PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Ehdot FIA:n virallinen Gran Turismo™ Championships 2020 -kilpailu Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alue

Kilpailu- ja osallistumisvaatimukset

1.               FIA:n virallinen Gran Turismo™ Championships 2020 -kilpailu (”Kilpailu”) on avoin kaikille, jotka täyttävät ikävaatimuksen (määritelty jäljempänä) ja asuvat Itävallassa, Bahrainissa, Belgiassa, Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, Libanonissa, Kuwaitissa, Alankomaissa, Norjassa, Omanissa, Puolassa, Portugalissa, Qatarissa, Romaniassa, Venäjällä, Saudi-Arabiassa, Slovakiassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Turkissa, Arabiemiirikunnissa, Isossa-Britanniassa tai Ukrainassa (”Osanottajamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän (määritelty jäljempänä) tai Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät, edustajat, alihankkijat tai konsultit tai heidän perheenjäsenensä eivätkä ketkään muut, joiden ammatti liittyy Kilpailuun (”Osanottajat”). Yhdessä Osanottajamaat muodostavat Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen.

2.               Itävallassa, Bahrainissa, Belgiassa, Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, Libanonissa, Alankomaissa, Norjassa, Omanissa, Puolassa, Portugalissa, Qatarissa, Romaniassa, Venäjällä, Slovakiassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Turkissa, Isossa-Britanniassa tai Ukrainassa asuvien Osanottajien vähimmäisikäraja on 18 vuotta, ja Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa tai Arabiemiirikunnissa asuvien osanottajien vähimmäisikäraja on 21 vuotta (”Vähimmäisikäraja”).

3.               Kilpailuun osallistumiseen vaaditaan tili PlayStation™Network-verkon (”PSN”) käyttämistä varten. Osanottajan asuinmaa on se maa, joka on rekisteröity hänen PSN-tiliinsä. PSN-tilin luominen edellyttää PSN-palveluehtojen sekä PSN-tietosuojakäytännön (http://eu.playstation.com/legal/) hyväksymistä.

4.               Nämä Ehdot (määritelty jäljempänä) koskevat muissa Osanottajamaissa kuin Ranskassa asuvia Osanottajia.

5.               Osanottajia voidaan pyytää esittämään todistus oikeudestaan osallistua Kilpailuun. Jos Osanottaja ei pysty esittämään tällaista todistusta pyydettäessä, Järjestäjä voi estää Osanottajaa osallistumasta Kilpailuun ja/tai olla luovuttamatta hänen Palkintoaan.

6.               Kilpailu alkaa 25. huhtikuuta 2020 kello 2.00 GMT-aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 8. elokuuta 2020 kello 23.59 GMT-aikaa (”Päättymispäivä”).  Lisätietoja on kohdassa Aikataulu 1 ja Aikataulu 2.  Alkamispäivän ja Päättymispäivän välinen ajanjakso on nimeltään ”Kilpailujakso”.

7.               Osallistuakseen Kilpailuun osanottajien on (1) täytettävä GT Sport -tilan ilmoittautumislomake, joka aukeaa Osanottajille, jotka valitsevat Pelin Sport-tilan Kilpailujakson aikana, (2) valittava Kilpailujakson aikana ne Mestaruuskilpailut, joihin he haluavat osallistua, ennen kunkin kilpailun alkamista, ja (3) hyväksyttävä Kilpailun Ehdot. Jokainen Osanottaja, joka suorittaa nämä vaiheet, on tehnyt yhden “Osallistumisen.

8.               Osallistujien on osallistuttava Kilpailuun ennen määritettyä Päättymispäivää ja -aikaa. Kilpailuun ei pysty osallistumaan Päättymispäivän jälkeen.

9.               Kilpailu koostuu kahdesta (2) eri mestaruuskilpailusta (”Mestaruuskilpailut”):

FIA GT Championships Nations Cup (josta käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Nations Cup”): Nations Cup on mestaruuskilpailu, jossa maat ja alueet kilpailevat voitosta. Maa/alue, jota pelaaja edustaa, määritetään automaattisesti pelaajan PSN-tilin asetuksissa valitun maan/alueen perusteella. Käytettävien autojen alkuperämaihin ei liity rajoituksia.

