PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Säännöt ja ehdot

FIA Gran Turismo Championships 2018 -kilpailun erityissäännöt

 

1.             FIA Gran Turismo™ Championships 2018 -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden Ikärajan (määritelty jäljempänä) ylittävät asukkaat: Alankomaat, Bahrain, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Kuwait, Libanon, Norja, Oman, Portugali, Puola, Qatar, Ranska, Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Venäjä ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän (määritelty jäljempänä) työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat tai heidän perheensä, Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt (”Osallistujat). Asiakirjan 1 kohdassa 4.7 määritettyihin EMEA-alueen Nations Cup Final Live -tapahtuman tarkoituksiin myös Italia on Osallistujamaa. Osallistumisen Ikäraja on 18 vuotta seuraavissa maissa asuvien kohdalla: Alankomaat, Bahrain, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Libanon, Norja, Oman, Portugali, Puola, Qatar, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari ja Venäjä, ja 21 vuotta seuraavissa maissa asuvien kohdalla: Kuwait, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Nämä Säännöt (määritellään jäljempänä) koskevat muissa Osallistujamaissa kuin Ranskassa asuvia Osallistujia.

2.             Kilpailu alkaa 20.6.2018 kello 18.45 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 9.9.2018 01.59 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”).  Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on ”Kilpailuaika.

3.             Kilpailuun osallistuminen on ilmaista, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistujilla on kuitenkin oltava mahdollisuus käyttää PlayStation®4-järjestelmää ja Gran Turismo™ Sport -pelin PlayStation®4-versiota (”Peli”). Osallistujien on oltava aktiivisia PlayStation®Plus-jäseniä Kilpailuaikana. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”) sekä yleisiä sääntöjä (napsauta tätä).

4.             Kilpailuun sovellettavat säännöt on määritetty asiakirjassa 1.

5.             PlayStation™Network (”PSN”) -rekisteröinti edellyttää PSN-palvelun ehtojen ja käyttösopimuksen ja PSN:n yksityisyyden suojan hyväksymistä. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä).

7.             Kilpailussa on viisikymmentäkuusi (56) voittajaa (kukin ”Voittaja”), jotka määritellään seuraavasti:

(a)   asiakirjan 1 kohdan 5.6 mukaisesti kuusitoista (16) Manufacturer Seriesin loppukilpailun osallistujaa (määritelty asiakirjan 1 kohdassa 5.5)

(b)   kolmekymmentä (30) alueloppukilpailun osallistujaa (määritelty asiakirjan 1 kohdassa 4.3)

(c)   kymmenen (10) Maailmanlaajuisen Nations Cup -loppukilpailun osallistujaa [RT1] (määritelty asiakirjan 1 kohdassa 4.11), joista yksi on EMEA-alueen Nations Cup -loppukilpailun Voittaja ja kaksi (2) Muuta palkinnonsaajaa (määritelty asiakirjan 1 kohdassa 4.10).

Voittajat ja Muut palkinnonsaajat valitaan asiakirjassa 1 kuvatulla tavalla.

8.             Maailmanlaajuisen Nations Cup -loppukilpailun osallistujat saavat tiedon loppukilpailuun pääsemisestä EMEA-alueen Nations Cup -loppukilpailussa, jolloin he voivat halutessaan lunastaa palkintonsa (”Palkinto”). Järjestäjä ilmoittaa loppukilpailun osallistujille valinnasta kahden (2) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Ilmoitus lähetetään kunkin Osallistujan GT Sport Mode -rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Järjestäjä toimittaa Voittajille Gran Turismo™ Championships World Final -tapahtumaan (määritelty kohdassa 10(a)) ja EMEA-alueen Nations Cup -loppukilpailuihin liittyvät tiedot GT Sport Mode
-rekisteröitymislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

9.             Lunastaakseen Palkinnon Gran Turismo™ Championships World Final -tapahtumaan liittyvän osan (määritellään kohdassa 10(a)) kunkin Voittajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin kahden (2) viikon kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Vastauksesta on käytävä ilmi Voittajan koko nimi ja syntymäaika.  Annetun postiosoitteen on vastattava osallistumisen yhteydessä annettua postiosoitetta tai muuten Voittaja voidaan hylätä Kilpailusta.

