PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Ehdot – FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019 -kilpailun säännöt – Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alue

 

Kilpailu ja osallistumisvaatimukset

 

1.            FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019 -kilpailu (”Kilpailu”) on avoin kaikille, jotka täyttävät ikävaatimuksen (määritelty jäljempänä) ja asuvat Itävallassa, Bahrainissa, Belgiassa, Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Ranskassa, Suomessa, Saksassa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, Libanonissa, Kuwaitissa, Alankomaissa, Norjassa, Omanissa, Puolassa, Portugalissa, Qatarissa, Venäjällä, Saudi-Arabiassa, Slovakiassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Arabiemiirikunnissa tai Isossa-Britanniassa (”Osanottajamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän (määritelty jäljempänä) tai Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät, edustajat, alihankkijat tai konsultit tai heidän perheenjäsenensä eivätkä ketkään muut, joiden ammatti liittyy Kilpailuun (”Osanottajat”).

2.            Itävallassa, Bahrainissa, Belgiassa, Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, Libanonissa, Alankomaissa, Norjassa, Omanissa, Puolassa, Portugalissa, Qatarissa, Venäjällä, Slovakiassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa asuvien Osanottajien vähimmäisikäraja on 18 vuotta, ja Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa tai Arabiemiirikunnissa asuvien osanottajien vähimmäisikäraja on 21 vuotta (”Vähimmäisikäraja”).

3.            Nämä Ehdot (määritelty jäljempänä) koskevat muissa Osanottajamaissa kuin Ranskassa asuvia Osanottajia.

4.            Kilpailu alkaa 23. maaliskuuta 2019 kello 16.45 GMT-aikaa (”Alkamispäivä”), ja viimeiset osallistumiset on tehtävä viimeistään 7. syyskuuta 2019 kello 23.59 GMT-aikaa (”Päättymispäivä”).  Lue lisätietoja kohdista Aikataulu 1 ja Aikataulu 2.  Alkamispäivän ja Päättymispäivän välinen ajanjakso on nimeltään ”Kilpailujakso”.

5.            Osallistuakseen Kilpailuun osanottajien on täytettävä GT Sport -tilan ilmoittautumislomake, joka aukeaa Osanottajille, jotka valitsevat Pelin Sport-tilan Kilpailujakson aikana (”Osallistuminen”).  Osanottajien on määritettävä, mihin Mestaruuskilpailuun he haluavat osallistua jokaisen kisan alussa.

6.            Kilpailu koostuu kahdesta (2) eri mestaruuskilpailusta (”Mestaruuskilpailut”):

                     a.   FIA GT Championships Nations Cup (josta käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Nations Cup”): Nations Cup on mestaruuskilpailu, jossa maat ja alueet kilpailevat voitosta. Maa/alue, jota pelaaja edustaa, määritetään automaattisesti pelaajan Sony Entertainment Network™ -tilin asetuksissa valitun maan/alueen perusteella. Käytettävien autojen alkuperämaihin ei liity rajoituksia.

                     b.   FIA GT Championships Manufacturer Series (josta käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Manufacturer Series”): Manufacturer Series on mestaruuskilpailu, jossa Osanottajat kilpailevat tietyn valmistajan autoilla. Osanottajat kilpailevat ensin valmistajansa parhaan kuljettajan tittelistä ja sen jälkeen kilpailevat muita valmistajia edustavia Osanottajia vastaan. Osanottajat valitsevat valmistajansa kahdestakymmenestäviidestä (25) ennalta määritetystä valmistajasta.

Kummankin Mestaruuskilpailun tarkat tiedot on määritelty kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series). 

7.            Kilpailuun osallistuminen on maksutonta eikä edellytä minkäänlaisia ostoja, mutta Osanottajilla on oltava PlayStation®4 sekä Gran Turismo™ Sport -peli PlayStation®4-järjestelmälle (”Peli”). Osanottajilla on oltava aktiivinen PlayStation®Plus-jäsenyys Kilpailujakson ajan. Osallistumalla Kilpailuun Osanottajat hyväksyvät nämä ehdot (”Ehdot”) sekä yleiset säännöt (paina tästä) ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

8.            PlayStation™Network-verkkoon (”PSN”) liittyminen edellyttää PSN-palveluehtojen, -käyttäjäsopimuksen ja -tietosuojakäytännön (http://eu.playstation.com/legal/) hyväksymistä.

9.            Kukin Osanottaja voi osallistua kumpaankin Mestaruuskilpailuun vain yhden (1) kerran.  Epäselvyyden välttämiseksi kummankin Mestaruuskilpailun kalenterissa olevat kilpailut ovat eri aikoina.  Näin Osanottajat pystyvät osallistumaan kumpaankin Mestaruuskilpailuun, ja Nations Cupin voittajan on mahdollista olla myös Manufacturer Seriesin voittajatiimissä.

10.          Osanottajat eivät saa luoda uusia tilejä kilpaillakseen tai kasvattaakseen mahdollisuuksiaan päästä Kilpailuun tai edetä siinä.  Tällaisissa tapauksissa Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä tällaiset Osanottajat omalla päätöksellään.

11.          Kilpailun voittajat (”Voittajat”) on määritelty kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series) kummankin Mestaruuskilpailun mekanismien mukaan. Kilpailun muille sijoille päässeet (”Muille sijoille päässeet”) on määritelty kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series) kummankin Mestaruuskilpailun mekanismien mukaan.