FIA GT Championships Manufacturer Series (josta käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Manufacturer Series”): Manufacturer Series on mestaruuskilpailu, jossa Osanottajat kilpailevat tietyn valmistajan autoilla. Osanottajat kilpailevat ensin valmistajansa parhaan kuljettajan tittelistä ja sen jälkeen kilpailevat muita valmistajia edustavia Osanottajia vastaan. Osanottajat valitsevat valmistajansa kahdestakymmenestäviidestä (25) ennalta määritetystä valmistajasta.

Kummankin Mestaruuskilpailun tarkat tiedot on määritelty kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series). 

10.            Kilpailuun osallistuminen on maksutonta eikä edellytä minkäänlaisia ostoja, mutta Osanottajilla on oltava PlayStation®4 sekä Gran Turismo™ Sport -peli PlayStation®4-järjestelmälle (”Peli”). Osanottajilla on oltava aktiivinen PlayStation®Plus-jäsenyys Kilpailujakson ajan. Osallistumalla Kilpailuun Osanottajat hyväksyvät nämä ehdot, mukaan lukien kohdissa Aikataulu 1 ja Aikataulu 2 määritellyt ehdot, ja sitoutuvat noudattamaan niitä (”Ehdot”).

11.            PlayStation®Plus (”PS Plus”) -jäsenyys on vain sellaisten henkilöiden saatavilla, joilla on tili PSN-verkon käyttämistä varten, pääsy PlayStation™Store-kauppaan (”PS Store”) sekä nopea internetyhteys.  PSN-verkon, PS Storen ja PS Plussan käyttöön sovelletaan käyttöehtoja sekä maa- ja kielirajoituksia. PS Plus -sisältö ja -palvelut vaihtelevat jäsenen iästä riippuen. Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiailta vaaditaan vanhempien suostumus. Saksassa käyttäjien on oltava vähintään 18-vuotiailta. Palveluiden jatkuva saatavuus ei ole taattua. Tiettyjen pelien verkko-ominaisuudet voidaan lopettaa kohtuullisella varoitusajalla – lue lisää osoitteesta eu.playstation.com/gameservers. PS Plus -jäsenyys on jatkuvat, ja siitä laskutetaan valitusta tilausvaihtoehdosta riippuen kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain PS Storen senhetkisellä hinnalla, ellei jäsenyyttä peruta. Ilmaiset PS Plus -kokeilut jatkuvat automaattisesti kuukausitilaukiksi, ellei tilausta peruta. Täydet ehdot ovat voimassa: PSN-palveluehdot osoitteessa eu.playstation.com/legal.

12.            Kukin Osanottaja voi osallistua kumpaankin Mestaruuskilpailuun vain yhden (1) kerran.  Epäselvyyden välttämiseksi kummankin Mestaruuskilpailun kalenterissa olevat kilpailut ovat eri aikoina.  Näin Osanottajat pystyvät osallistumaan kumpaankin Mestaruuskilpailuun, ja Nations Cupin voittajan on mahdollista olla myös Manufacturer Seriesin voittajatiimissä.

13.            Osanottajat eivät saa luoda uusia tilejä kilpaillakseen tai kasvattaakseen mahdollisuuksiaan päästä Kilpailuun tai edetä siinä eivätkä häiritä muiden Osanottajien suoritusta kisan aikana. Osanottajat eivät saa myöskään pyytää ketään muuta kilpailemaan puolestaan eivätkä tarkoituksella vaihtaa sijoja kisan aikana.  Tällaisissa tapauksissa Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä tällaiset Osanottajat omalla päätöksellään.

14.            Kilpailun voittajat (”Voittajat”) on määritelty kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series) kummankin Mestaruuskilpailun mekanismien mukaan. Kilpailun muille sijoille päässeet (”Muille sijoille päässeet”) on määritelty kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series) kummankin Mestaruuskilpailun mekanismien mukaan.