10.          Kukin Manufacturer Seriesin loppukilpailun osallistuja ja Maailmanlaajuisen Nations Cup -loppukilpailun osallistuja voittaa

(a)   osallistumiskutsun ”Gran Turismo Championships World Final
-tapahtumaan
”, jonka aikana järjestetään vuoden 2018 maailmanlaajuiset Nations Cup -loppukilpailut sekä Manufacturer Seriesin loppukilpailut

(b)   menopaluulennot (turistiluokassa), -linja-automatkat tai -junamatkat Gran Turismo™ Championships World Final -tapahtumaan (sen mukaan, mikä Järjestäjän yksinomaisen päätöksen mukaan on sopivin matkustustapa) ja

(c)   majoituksen Gran Turismo™ Championships World Final -tapahtuman aikana (Järjestäjän yksinomaisen päätöksen mukaan)

Edellä määritetyn Palkinnon kutsuosan lisäksi EMEA-alueen Nations Cup
-loppukilpailun voittaja voittaa myös (d) pokaalin.

Kukin Nations Cup -alueloppukilpailun osallistuja voittaa

(e)   osallistumiskutsun EMEA-alueen Nations Cup Final Live -tapahtumaan (määritelty asiakirjan 1 kohdassa 4.7)

(f)    menopaluulennot (turistiluokassa), -linja-automatkat tai -junamatkat EMEA-alueen Nations Cup Final Live -tapahtumaan (sen mukaan, mikä Järjestäjän yksinomaisen päätöksen mukaan on sopivin matkustustapa) ja

(g)   majoituksen EMEA-alueen Nations Cup Final Live -tapahtuman aikana (Järjestäjän yksinomaisen päätöksen mukaan).

Järjestäjä ja/tai Polyphony Digital Inc Järjestäjän puolesta vahvistaa matkoihin ja majoitukseen liittyvät tiedot sähköpostitse kauden 3 päätyttyä (asiakirjassa 1 kuvatulla tavalla).

 (Yhdessä ”Palkinnot”, yksittäin ”Palkinto”.)

11.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niitä voi siirtää.  Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa minkä tahansa Palkinnon toiseen samanarvoiseen Palkintoon.

12.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

13.          PlayStation®Plus-tilaus on saatavilla vain SEN-tilin haltijoille, joilla on nopea internetyhteys ja jotka voivat käyttää PlayStation™Storea.  PSN-, PS Store- ja PS Plus -palveluihin sovelletaan käyttöehtoja sekä maa- ja kielikohtaisia rajoituksia. PS Plus
-sisältö ja -palvelut vaihtelevat tilaajan iän mukaan. Käyttäjien on oltava vähintään
7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiaat käyttäjät tarvitsevat vanhemman suostumuksen. Saksassa käyttäjien on oltava aina vähintään 18-vuotiaita. Palveluiden saatavuutta ei taata. Yksittäisten pelien verkkotoiminnot voidaan lakkauttaa etukäteen annetun ilmoituksen jälkeen – eu.playstation.com/gameservers. PS Plus -tilaus uusiutuu automaattisesti tilausjakson lopussa voimassa olevaan PS Store -hintaan.  Täydellisiä ehtoja sovelletaan: PSN-palveluehdot ovat nähtävissä osoitteessa eu.playstation.com/legal.

14.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

15.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

16.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi.  Tämä ei vaikuta Voittajan tai Muun palkinnonsaajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

17.          Jokainen Voittaja suostuu Järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

18.          Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 3, 5, 6, 9 ja/tai asiakirjan  1 ehtoja tai käyttää osallistumiseen useita tilejä ja/tai automaattisia järjestelmiä, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

19.          Kukin Voittaja ja Muu palkinnonsaaja saattaa joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Osallistujat vastaavat veroista itse.

20.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista verkkosivusto(i)ssaan kunkin Voittajan ja Muun palkinnonsaajan nimet.  Voittajan ja kunkin Muun palkinnonsaajan nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää palautuspostimerkillä ja osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko FIA Gran Turismo™ Championships 2018, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

21.          Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua.  Voit lukea yleiset säännöt napsauttamalla tätä.

22.          ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

23.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.

 

Asiakirja 1

 

1.         FIA Gran Turismo™ Championships 2018 -tapahtumassa järjestetään seuraavat kaksi mestaruuskilpailua:

1.1        FIA GT Championship Nations Cup (jäljempänä ”Nations Cup”): Nations Cup on mestaruuskilpailu, jossa maat ja alueet kilpailevat voitosta. Pelaajan maa ja alue määräytyy automaattisesti hänen Sony Entertainment Network -tilinsä (SEN-tili) perusteella. Ajettavien ajoneuvojen alkuperämaita ei ole rajoitettu.

