PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Säännöt ja ehdot

1.             Rajattu määrä PlayStation®Network (”PSN”) -tilin haltijoita saa maksutta käyttöönsä rajatun määrän FIFA 20 Ultimate Team -pisteitä (”FIFA-pisteet”) 18.11.–31.12.2019 välisenä aikana.

2.             Tilin haltijat, jotka saavat käyttöönsä FIFA-pisteet, valitaan Järjestäjän täydellä harkintavallalla, eikä yksittäiselle tilin haltijalle tämän kampanjan mukaisesti myönnettävistä tai myöntämättä jätettävistä FIFA-pisteistä voi valittaa.  PSN-tilin haltijat, jotka ovat saaneet tai saavat käyttöönsä FIFA-pisteitä tämän kampanjan puitteissa, saavat asiasta järjestelmäilmoituksen tiistai 31. joulukuu 2019 mennessä.

3.             FIFA-pisteitä ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi hyödykkeiksi eikä niitä voi siirtää tai myydä.

4.             FIFA-pisteiden käyttämiseksi tilillä on oltava käytettävissä jokin FIFA 20 -pelin versio.

5.             FIFA-pisteillä ei ole vanhenemispäivää, mutta niitä voidaan käyttää vain FIFA 20 -peleissä. Niitä ei voi käyttää muissa FIFA-peleissä.

6.             FIFA-pisteisiin sovelletaan käyttöehtoja, mukaan lukien EA:n käyttösopimuksenosioita 3 ja 6.

7.             Kadonneita, vahingoittuneita tai varastettuja FIFA-pisteitä ei korvata.

8.             Internet-yhteys vaaditaan. Kampanjaan osallistuvien tilin haltijoiden on itse maksettava internetin käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kulut.

9.             Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä ja ehtoja tai toimineen vilpillisesti, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä toimittamasta FIFA-pisteitä.

10.          Järjestäjä ei vastaa tämän kampanjan mukaisen FIFA-pisteiden saajan tilin luonnin, tilille kirjautumisen tai FIFA-pisteiden vastaanoton tai lunastamisen epäonnistumisesta, jos syynä on mikä tahansa tämän oma tai kolmannen osapuolen verkko-, laitteisto- tai ohjelmistovika.

11.          Järjestäjä pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai perua tämän kampanjan ja/tai muokata näitä sääntöjä ja ehtoja odottamattomien olosuhteiden vuoksi tai oman harkintansa mukaan.

12.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

13.          Järjestäjä varaa oikeuden hylätä henkilön osallistumisen harkintansa mukaan, mikäli henkilön toiminta on näiden sääntöjen tai kampanjan tarkoituksen vastaista.

14.          ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

15.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä ehtoja tulkitaan Englannin lakien mukaisesti. Kunkin PlayStation Network -tilin haltijan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.