15.            Palkinnot on määritelty soveltuvin osin kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series). Palkinnot on otettava vastaan sellaisenaan. Palkintojen vastaanottamisen lykkääminen, siirto tai jälleenmyynti on kielletty. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi, mutta Järjestäjä pidättää oikeuden korvata minkä tahansa Palkinnon muulla samanarvoisella palkinnolla. Ellei toisin ole ilmoitettu, Palkinnot eivät sisällä mahdollisia kuljetuksia, käyttörahaa tai muita kuluja (kuten aterioita tai henkilökohtaisia menoja tms.), vaan kaikki tällaiset menot ovat yksinomaan Voittajan vastuulla. Jos Palkintoon kuuluu matkustaminen ulkomaille, on Voittajan vastuulla varmistaa, että hän pystyy matkustamaan ja että hänellä on voimassa oleva passi ja viisumi, jos sellainen vaaditaan, ja kaikki muut matkustuspäivinä matkustamiseen mahdollisesti vaadittavat asiakirjat. Jos Voittajalla ei ole tarvittavia matkustusasiakirjoja matkustuspäivinä, Järjestäjä voi estää Voittajaa osallistumasta Kilpailuun ja/tai olla luovuttamatta hänen Palkintoaan.

16.            Kukin Voittaja ja Muille sijoille päässyt voi joutua maksamaan voittamistaan Palkinnoista veroja lainkäyttöalueensa verolainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kukin Voittaja ja Muille sijoille päässyt on itse vastuussa lainmukaisesta verovelvollisuudestaan.

17.            Jos Voittaja ei lunasta Palkintoaan määritetyssä ajassa tai määritellyllä tavalla, Voittaja menettää Palkinnon. Järjestäjä pidättää oikeuden tarjota Palkintoa seuraaville Osanottajille, jotka ovat oikeutettuja palkintoon ja jotka valitaan Ehtoja noudattaen. Jos Palkinto on lunastettava tietyn ajan kuluessa ja Voittaja on löydettävä ennen Palkinnon lunastamisen määräaikaa, Ehdoissa voidaan ilmaista päivä, jolloin Voittajaan otetaan yhteyttä. Järjestäjä ottaa tällaisissa tilanteissa Voittajaan yhteyttä käyttäen sitä sähköpostiosoitetta, jonka Voittaja on antanut GT Sport -tilassa kyseessä olevan Kilpailun ilmoittautumislomakkeessa. Voittajaan/Voittajiin otetaan yhteyttä kohtuullisen vaivannäön rajoissa. Jos Voittajaan ei saada yhteyttä tai yhteyttä ei onnistuta luomaan määräpäivään mennessä, Järjestäjä pidättää oikeuden tarjota Palkintoa seuraaville Osanottajille, jotka ovat oikeutettuja palkintoon ja jotka valitaan Ehtoja noudattaen. Ellei toisin ole ilmoitettu, jos Voittaja ei lunasta Palkintoa määritetyssä ajassa ja määritellyllä tavalla, Järjestäjä ei ole velvoitettu luovuttamaan Palkintoa seuraavalle Osanottajalle, joka on oikeutettu palkintoon.

18.            Järjestäjä ei ole missään vastuussa tilanteista, joissa verkon, tietokonelaitteiston tai ohjelmiston toimintahäiriön seurauksena jokin Kilpailuun osallistumisilmoitus tai muu Kilpailuun liittyä viesti katoaa tai jää rekisteröimättä. Lähetystodistusta ei hyväksytä vastaanottotodistuksena. Mitään edustajien, kolmansien osapuolten tai järjestäytyneiden ryhmien lähettämiä hakemuksia tai tietokoneella automaattisesti luotuja hakemuksia ei hyväksytä.

19.            Järjestäjä ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai vammoista, jotka Osanottajalle koituu Palkinnon ja/tai Kilpailun suorana tai epäsuorana seurauksena. Järjestäjä ei kuitenkaan yritä millään tavalla kieltää tai rajoittaa vastuutaan kuolemantapauksista tai vammautumisista, jotka johtuvat sen huolimattomuudesta.

20.            Kaikki laissa suoraan tai epäsuoraan ilmoitetut tai muuten Palkintoon ja/tai Kilpailuun liittyvät ehdot, takuut ja lausunnot on suljettu pois suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.

21.            Jos jokin Palkinto havaitaan vastaanotettaessa hyödyttömäksi, vialliseksi tai vahingoittuneeksi, asiasta on ilmoitettava Järjestäjälle kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa Palkinto katsotaan vastaanotetuksi sellaisenaan.  Tämä ei vaikuta Voittajan ja/tai Muille sijoille päässeen lakiperusteisiin oikeuksiin (jos soveltuvia on olemassa).