12.          Palkinnot on määritelty soveltuvin osin kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series). Palkinnot on otettava vastaan sellaisenaan, eikä niiden vastaanottamista voi lykätä. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi, mutta Järjestäjä pidättää oikeuden korvata minkä tahansa Palkinnon muulla samanarvoisella palkinnolla.

13.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa minkäänlaisista teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai mistään ongelmista, joiden seurauksena jokin Kilpailuun osallistumisilmoitus tai muu viesti katoaa tai jää rekisteröimättä.

14.          PlayStation®Plus-tilaus on saatavilla vain Sony Entertainment Network™ -tilin haltijoille, joilla on kiinteä internetyhteys sekä pääsy PlayStation™Store-kauppaan.  PSN-verkon, PS Storen ja PS Plussan käyttöön sovelletaan käyttöehtoja sekä maa- ja kielirajoituksia. PS Plus -sisältö ja -palvelut vaihtelevat jäsenen iästä riippuen. Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiailta vaaditaan vanhempien suostumus. Saksassa käyttäjien on oltava vähintään 18-vuotiailta. Palveluiden jatkuva saatavuus ei ole taattua. Tiettyjen pelien verkko-ominaisuudet voidaan lopettaa kohtuullisella varoitusajalla – eu.playstation.com/gameservers. PS Plus -tilaus uusiutuu automaattisesti tilausjakson päätyttyä PS Storen senhetkisellä tilaushinnalla.  Täydet ehdot ovat voimassa: PSN-palveluehdot osoitteessa eu.playstation.com/legal.

15.          Riitatilanteissa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä tilanteissä käydä minkäänlaista kirjeenvaihtoa tai keskustelua.

16.          Järjestäjä pidättää oikeuden perua Kilpailun tai muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa, jos se kokee sen välttämättömäksi tai jos olosuhteet ovat sen hallitsemattomissa.

17.          Jos jokin Palkinto havaitaan vastaanotettaessa hyödyttömäksi, vialliseksi tai vahingoittuneeksi, asiasta on ilmoitettava Järjestäjälle kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa Palkinto katsotaan vastaanotetuksi sellaisenaan.  Tämä ei vaikuta Voittajan ja/tai Muille sijoille päässeen lakiperusteisiin oikeuksiin (jos soveltuvia on olemassa).

18.          Jokainen Voittaja ja Muille sijoille päässyt suostuu osallistumaan kohtuullisiksi katsottuihin, Järjestäjän vaatimiin julkisiin tilaisuuksiin.

19.          Jos on mitään syytä uskoa, että näitä Ehtoja on rikottu, tai että väärää, epäselvää, vilpillistä tai muuten virheellistä tai sopimatonta tietoa on annettu, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä käsittelemästä osallistumisilmoitusta tai jättää voitetun Palkinnon antamatta. Jos Osanottaja ei noudata näitä Ehtoja, mukaan lukien lausekkeita 1, 2, 7, 8, 9, 19 ja/tai Aikataulu 1:tä tai Aikataulu 2:ta, tai käyttää osallistumisessaan useita tilejä ja/tai mitä tahansa automatisoitua järjestelmää, hänet poistetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa perutaan.

20.          Jokainen Voittaja ja Muille sijoille päässyt voi joutua maksamaan voittamistaan Palkinnoista veroja lainkäyttöalueensa verolainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kukin Voittaja ja Muille sijoille päässyt on itse vastuussa lainmukaisesta verovelvollisuudestaan.

21.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista jokaisen Voittajan ja Muille sijoille päässeen nimen verkkosivu(i)llaan.  Jokaisen Voittajan ja Muille sijoille päässeen nimen saa tietoonsa perustellusta pyynnöstä lähettämällä paluuosoitteella varustetun kirjekuoren sekä merkinnän ”FIA Gran Turismo™ Championships 2018” sisältävän kirjeen osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

22.          Kilpailussa sovelletaan Yleisiä sääntöjä.  Tutustu Yleisiin sääntöihin painamalla tästä.

23.          ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

24.          Näitä Ehtoja tulkitaan Englannin lakien mukaisesti sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Jokaisen Osanottajan ja Järjestäjän välinen sopimus katsotaan luoduksi ja sovituksi Englannissa.

 

Aikataulu 1 – Nations Cup

 

1.         Nations Cup Online Series

1.1          Osanottajat osallistuvat Kilpailuun pelaamalla Nations Cup Online Seriesin kisoja Pelin Sport-tilassa. Osanottajien on valittava Nations Cup ja vahvistettava osallistumisensa ennen jokaista kisaa.

