d. huolto tai korjaus, jonka on suorittanut muu kuin SIEEn valtuuttama huoltohenkilö

e. tuotteen käyttö valtuuttamattomien ohjelmistojen kanssa, virustartunta, tulipalo, tulva tai muu luonnononnettomuus

f. Tuotteen käyttö tai käsittely tavallisesta henkilökohtaisesta tai kodissa tapahtuvasta käytöstä tai Tuotteen määrityksistä poikkeavalla tavalla.

10. Käyttäjä ei voi tehdä vaateita Takuun nojalla, jos käyttäjän käyttöjärjestelmälisenssi on joutunut tietomurron kohteeksi (lisätietoja osoitteessa http://www.eu.playstation.com/legal).

11. Tämä takuu on sovellettavan lain sallimissa puitteissa ainoa, ja eksklusiivinen Tuotteessa ilmeneviä vikoja koskeva takuu ja kaikki muut joko ilmaistut tai säädöksissä tai muuten johdetut takuut ja ehdot suljetaan pois, eivätkä SIEE tai muut Sonyn yhteisöt tai niiden toimittajat tai valtuutetut huoltoyksiköt ole vastuussa erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai johdannaisista vahingoista tai menetyksistä.

12. SIEE pidättää oikeuden kieltäytyä Tuotteen korjaamisesta ja/tai vaihtamisesta tämän Takuun nojalla, jos SIEE ei voi vahvistaa käyttäjän takuun tilaa eikä käyttäjä pysty toimittamaan alkuperäisen PlayStation-järjestelmän hyväksyttävää ostotodistusta.

13. SIEE ei myönnä minkäänlaista takuuta millekään kolmannen osapuolen tuotteille tai palveluille, joita voidaan tarjota Tuotteen yhteydessä.

Jos Tuote tarvitsee minkäänlaista tämän Takuun ulkopuolista huoltoa, käyttäjän tulee pyytää ohjeita joko soittamalla paikalliseen PlayStation-asiakaspalveluun tai ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeella osoitteessa eu.playstation.com/contact-us.