22.            Jokainen Voittaja ja Muille sijoille päässyt suostuu osallistumaan kohtuullisiksi katsottuihin, Järjestäjän vaatimiin julkisiin tilaisuuksiin. Jos Voittaja tai Muille sijoille päässyt ei halua osallistua tällaisiin julkisiin tilaisuuksiin, on hänen ilmoitettava Järjestäjälle.

23.            Henkilötietoja, jotka Osallistujat antavat osallistuessaan kilpailuun, säilyttävät ja käyttävät vain Järjestäjä, sen konserniyhtiöt sekä sen välittäjät ja alihankkijat Kilpailun järjestämiseen. Tietoja säilytetään ja käytetään Järjestäjän tietosuojakäytännön mukaisesti (luettavissa osoitteessa https://www.playstation.com/fi-fi/legal/privacy-policy/) ja Osanottajan nimenomaisella suostumuksella.

24.            Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista jokaisen Voittajan ja Muille sijoille päässeen nimen verkkosivu(i)llaan. Jokaisen Voittajan ja Muille sijoille päässeen nimen saa tietoonsa perustellusta pyynnöstä lähettämällä paluuosoitteella varustetun kirjekuoren sekä merkinnän ”FIA Gran Turismo™ Championships 2020” sisältävän kirjeen osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Jos joku Voittajista tai Muille sijoille päässeistä ei halua, että hänen nimensä julkaistaan tai on saatavilla, hänen on otettava yhteyttä Järjestäjään. Huomaa, että Järjestäjä voi olla velvollinen antamaan nämä tiedot viranomaisille.

25.            Riitatilanteissa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä tilanteissä käydä minkäänlaista kirjeenvaihtoa tai keskustelua.

26.            Järjestäjä pidättää oikeuden perua Kilpailun kokonaan tai osittain tai muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa, jos se kokee sen välttämättömäksi tai jos olosuhteet ovat sen hallitsemattomissa.

27.            Jos on mitään syytä uskoa, että näitä Ehtoja on rikottu, tai että väärää, epäselvää, vilpillistä tai muuten virheellistä tai sopimatonta tietoa on annettu, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä käsittelemästä osallistumisilmoitusta tai jättää voitetun Palkinnon antamatta. Jos Osanottaja ei noudata näitä Ehtoja, mukaan lukien Aikataulu 1:tä ja/tai Aikataulu 2:ta, tai käyttää osallistumisessaan useita tilejä ja/tai mitä tahansa automatisoitua järjestelmää, hänet poistetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa perutaan.

28.            ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

29.            Näitä Ehtoja tulkitaan Englannin lakien mukaisesti sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Jokaisen Osanottajan ja Järjestäjän välinen sopimus katsotaan luoduksi ja sovituksi Englannissa.

 

Aikataulu 1 – Nations Cup

1.     Nations Cup Online Series

1.1             Osanottajat osallistuvat Nations Cupiin pelaamalla Nations Cup Online Seriesin kisoja Pelin Sport-tilassa. Osanottajien on valittava Nations Cup ja vahvistettava osallistumisensa ennen jokaista kisaa.

1.2             Nations Cup Online Series koostuu kolmesta (3) Vaiheesta, joihin kaikkiin kuuluu kymmenen (10) kierrosta:

FIA Gran Turismo Championship 2020 Nations Cup -kalenteri

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Kierros 1: 25.4.

Kierros 11: 2.6.

Kierros 21: 7.7.

Kierros 2: 28.4.

Kierros 12: 6.6.

Kierros 22: 11.7.

Kierros 3: 2.5.*

Kierros 13: 9.6.

Kierros 23: 14.7.

Kierros 4: 5.5.

Kierros 14: 13.6.

Kierros 24: 18.7.*

Kierros 5: 9.5.

Kierros 15: 16.6.

Kierros 25: 21.7.

Kierros 6: 12.5.

Kierros 16: 20.6.*

Kierros 26: 25.7.

Kierros 7: 16.5.*

Kierros 17: 23.6.

Kierros 27: 28.7.

Kierros 8: 19.5.

Kierros 18: 27.6.

Kierros 28: 1.8.*

Kierros 9: 23.5.

Kierros 19: 30.6.

