PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Terms and Conditions

1.             Rajattu määrä Sony Entertainment Network (”SEN”) (aiemmin PlayStation®Network (”PSN”)) -tilin haltijoita saa maksutta käyttöönsä rajatun määrän FIFA 18 Ultimate Team -pisteitä (”FIFA-pisteet”) 26.2.–31.3.2018 välisenä aikana.

2.             SEN-tilin haltijat, jotka saavat käyttöönsä FIFA-pisteet, valitaan Järjestäjän täydellä harkintavallalla, eikä yksittäiselle SEN-tilin haltijalle tämän kampanjan mukaisesti myönnettävistä tai myöntämättä jätettävistä FIFA-pisteistä voi valittaa.  SEN-tilin haltijat, jotka ovat saaneet tai saavat käyttöönsä FIFA-pisteitä tämän kampanjan puitteissa, saavat asiasta järjestelmäilmoituksen 31.3.2018 mennessä.

3.             FIFA-pisteitä ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi hyödykkeiksi eikä niitä voi siirtää tai myydä.

4.             Käyttääkseen FIFA-pisteitä SEN-tilillä on oltava jokin FIFA 18 -pelin versio.

5.             FIFA-pisteillä ei ole vanhenemispäivää, mutta niitä voidaan käyttää vain FIFA 18 -peleissä. Niitä ei voi käyttää muissa FIFA-peleissä.

6.             FIFA-pisteisiin sovelletaan käyttöehtoja, mukaan lukien EA:n käyttösopimuksen osioita 3 ja 6.

7.             Kadonneita, vahingoittuneita tai varastettuja FIFA-pisteitä ei korvata.

8.             Internetyhteys vaaditaan. Kampanjaan osallistuvien SEN-tilin haltijoiden on itse maksettava internetin käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kulut.

9.             Jos Järjestäjä epäilee näiden sääntöjen ja ehtojen rikkomusta tai vilpillistä toimintaa, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä toimittamasta FIFA-pisteitä.

10.          Järjestäjä ei vastaa tämän kampanjan mukaisen FIFA-pisteiden saajan SEN-tilin luonnin, tilille kirjautumisen tai FIFA-pisteiden vastaanoton tai lunastamisen epäonnistumisesta, jos syynä on mikä tahansa tämän oma tai kolmannen osapuolen verkko-, laitteisto- tai ohjelmistovika.

11.          Järjestäjä pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai perua tämän kampanjan ja/tai muokata näitä sääntöjä ja ehtoja odottamattomien olosuhteiden vuoksi tai oman harkintansa mukaan.

12.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

13.          Järjestäjä varaa oikeuden hylätä henkilön osallistumisen harkintansa mukaan, mikäli henkilön toiminta on näiden sääntöjen tai kampanjan tarkoituksen vastaista.

14.          ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

15.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä ja ehtoja tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja kunkin SEN-tilin haltijan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.