1.2          Nations Cup Online Series koostuu neljästä (4) Vaiheesta, joihin kaikkiin kuuluu kymmenen (10) kierrosta:

FIA Gran Turismo Championship 2019 Nations Cup -kalenteri

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 4

Kierros 1: 23.3.2019

Kierros 11: 1.5.2019

Kierros 21: 8.6.2019

Kierros 31: 3.8.2019

Kierros 2: 27.3.2019

Kierros 12: 4.5.2019

Kierros 22: 12.6.2019

Kierros 32: 7.8.2019

Kierros 3: 30.3.2019

Kierros 13: 8.5.2019

Kierros 23: 15.6.2019

Kierros 33: 14.8.2019

Kierros 4: 3.4.2019

Kierros 14: 11.5.2019

Kierros 24: 6.7.2019

Kierros 34: 17.8.2019

Kierros 5: 6.4.2019

Kierros 15: 15.5.2019

Kierros 25: 10.7.2019

Kierros 35: 21.8.2019

Kierros 6: 10.4.2019

Kierros 16: 18.5.2019

Kierros 26: 13.7.2019

Kierros 36: 24.8.2019

Kierros 7: 13.4.2019

Kierros 17: 22.5.2019

Kierros 27: 17.7.2019

Kierros 37: 28.8.2019

Kierros 8: 20.4.2019*

Kierros 18: 25.5.2019*

Kierros 28: 20.7.2019

Kierros 38: 31.8.2019

Kierros 9: 24.4.2019

Kierros 19: 29.5.2019

Kierros 29: 24.7.2019

Kierros 39: 4.9.2019

Kierros 10: 27.4.2019

Kierros 20: 1.6.2019

Kierros 30: 27.7.2019*

Kierros 40: 7.9.2019*

1.3       Kisapäivät, joissa on *-merkki, ovat ”Top 16 Superstars” -kisoja. (Määritelty Aikataulu 1:n kohdassa 1.9.)

1.4       Osanottajat saavat pisteitä

1.4.1    lopullisen sijoituksensa perusteella kussakin kisassa sekä

1.4.2    muiden kuhunkin kisaan osallistuvien Osanottajien kuljettajapisteiden keskiarvon perusteella.

1.5       Pisteet lasketaan kussakin Vaiheessa Kierrosten jälkeen seuraavalla tavalla (”Lopulliset pisteet”):

Nations Cup: Osanottajien on osallistuttava kisoihin Nations Cup Online Seriesin aikana saadakseen pisteitä, jotka otetaan huomioon kokonaissijoituksessa. Kunkin Osanottajan kokonaissijoitus määrittää, kutsutaanko heidät World Tour Live Event -tapahtumiin ja etenevätkö he kilpailussa. Osanottajien Lopulliset pisteet lasketaan seuraavalla tavalla:

Vaihe 1: Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan kolmesta (3) parhaasta Kierroksesta kymmenestä (10) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 10).

Vaihe 2:  Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan viidestä (5) parhaasta Kierroksesta kahdestakymmenestä (20) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 20).

Vaihe 3:  Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan kahdeksasta (8) parhaasta Kierroksesta kolmestakymmenestä (30) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 30).

Vaihe 4:  Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan kymmenestä (10) parhaasta Kierroksesta neljästäkymmenestä (40) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 40).

Osanottajat voivat osallistua vapaasti mihin tahansa kisaan missä tahansa Vaiheessa.  Vain päivän viimeisessä kisassa saadut pisteet kuitenkin otetaan huomiota kyseisen Kierroksen verkkosijoitusta laskettaessa. (Jos Osanottaja esimerkiksi osallistuu kolmeen kisaan Kierroksella 7 13. huhtikuuta 2019, vain viimeisessä kisassa (3.) saadut pisteet lasketaan.)

1.6       Kunkin Vaiheen Lopulliset pisteet määrittävät kunkin Osanottajan sijoituksen Verkkosijoituksissa.

1.7       Tähtipelaajat

1.7.1    Alla olevien kohtien 1.7.2 ja 1.7.3 rajoitusten mukaisesti Osanottajilla on mahdollisuus rekisteröityä Tähtipelaajaksi, jos he ovat joko

1.7.1.1 edellisen Vaiheen jälkeen Verkkosijoitusten 200 parhaan joukossa tai           

1.7.1.2 Osanottajamaansa Verkkosijoitusten kymmenen parhaan joukossa.

1.7.2    Kun Osanottaja täyttää jommankumman Aikataulu 1:n kohdassa 1.7.1 määritellyn ehdon, hän saa Gran Turismo™ Sport -pelissä ilmoituksen mahdollisuudestaan rekisteröityä Tähtipelaajaksi. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen Osanottaja voi rekisteröityä Tähtipelaajaksi osoitteessa gran-turismo.com.  Tähtipelaajaksi rekisteröityminen on Osanottajan omalla vastuulla.

1.7.3    Rekisteröityneillä tähtipelaajilla (joista käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Tähtipelaajat”) on oltava S-kuljettajaluokitus, ja heillä on oltava mahdollisuus osallistua Aikataulu 1:n kohdassa 1.8 määriteltyyn Top 16 Superstars -kisaan.

1.7.4    Kun Osanottaja on saanut Tähtipelaaja-kuljettajaluokituksen, luokitus pysyy hänen kuljettajaprofiilissaan vain yhden Online Seriesin Vaiheen ajan.

1.8       Top 16 Superstars -kisa

1.8.1    Top 16 Superstars -kisoja pidetään säännöllisesti Online Seriesin aikana. Kohdan 1.3 mukaisesti Superstars-kisat on merkitty kohdan 1.2 kisa-aikatauluun *-tähtimerkillä.

1.8.2    Osanottajat, jotka osallistuvat Top 16 Superstars -kisoihin, voivat voittaa bonuspisteitä Online Seriesissä.

1.8.3    Top 16 Superstars -kisaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä Tähtipelaajaksi.

1.8.4    Osanottajat voivat ilmoittautua mukaan Top 16 Superstars -kisaan viimeistään viisitoista (15) minuuttia ennen kunkin kisan aikataulun mukaista aloitusaikaa.

1.8.5    Jokaiseen Top 16 Superstars -kisaan valitaan 16 parhaiten luokitettua Tähtipelaajaa, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen kisaan. Luokitus voi perustua kunkin Osanottajan kuljettajaluokitukseen tai kauden aikana saatuun kokonaispistemäärään. Tähtipelaajien luokitustapa Top 16 Superstars -kisan osanottajavalinnoissa määritetään ennen kutakin Top 16 Superstars -kisaa.