Kierros 29: 4.8.

Kierros 10: 30.5.*

Kierros 20: 4.7.*

Kierros 30: 8.8.*

1.3             Kisapäivät, joissa on *-merkki, ovat Top 16 Superstars -kisoja (määritelty Aikataulu 1:n kohdassa 1.7).

1.4             Osanottajat saavat pisteitä

1.4.1 lopullisen sijoituksensa perusteella kussakin kisassa sekä

1.4.2 muiden kuhunkin kisaan osallistuvien Osanottajien kuljettajapisteiden keskiarvon perusteella.

1.5             Osanottajien on osallistuttava kisoihin Nations Cup Online Seriesin aikana saadakseen pisteitä, jotka otetaan huomioon kokonaissijoituksessa.

Osanottajien kokonaissijoitus määritetään laskemalla pisteet kussakin Vaiheessa kymmenen (10) Kierroksen jälkeen seuraavalla tavalla (”Lopulliset pisteet”):

Vaihe 1:Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan kolmesta (3) parhaasta Kierroksesta kymmenestä (10) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 10).

Vaihe 2:  Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan viidestä (5) parhaasta Kierroksesta kahdestakymmenestä (20) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 20).

Vaihe 3:  Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan kahdeksasta (8) parhaasta Kierroksesta kolmestakymmenestä (30) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 30).

Osanottajat voivat osallistua vapaasti mihin tahansa kisaan, millä tahansa Kierroksella ja missä tahansa Vaiheessa. Vain päivän viimeisessä kisassa saadut pisteet kuitenkin otetaan huomioon kyseisen Kierroksen verkkosijoitusta laskettaessa. (Jos Osanottaja esimerkiksi osallistuu 16.5.2020 Kierroksella 7 kolmeen kisaan, vain viimeisessä kisassa saadut pisteet lasketaan.)

1.6             Tähtipelaajat

1.6.1       Alla olevien kohtien 1.6.2 ja 1.6.3 rajoitusten mukaisesti Osallistujilla on mahdollisuus rekisteröityä Tähtipelaajaksi, jos he ovat joko

1.6.1.1  edellisen Vaiheen jälkeen Verkkosijoitusten 200 parhaan joukossa tai

1.6.1.2  Osanottajamaansa Verkkosijoitusten kymmenen parhaan joukossa.

1.6.2       Kun Osanottaja täyttää jommankumman Aikataulu 1:n kohdassa 1.6.1 määritellyn ehdon, hän saa Gran Turismo™ Sport -pelissä ilmoituksen mahdollisuudestaan rekisteröityä Tähtipelaajaksi. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen Osanottaja voi rekisteröityä Tähtipelaajaksi osoitteessa gran-turismo.com.  Tähtipelaajaksi rekisteröityminen on Osanottajan omalla vastuulla.

1.6.3       Rekisteröityneillä tähtipelaajilla (joista käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Tähtipelaajat”) on oltava S-kuljettajaluokitus, ja heillä on oltava mahdollisuus osallistua Aikataulu 1:n kohdassa 1.7 määriteltyyn Top 16 Superstars -kisaan.

1.6.4       Top 16 Superstars -kisojen lähetysten aikana näytetään Tähtipelaajien PSN-tunnusten lisäksi heidän oikeat nimensä.

1.6.5       Kun Osanottaja on saanut Tähtipelaaja-kuljettajaluokituksen, luokitus pysyy hänen kuljettajaprofiilissaan vain yhden Online Seriesin Vaiheen ajan.

1.7             Top 16 Superstars -kisa

1.7.1       Top 16 Superstars -kisoja pidetään säännöllisesti Online Seriesin aikana. Kohdan 1.3 mukaisesti Superstars-kisat on merkitty kohdan 1.2 kisa-aikatauluun *-tähtimerkillä.

1.7.2       Osanottajat, jotka osallistuvat Top 16 Superstars -kisoihin, voivat voittaa bonuspisteitä Nations Cup Online Seriesissä.

1.7.3       16 Superstars -kisaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä Tähtipelaajaksi.

1.7.4       Osanottajat voivat ilmoittautua mukaan Top 16 Superstars -kisaan viimeistään viisitoista (15) minuuttia ennen kunkin kisan aikataulun mukaista aloitusaikaa.

1.7.5       Jokaiseen Top 16 Superstars -kisaan valitaan 16 parhaiten luokitettua Tähtipelaajaa, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen kisaan. Luokitus voi perustua kunkin Osanottajan kuljettajaluokitukseen tai kauden aikana saatuun kokonaispistemäärään. Tähtipelaajien luokitustapa Top 16 Superstars -kisan osanottajavalinnoissa määritetään ennen kutakin Top 16 Superstars -kisaa.

1.7.6       Nations Cupin Top 16 Superstars -kisoissa voi olla kustakin Osanottajamaasta enintään kolme (3) Tähtipelaajaa.

1.7.7       Jos ennen Top 16 Superstars -kisaa osallistujiksi on valittu alle 16 Tähtipelaajaa, kohdissa 1.7.5 ja 1.7.6 määritellyt rajoitukset eivät enää päde. Sen jälkeen Tähtipelaajat valitaan heidän Verkkosijoitustensa perusteella, jos mahdollista.

1.8             Kunkin Vaiheen Lopulliset pisteet määrittävät kunkin Osanottajan sijoituksen kyseisen Vaiheen Verkkosijoituksissa.

1.9             Tässä kilpailussa ei jaeta palkintoja.

 

Aikataulu 2 – Manufacturer Series 2020

1.     Manufacturer Series Online Series

1.1.  Osanottajat osallistuvat Manufacturer Seriesiin valitsemalla Manufacturer Series -vaihtoehdon pelin Sport-tilasta ennen kunkin kisan alkua.

1.2.  Manufacturer Series Online Series koostuu kolmesta (3) Vaiheesta, joihin kaikkiin kuuluu kymmenen (10) kierrosta:

FIA Gran Turismo Championship 2020 Manufacturer Series -kalenteri

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Kierros 1: 25.4.

Kierros 11: 3.6.

Kierros 21: 8.7.

Kierros 2: 29.4.

Kierros 12: 6.6.

Kierros 22: 11.7.

Kierros 3: 2.5.*

Kierros 13: 10.6.

Kierros 23: 15.7.

Kierros 4: 6.5.

Kierros 14: 13.6.

Kierros 24: 18.7.*

Kierros 5: 9.5.

Kierros 15: 17.6.

Kierros 25: 22.7.

Kierros 6: 13.5.

Kierros 16: 20.6.*

Kierros 26: 25.7.

Kierros 7: 16.5.*

Kierros 17: 24.6.

Kierros 27: 29.7.

Kierros 8: 20.5.

Kierros 18: 27.6.

Kierros 28: 1.8.*

Kierros 9: 23.5.

Kierros 19: 1.7.

Kierros 29: 5.8.

Kierros 10: 30.5.*

Kierros 20: 4.7.*

Kierros 30: 8.8.*

1.3.  Kisapäivät, joissa on *-merkki, ovat Top 16 Superstars -kisoja (määritelty Aikataulu 2:n kohdassa 1.9).

1.4.  Osanottajat edustavat kilpailussa yhtä (1) seuraavasta kahdestakymmenestäviidestä (25) valmistajasta (”Valmistaja”): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota ja Volkswagen.

1.5.  Huomaa: jos Osanottajan kotiosoite ei ole Osanottajamaassa, jota hän edustaa, kyseinen Osanottaja voidaan diskata.

1.6.  Osanottajat saavat pisteitä

1.6.1.   lopullisen sijoituksensa perusteella kussakin kisassa sekä

1.6.2.   muiden kuhunkin kisaan osallistuvien Osanottajien kuljettajapisteiden keskiarvon perusteella.

1.7.  Osanottajien on osallistuttava kisoihin Manufacturer Series Online Seriesin aikana saadakseen pisteitä, jotka otetaan huomioon kokonaissijoituksessa.

Osanottajien kokonaissijoitus määritetään laskemalla pisteet kussakin Vaiheessa Kierrosten jälkeen seuraavalla tavalla (”Lopulliset pisteet”):

Vaihe 1:Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan kolmesta (3) parhaasta Kierroksesta kymmenestä (10) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 10).

Vaihe 2:  Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan viidestä (5) parhaasta Kierroksesta kahdestakymmenestä (20) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 20).

Vaihe 3:  Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan kahdeksasta (8) parhaasta Kierroksesta kolmestakymmenestä (30) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 30).