1.8.6    Nations Cupin Top 16 Superstars -kisoissa voi olla kustakin Osanottajamaasta enintään kaksi (2) Tähtipelaajaa.

1.8.7    Jos ennen Top 16 Superstars -kisaa Osanottajiksi on valittu alle 16 Tähtipelaajaa, kohdissa 1.8.5 ja 1.8.6 määritellyt rajoitukset eivät enää päde. Sen jälkeen Tähtipelaajat valitaan heidän Verkkosijoitustensa perusteella, jos mahdollista..

1.9       Kunkin Vaiheen päätyttyä kymmenen (10) kilpailijaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta jatkaa Nations Cup World Tour Live Event -tapahtumaan (”World Tourin finalistit”).

1.10       World Tourin finalistit voittavat

1.10.1   kutsun seuraavaan World Tour Live Event -tapahtumaan (määritelty Aikataulu 1:n kohdassa 2.1)

1.10.2   economy-luokan lento-, linja-auto- tai junaliput (meno-paluu) World Tour Event -tapahtumaan (Järjestäjän päätettävissä)

1.10.3   majoituksen World Tour Live Event -tapahtuman ajaksi (majoituspaikan valinta Järjestäjän päätettävissä)

1.10.4   kuljetuksen saapumispäivänä lentokentältä, linja-autoasemalta tai rautatieasemalta majoituspaikalle ja lähtöpäivänä majoituspaikalta lentokentälle, linja-autoasemalle tai rautatieasemalle

1.10.5   kuljetuksen majoituspaikalta World Tour Live Event -tapahtumapaikalle ja takaisin

1.10.6   kaikki ateriat World Tour Live Event -tapahtuman aikana.

Järjestäjä ja/tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta vahvistaa matkustamiseen ja majoitukseen liittyvät tiedot sähköpostitse kunkin Vaiheen päätyttyä (määritelty kohdassa 1.2). (Yhdessä näistä käytetään nimitystä ”Online Seriesin palkinnot”, ja yksittäin ”Online Seriesin palkinto”.)

2.         Nations Cup World Tour Live Event -tapahtumat

2.1       Nations Cupin World Tour Live Event -tapahtumat ovat viisi (5) livetapahtumaa, joiden aikana World Tourin finalistit kilpailevat Nations Cup World Tourin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen voittajan tittelistä. (Kustakin tapahtumasta käytetään nimitystä ”Nations Cup World Tourin Live Event -tapahtuma”.)

2.2       Järjestäjä ja/tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta vahvistaa Nations Cup World Tour Live Event -tapahtuman ajan ja paikan sähköpostitse kunkin Vaiheen päätyttyä. Nations Cup World Tour Live Event -tapahtumat järjestetään tämänhetkisen tiedon mukaan maaliskuussa, kesäkuussa, elokuussa, syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa 2019 eri kaupungeissa eri puolilla maailmaa. 

2.3       Polyphony Digital määrittelee kunkin Nations Cup World Tour Live Event -tapahtuman säännöt ennen tapahtumien alkua.

2.4       Nations Cup World Tourin finalistit:

2.4.1  World Tour 1: kaksikymmentäneljä (24) Osanottajaa, jotka valitaan tulosten perusteella kilpailijoista, jotka osallistuivat vuoden 2018 FIA Certified Gran Turismo Championships -kilpailun Maailman finaalin (pidetty 16.–18. marraskuuta 2018 Monacossa) Nations Cup -kisoihin.

          World Tour 2, 3, 4 ja 5: kohdassa 2.5 määritellyn Maaylärajan ja jäljempänä olevan kohdan 2.6 mukaisesti Osanottajat, joilla on kymmenen (10) korkeinta verkkosijoitusta, jotka on saatu kilpailemalla Nations Cup Online Seriesin kisoissa seuraavasti:

World Tour 2: vaiheen 1 jälkeisten verkkosijoitusten perusteella

World Tour 3: vaiheen 2 jälkeisten verkkosijoitusten perusteella

World Tour 4: vaiheen 3 jälkeisten verkkosijoitusten perusteella

World Tour 5: vaiheen 4 jälkeisten verkkosijoitusten perusteella.

2.5       Kustakin Osanottajamaasta voi tulla enintään kaksi (2) World Tourin finalistia (”Maayläraja”), ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta voi tulla yhteensä enintään kymmenen (10) Osanottajaa. Jos Osanottaja sijoittuu kolmanneksi Osanottajamaassaan, toiseksi sijoittunut Osanottaja toisesta Osanottajamaasta pääsee Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen Nations Cup World Tourille. Näin ollen Osanottajasta, joka sijoittuu Osanottajamaansa Osanottajista kolmanneksi tai sitä huonommalle sijalle, ei voi tulla World Tourin finalistia, vaikka hänen pisteensä olisivat korkeammat kuin jossain toisessa Osanottajamaassa toiseksi sijoittuneen Osanottajan pisteet.

2.6       Jos World Tour Live Event -tapahtuma pidetään Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella sijaitsevassa maassa, tähän World Tour Event -tapahtumaan kutsutaan Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta kaksi (2) ylimääräistä Osanottajaa, jotka valitaan verkkosijoitusten perusteella.

2.7       Kohdassa 2.5 määritellyn Maaylärajan mukaisesti tapauksessa, jossa World Tourin finalisti Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta ei pääse World Tour Live Event -tapahtumaan, Osanottaja, jolla on seuraavaksi korkein verkkosijoitus (joka ei ole vielä World Tourin finalisti), voidaan kutsua Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen Nations Cup World Tour Live Event -tapahtumaan. Polyphony Digital Inc. ilmoittaa tällaisessa tapauksessa Osanottajalle.