Osanottajat voivat osallistua vapaasti mihin tahansa kisaan, millä tahansa Kierroksella ja missä tahansa Vaiheessa.  Vain päivän viimeisessä kisassa saadut pisteet kuitenkin otetaan huomioon kyseisen Kierroksen verkkosijoitusta laskettaessa. (Jos Osanottaja esimerkiksi osallistuu 16.5.2020 Kierroksella 7 kolmeen kisaan, vain viimeisessä kisassa saadut pisteet lasketaan.)

1.8.  Tähtipelaajat

1.8.1.   Alla olevien kohtien 1.8.2 ja 1.8.3 rajoitusten mukaisesti Osallistujilla on mahdollisuus rekisteröityä Tähtipelaajaksi, jos he ovat joko

1.8.1.1.    edellisen Vaiheen jälkeen Verkkosijoitusten 200 parhaan joukossa tai

1.8.1.2.    Valmistajansa Verkkosijoitusten kymmenen parhaan joukossa.

1.8.2.   Kun Osanottaja täyttää jommankumman Aikataulu 2:n kohdassa 1.8.1 määritellyn ehdon, hän saa pelissä ilmoituksen mahdollisuudestaan rekisteröityä. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen Osanottaja voi rekisteröityä Tähtipelaajaksi osoitteessa gran-turismo.com. Tähtipelaajaksi rekisteröityminen on Osanottajan omalla vastuulla.

1.8.3.   Rekisteröityneillä tähtipelaajilla (joista käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Tähtipelaajat”) on oltava S-kuljettajaluokitus, ja heillä on oltava mahdollisuus osallistua Aikataulu 2:n kohdassa 1.9 määriteltyyn Top 16 Superstars -kisaan.

1.8.4.   Top 16 Superstars -kisojen lähetysten aikana näytetään Tähtipelaajien PSN-tunnusten lisäksi heidän oikeat nimensä.

1.8.5.   Kun Osanottaja on saanut Tähtipelaaja-kuljettajaluokituksen, luokitus pysyy hänen kuljettajaprofiilissaan vain yhden Manufacturer Series Online Seriesin Vaiheen ajan.

1.9.  Top 16 Superstars -kisa

1.9.1.   Top 16 Superstars -kisoja pidetään säännöllisesti Manufacturer Series Online Seriesin aikana. Kohdan 1.3 mukaisesti Superstars-kisat on merkitty kohdan 1.2 kisa-aikatauluun *-tähtimerkillä.

1.9.2.   Osanottajat, jotka osallistuvat Top 16 Superstars -kisoihin, voivat voittaa bonuspisteitä Manufacturer Series Online Seriesissä.

1.9.3.   16 Superstars -kisaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä Tähtipelaajaksi.

1.9.4.   Osanottajat voivat ilmoittautua mukaan Top 16 Superstars -kisaan viimeistään viisitoista (15) minuuttia ennen kunkin kisan aikataulun mukaista aloitusaikaa.

1.9.5.   Jokaiseen Top 16 Superstars -kisaan valitaan 16 parhaiten luokitettua Tähtipelaajaa, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen kisaan. Luokitus voi perustua kunkin Osanottajan kuljettajaluokitukseen tai kauden aikana saatuun kokonaispistemäärään. Tähtipelaajien luokitustapa Top 16 Superstars -kisan osanottajavalinnoissa määritetään ennen kutakin Top 16 Superstars -kisaa.

1.9.6.   Manufacturer Series Online Seriesin Top 16 Superstars -kisoissa voi olla kultakin Valmistajalta enintään kaksi (2) Tähtipelaajaa.

1.9.7.   Jos ennen Top 16 Superstars -kisaa osallistujiksi on valittu alle 16 Tähtipelaajaa, kohdissa 1.9.5 ja 1.9.6 määritellyt rajoitukset eivät enää päde. Sen jälkeen Tähtipelaajat valitaan heidän Verkkosijoitustensa perusteella, jos mahdollista.

1.10.  Kunkin Vaiheen Lopulliset pisteet määrittävät kunkin Osanottajan sijoituksen kyseisen Vaiheen Verkkosijoituksissa.

1.11.  Tässä kilpailussa ei jaeta palkintoja.