2.8       ”Nations Cup World Tourin voittaja” on se World Tourin finalisti, jolla on korkeimmat pisteet kaikista huomioon otettavista Nations Cup World Tour Live Event -tapahtuman kisoista. ”Muille sijoille päässeet” ovat ne World Tourin finalistit, joilla on toiseksi ja kolmanneksi korkeimmat pisteet kaikista huomioon otettavista Nations Cup World Tour Live Event -tapahtuman kisoista.

2.9       World Tourin finalistit, joilla on eniten World Tourin voittoja kaikista huomioon otettavista Nations Cup World Tour Live Event -tapahtumista (”Nations Cupin maailman finalistit”) etenevät Nations Cupin maailman finaaliin. Nations Cupin maailman finaali on erillinen kilpailu Gran Turismo™ Championships -kilpailun maailman finaalin 2019 aikana (”Maailman finaali”), joka järjestetään tämänhetkisen tiedon mukaan marraskuussa 2019. Ehdot lähetetään jokaiselle Nations Cupin maailman finalistille sähköpostitse ennen tapahtumaa.

2.10     Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta valitaan kuusitoista (16) Nations Cupin maailman finalistia (määritelty Aikataulu 1:n kohdassa 2.9).  Näihin kuuluvat Nations Cupin maailman finalistit, jotka on valittu kohdassa 2.9 (yllä) määritetyllä tavalla, sekä Osanottajat, joilla on korkein Verkkosijoitus Kierroksen 40 jälkeen.

2.11     Kustakin Osanottajamaasta voi tulla enintään kolme (3) maailman finalistia (”Maayläraja”), ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta voi tulla yhteensä enintään kuusitoista (16) Osanottajaa. Jos Osanottaja sijoittuu neljänneksi Osanottajamaassaan, seuraavaksi korkeimmalle sijalle sijoittunut Osanottaja toisesta Osanottajamaasta pääsee Maailman finaaliin. Näin ollen Osanottajasta, joka sijoittuu Osanottajamaansa Osanottajista neljänneksi tai sitä huonommalle sijalle, ei voi tulla maailman finalistia, vaikka hänen pisteensä olisivat korkeammat kuin jossain toisessa Osanottajamaassa kärkikolmikkoon sijoittuneen Osanottajan pisteet.

2.12     Jos Nations Cupin maailman finalisti ei pääse Maailman finaaliin, World Tourin finalisti, jolla on seuraavaksi korkein verkkosijoitus, voidaan kutsua Nations Cupin maailman finalistiksi. Polyphony Digital Inc. ilmoittaa tällaisessa tapauksessa World Tourin finalistille.

2.13     Nations Cupin maailman  finalisteille ilmoitetaan valinnoista kunkin World Tour Live Event -tapahtuman päätyttyä, jolloin he voivat myös lunastaa palkintonsa (määritelty Aikataulu 1:n kohdassa 2.15). Järjestäjä toimittaa Nations Cupin maailman finalisteille tietoa Maailman finaalista (määritelty kohdassa 2.9) sähköpostitse käyttäen sitä sähköpostiosoitetta, jonka Osanottaja on antanut GT Sport -tilan ilmoittautumislomakkeessa.

2.14       Kaikki Nations Cup World Tourin Voittajat voittavat

2.14.1   kutsun ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019 -kilpailuun”, joka on livetapahtuma, jonka aikana pidetään vuoden 2019 Nations Cupin maailman finaali sekä vuoden 2019 Manufacturer Seriesin maailman finaali (”Maailman finaali”)

2.14.2   economy-luokan lento-, linja-auto- tai junaliput (meno-paluu) Maailman finaaliin (Järjestäjän päätettävissä)

2.14.3   majoituksen Maailman finaalin ajaksi (majoituspaikan valinta Järjestäjän päätettävissä)

2.14.4   kuljetuksen saapumispäivänä lentokentältä, linja-autoasemalta tai rautatieasemalta majoituspaikalle ja lähtöpäivänä majoituspaikalta lentokentälle, linja-autoasemalle tai rautatieasemalle

2.14.5   kuljetuksen majoituspaikalta Maailman finaalin tapahtumapaikalle ja takaisin

2.14.6   kaikki ateriat Maailman finaalin aikana.

2.15     Yllä määritellyn Palkintoon kuuluvan kutsun lisäksi Nations Cup World Tourin Voittajat ja Muille sijoille päässeet voittavat myös pokaalin.

2.16     Kohdissa 2.14 ja 2.15 luetellut palkinnot ovat ”World Tourin palkinnot”.

2.17     Lunastaakseen kutsun Maailman finaaliin (määritelty kohdassa 2.14) kunkin Voittajan on vastattava Järjestäjän sähköposti-ilmoitukseen kahden (2) viikon kuluessa Järjestäjän sähköposti-ilmoituksen lähetyspäivästä ja annettava koko nimensä ja syntymäaikansa.  Annetun postiosoitteen on vastattava osallistumisen aikana annettua postiosoitetta, tai muuten Voittaja voidaan hylätä.

 

Aikataulu 2 – Manufacturer Series

 

1.         Manufacturer Series Online Series

1.1          Osanottajat osallistuvat Kilpailuun valitsemalla Manufacturer Series -vaihtoehdon pelin Sports Mode -osiosta ennen jokaisen kisan alkua.

1.2          Manufacturer Series Online Series koostuu kahdesta (2) Vaiheesta, joita edeltää Esikausi. Molempiin kuuluu kymmenen (10) kierrosta:

FIA Gran Turismo Championship 2019 Manufacturer Series -kalenteri

Esikausi

Vaihe 1

Vaihe 2

Kierros 1: 1.5.2019

Kierros 1: 8.6.2019

Kierros 11: 3.8.2019

Kierros 2: 4.5.2019

Kierros 2: 12.6.2019

Kierros 12: 7.8.2019

Kierros 3: 8.5.2019

Kierros 3: 15.6.2019

Kierros 13: 14.8.2019

Kierros 4: 11.5.2019

Kierros 4: 6.7.2019

Kierros 14: 17.8.2019

Kierros 5: 15.5.2019

Kierros 5: 10.7.2019

Kierros 15: 21.8.2019

Kierros 6: 18.5.2019

Kierros 6: 13.7.2019

Kierros 16: 24.8.2019

Kierros 7: 22.5.2019

Kierros 7: 17.7.2019

Kierros 17: 28.8.2019

Kierros 8: 25.5.2019*

Kierros 8: 20.7.2019

Kierros 18: 31.8.2019

Kierros 9: 29.5.2019

Kierros 9: 24.7.2019

Kierros 19: 4.9.2019

Kierros 10: 1.6.2019

Kierros 10: 27.7.2019*

Kierros 20: 7.9.2019*


1.3       Kisapäivät, joissa on *-merkki, ovat ”Top 16 Superstars” -kisoja. (Määritelty Aikataulu 2:n kohdassa 1.13.)

1.4          Osanottajat kilpailevat edustaakseen yhtä (1) seuraavasta kahdestakymmenestäviidestä (25) valmistajasta (jokainen niistä on ”Valmistaja”): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota ja Volkswagen.

1.5          Osanottavat kilpailijat saapuvat seuraavilta viideltä (5) alueelta: (a) EMEA; (b) Pohjois-Amerikka; (c) Keski- ja Etelä-Amerikka; (d) Aasia; ja (e) Oseania (jokainen niistä on ”Alue”).

1.6          Osanottajat saavat pisteitä

1.6.1    lopullisen sijoituksensa perusteella kussakin kisassa sekä

1.6.2    muiden kuhunkin kisaan osallistuvien Osanottajien kuljettajapisteiden keskiarvon perusteella.

1.7       Osanottajien on osallistuttava kisoihin Manufacturer Series Online Seriesin aikana saadakseen pisteitä, jotka otetaan huomioon kokonaissijoituksessa.

1.8       Kunkin Osanottajan kokonaissijoitus määrittää, kutsutaanko heidät Live Event -tapahtumiin.  Pisteet lasketaan kussakin Vaiheessa Kierrosten jälkeen seuraavalla tavalla (”Lopulliset pisteet”):

Esikausi: Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan kolmesta (3) parhaasta Kierroksesta kymmenen (10) Kierroksen päätteeksi.  Esikaudella määritetään vain Tähtipelaaja-kelpoisuus (mikä siirtyy mukana seuraavaan Vaiheeseen). 

Pisteet nollataan Esikauden jälkeen.

Vaihe 1:Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan kolmesta (3) parhaasta Kierroksesta kymmenen (10) Kierroksen päätteeksi (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 10).

Vaihe 2: Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan viidestä (5) parhaasta Kierroksesta kahdenkymmenen (20) Kierroksen päätteeksi (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 20).

Osanottajat voivat osallistua vapaasti mihin tahansa kisaan missä tahansa Vaiheessa.  Vain päivän viimeisessä kisassa saadut pisteet kuitenkin otetaan huomiota kyseisen Kierroksen verkkosijoitusta laskettaessa. (Jos Osanottaja esimerkiksi osallistuu kolmeen kisaan Kierroksella 7 17. heinäkuuta 2019, vain viimeisessä kisassa (3.) saadut pisteet lasketaan.)

1.9       Kunkin Vaiheen Lopulliset pisteet määrittävät kunkin Osanottajan sijoituksen Verkkosijoituksissa.

1.10     Vaiheen 1 (tai Kierroksen 10) päätyttyä yksi (1) Osanottaja voi jatkaa Manufacturer Series World Tour 4 Live Event -tapahtumaan, mikäli hänen Valmistajansa ja Alueensa valitaan (määritetty kohdassa 3) (”Live Event -finalisti”).

1.11     Vaiheen 2 (tai Kierroksen 20) päätyttyä yksi (1) Osanottaja voi jatkaa (a) Manufacturer Series World Tour 5 Live Event -tapahtumaan (ja olla Live Event -finalisti); ja (b) Manufacturer Series World Final -tapahtumaan, mikäli hänen Valmistajansa ja Alueensa valitaan (määritetty alla kohdassa 3) (”Maailman finalisti”).

1.12     Tähtipelaajat

1.12.1  Alla olevien kohtien 1.12.2 ja 1.12.3 rajoitusten mukaisesti Osallistujilla on mahdollisuus rekisteröityä Tähtipelaajaksi, jos he ovat joko

1.12.1.1           edellisen Vaiheen jälkeen Verkkosijoitusten 200 parhaan joukossa tai         

1.12.1.2           Valmistajansa Verkkosijoitusten kymmenen parhaan joukossa.

1.12.2  Kun Osanottaja täyttää jommankumman Aikataulu 2:n kohdassa 1.12.1 määritellyn ehdon, hän saa peli-ilmoituksen mahdollisuudestaan rekisteröityä. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen Osanottaja voi rekisteröityä Tähtipelaajaksi osoitteessa gran-turismo.com.  Tähtipelaajaksi rekisteröityminen on Osanottajan omalla vastuulla.

1.12.3  Rekisteröityneillä tähtipelaajilla (joista käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Tähtipelaajat”) on oltava S-kuljettajaluokitus, ja heillä on oltava mahdollisuus osallistua Aikataulu 2:n kohdassa 1.13 määriteltyyn Top 16 Superstars -kisaan.

1.12.4  Kun Osanottaja on saanut Tähtipelaaja-kuljettajaluokituksen, luokitus pysyy hänen kuljettajaprofiilissaan vain yhden Online Seriesin Vaiheen ajan.

1.13     Top 16 Superstars -kisa

1.13.1  Top 16 Superstars -kisoja pidetään säännöllisesti Online Seriesin aikana. Kohdan 1.3 mukaisesti Superstars-kisat on merkitty kohdan 1.2 kisa-aikatauluun *-tähtimerkillä.

1.13.2  Osanottajat, jotka osallistuvat Top 16 Superstars -kisoihin, voivat voittaa bonuspisteitä Online Seriesissä.

1.13.3  Top 16 Superstars -kisaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä Tähtipelaajaksi.

1.13.4  Osanottajat voivat ilmoittautua mukaan Top 16 Superstars -kisaan viimeistään viisitoista (15) minuuttia ennen kunkin kisan aikataulun mukaista aloitusaikaa.

1.13.5  Jokaiseen Top 16 Superstars -kisaan valitaan 16 parhaiten luokitettua Tähtipelaajaa, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen kisaan. Luokitus voi perustua kunkin Osanottajan kuljettajaluokitukseen tai kauden aikana saatuun kokonaispistemäärään. Tähtipelaajien luokitustapa Top 16 Superstars -kisan osanottajavalinnoissa määritetään ennen kutakin Top 16 Superstars -kisaa.

1.13.6  Manufacturer Seriesin Top 16 Superstars -kisoissa voi olla kultakin Valmistajalta enintään kaksi (2) Tähtipelaajaa.

1.13.7  Jos ennen Top 16 Superstars -kisaa osallistujiksi on valittu alle 16 Tähtipelaajaa, kohdissa 1.13.5 ja 1.13.6 määritellyt rajoitukset eivät enää päde. Sen jälkeen Tähtipelaajat valitaan heidän Verkkosijoitustensa perusteella, jos mahdollista.

1.14       Live Event -finalistit voittavat

1.14.1   kutsun seuraavaan Live Event -tapahtumaan (määritelty Aikataulu 2:n kohdassa 2.1)

1.14.2   economy-luokan lento-, linja-auto- tai junaliput (meno-paluu) Live Event -tapahtumaan (Järjestäjän päätettävissä)

1.14.3   majoituksen Live Event -tapahtuman ajaksi (majoituspaikan valinta Järjestäjän päätettävissä)

1.14.4   kuljetuksen saapumispäivänä lentokentältä, linja-autoasemalta tai rautatieasemalta majoituspaikalle ja lähtöpäivänä majoituspaikalta lentokentälle, linja-autoasemalle tai rautatieasemalle

1.14.5   kuljetuksen majoituspaikalta Live Event -tapahtumapaikalle ja takaisin

1.14.6   kaikki ateriat Live Event -tapahtuman aikana.

1.15       Maailman finalistit voittavat

1.15.1   kutsun ”FIA:n viralliseen Gran Turismo Championships 2019 -loppukilpailuun”, joka on live-tapahtuma, jonka aikana pidetään vuoden 2019 Nations Cupin maailman finaali sekä vuoden 2019 Manufacturer Series World Final (”Maailman finaali”)

1.15.2   economy-luokan lento-, linja-auto- tai junaliput (meno-paluu) Maailman finaaliin (Järjestäjän päätettävissä)

1.15.3   majoituksen Maailman finaalin ajaksi (majoituspaikan valinta Järjestäjän päätettävissä)

1.15.4   kuljetuksen saapumispäivänä lentokentältä, linja-autoasemalta tai rautatieasemalta majoituspaikalle ja lähtöpäivänä majoituspaikalta lentokentälle, linja-autoasemalle tai rautatieasemalle

1.15.5   kuljetuksen majoituspaikalta Maailman finaalin tapahtumapaikalle ja takaisin

1.15.6   kaikki ateriat Maailman finaalin aikana.

Järjestäjä ja/tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta vahvistaa matkustamiseen ja majoitukseen liittyvät tiedot sähköpostitse kunkin Vaiheen päätyttyä (määritelty kohdassa 1.2). (Yhdessä näistä käytetään nimitystä ”Online Seriesin palkinnot”, ja yksittäin ”Online Seriesin palkinto”.)

2.         Manufacturer Series World Tour Live Event -tapahtumat

2.1       Manufacturer Series World Tour Live Event -tapahtumat ovat live-tapahtumia, joiden aikana Osanottajat kisaavat näytöstapahtumassa (jokainen niistä on ”Live Event”).

2.2       Manufacturer Series Live Event -tapahtumia ovat

World Tour 3: 2019 Esikauden jälkeen karsineille Osanottajille (kuten määritetty yllä kohdassa 1.2);

World Tour 4: Vaiheen 1 (Kierroksen 10) päätyttyä karsineille Osanottajille (kuten määritetty yllä kohdassa 1.2); ja

World Tour 5: Vaiheen 2 (Kierroksen 20) päätyttyä karsineille Osanottajille (kuten määritetty yllä kohdassa 1.2).

2.3       Manufacturer Series Live Event -tapahtumien aikana järjestettävät kisat ovat vain näytöstapahtumia; Osanottajat eivät ansaitse pisteitä kisatakseen Manufacturer Series World Final -tapahtumassa.

2.4       Järjestäjä ja/tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta vahvistaa Live Event -tapahtuman ajan ja paikan sähköpostitse kunkin Vaiheen päätyttyä. Live Event -tapahtumat järjestetään tämänhetkisen tiedon mukaan kesäkuussa, elokuussa, syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa 2019 eri kaupungeissa eri puolilla maailmaa. 

2.5       Polyphony Digital määrittelee kunkin Live Event -tapahtuman säännöt ennen tapahtumien alkua.

2.6       Jokaisen Manufacturer Series Live Event -tapahtuman voittaja ja toiseksi tullut saa pokaalin.

2.7       Kohdassa 2.6 luetellut palkinnot ovat ”Live Eventin palkinnot”.

2.8       Lunastaakseen kutsun Live Event -tapahtumaan kunkin Live Event -finalistin on vastattava Järjestäjän sähköposti-ilmoitukseen kahden (2) viikon kuluessa Järjestäjän sähköposti-ilmoituksen lähetyspäivästä ja annettava koko nimensä ja syntymäaikansa.  Annetun postiosoitteen on vastattava osallistumisen aikana annettua postiosoitetta, tai muuten Voittaja voidaan hylätä.

3.         Live Event -finalistien ja Maailman finalistien valinta

3.1       Live Event -finalistien ja Maailman finalistien valinta määritetään seuraavien kriteerien yhdistelmällä

3.1.1    parhaat tulokset saaneet Osanottajat;

3.1.2    Top 12 Valmistajat (valittu kohdan 3.3 mukaisesti);

3.1.3    kolme Edustusaluetta (määritetty kohdassa 3.6).

3.2       Yhteensä kolme (3) Live Event -finalistia tai Maailman finalistia (tilanteesta riippuen) valitaan edustamaan jokaista Valmistajaa Live Event -tapahtumassa tai Maailman finaalissa (tilanteesta riippuen); yksi jokaiselta Edustusalueelta.

3.3       Yhteensä kaksitoista (12) Valmistajaa kilpailee jokaisessa Live Event -tapahtumassa. Heidät valitaan seuraavien kriteerien mukaan (tässä järjestyksessä) (”Top 12”)

3.3.1  Kilpailun virallinen Valmistajakumppani tai ”Tehdastalli”; ja

3.3.2  Maailmanlaajuinen valmistajasijoitus (määritetty alla kohdassa 3.4).

3.4       Jokaisen Vaiheen jälkeen ”Maailmanlaajuinen valmistajasijoitus” muodostetaan seuraavalla tavalla

3.4.1  Valmistajat, joiden Osanottajat ovat saaneet korkeimmat Lopulliset pisteet joko Vaiheen 1 tai Vaiheen 2 päätteeksi (World Tour 4 ja World Tour 5), saavat pisteitä alla olevan taulukon mukaisesti, jotta Alueellinen valmistajasijoitus saadaan määritettyä:                                                                                                 

Valmistajan sija

Valmistajan sijoituspisteet

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

3.4.2  Tämä prosessi toistetaan kaikilla viidellä Alueella, ja Valmistajan sijoituspisteet kaikilta viideltä Alueelta lasketaan yhteen, jotta ”Maailmanlaajuinen valmistajasijoitus” saadaan määritettyä.

3.5       Maailmanlaajuinen valmistajasijoitus lasketaan jokaisen Vaiheen jälkeen, sillä määritetään kilpailun Top 12 -sijoitukset. Tulokset julkaistaan osoitteessa https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ sekä Pelin Sport-osiossa.

3.6       Kolme (3) jokaiselle Top 12 Valmistajalle eniten Valmistajan sijoituspisteitä hankkinutta Aluetta (jokainen niistä on ”Edustusalue”) jatkaa Live Event -tapahtumaan tai Maailman finaaliin.

3.7       Mikäli Maailmanlaajuisessa valmistajasijoituksessa tasapisteissä olevia Alueita on kaksi tai useampi, eteenpäin jatkava Alue määritetään seuraavia kriteereitä käyttämällä:

a)    Alue, jolla on korkeimmat pisteet kaikilta Kierroksilta; ja

b)    jos tilanne on edelleen tasan, Alue, jolla on suurin määrä rekisteröityneitä osanottajia 2019 Seriesin päätteeksi (kyseiselle Valmistajalle).

3.8       Jos Live Event -finalisti tai Maailman finalisti ei pääse Live Event -tapahtumaan tai Maailman finaaliin (tilanteesta riippuen), Osanottaja, jolla on korkeimmat Vaihepisteet seuraavaksi korkeimmat sijoituspisteet saaneelta Alueelta, voidaan kutsua Live Event -finalistiksi tai Maailman finalistiksi (tilanteesta riippuen). Polyphony Digital Inc. ilmoittaa tällaisessa tapauksessa asiaankuuluville henkilöille.

3.9       Finalisteille ilmoitetaan valinnastaan Online Seriesin päätyttyä, jolloin he voivat myös lunastaa palkintonsa. Järjestäjä toimittaa tietoa Live Event -tapahtumista sähköpostitse käyttäen Osanottajan GT Sport -tilan ilmoittautumislomakkeessa antamaa sähköpostiosoitetta.