1.2        FIA GT Championship Manufacturer Series (jäljempänä ”Manufacturer Series”): Manufacturer Series on mestaruuskilpailu, jossa Osallistujat kilpailevat tietyn valmistajatyypin autoilla. Osallistujat kilpailevat ensin valmistajakohtaisesta voitosta, minkä jälkeen voittajat kisaavat muita valmistajia edustavia Osallistujia vastaan. Osallistujat valitsevat edustamansa valmistajan ennalta määritetystä kahdenkymmenenviiden valmistajan listasta.

2.         Kilpailuun osallistumista varten Osallistujien on täytettävä GT Sport Mode
-rekisteröitymislomake, jonka kukin Osallistuja saa valitessaan Pelissä Kilpailuaikana GT Sport Mode -tilan.

3.         Online-sarja

3.1        Tämän asiakirjan 1 kohdan 2 mukaisesti Osallistujat osallistuvat Kilpailuun pelaamalla Pelin GT Sport Mode -tilassa Online-sarjan osakilpailuja. Online-sarjassa on kolme kautta seuraavan määritelmän mukaisesti:

3.1.1     Kaudet 1 ja 2: Kausilla 1 ja 2 Osallistujat voivat parantaa osakilpailuissa luokitustaan. Näin he voivat saada lisäpisteitä osallistuessaan osakilpailuihin Kilpailun aikana. Kausilla 1 ja 2 kerätyt pisteet parantavat kunkin Osallistujan luokitusta. Ne eivät vaikuta Osallistujan lopulliseen Online-sarjan pistemäärään.

3.1.2     Kausi 3: osallistumalla osakilpailuihin kaudella 3 Osallistujat keräävät pisteitä, joiden perusteella lasketaan heidän kokonaissijoituksensa Online-sarjan pistetaulukossa. Kunkin Osallistujan kokonaissijoitus määrittää, pääseekö hän mestaruuskilpailun seuraaville kierroksille. Osallistujan lopullinen pistemäärä on niiden viiden osakilpailun pistemäärän summa, joissa hän sai kolmannella kaudella eniten pisteitä (jäljempänä ”Lopullinen pistemäärä”),

Osallistujat saavat osallistua harkintansa mukaan mihin tahansa osakilpailuun millä tahansa kaudella. Kunkin kauden aikataulu on määritetty jäljempänä kohdassa 3.2.

3.2          Online-sarjan aikataulu:

 

Kauden 1 osakilpailupäivät

Kauden 2 osakilpailupäivät

Kauden 3 osakilpailupäivät

1. kierros

20.6.2018

4.7.2018

8.8.2018

2. kierros

23.6.2018

7.7.2018

11.8.2018

3. kierros

27.6.2018

11.7.2018

15.8.2018

4. kierros

30.6.2018

14.7.2018*

18.8.2018

5. kierros

18.7.2018

22.8.2018

6. kierros

21.7.2018

25.8.2018*

7. kierros

25.7.2018

29.8.2018

8. kierros

28.7.2018*

1.9.2018*

9. kierros

5.9.2018

10. kierros

8.9.2018*

3.3        Tähdellä (*) merkityt osakilpailut ovat Top 24 Superstar -osakilpailuja (määritelty asiakirjan 1 kohdassa 7).

3.4        Kukin kilpailupäivä sisältää kaksi osakilpailua:

            3.4.1     yhden (1) Manufacturer Series -kilpailun ja           

            3.4.2     yhden (1) Nations Cup -kilpailun.

            Jokainen mestaruuskilpailu pidetään eri aikaan annettuna päivämääränä.

3.5        Osallistujien pisteiden laskussa otetaan huomioon

3.5.1     heidän lopullinen sijoituksensa kussakin osakilpailussa ja

3.5.2     niiden Osallistujien keskimääräinen luokitus, joita vastaan he kussakin osakilpailussa ajavat.

3.6        Kauden 3 jokaisena kilpailupäivänä ennen jokaisen osakilpailun alkamista Osallistujien on vahvistettava, haluavatko he osallistua Manufacturer Seriesin osakilpailuun vai Nations Cup -osakilpailuun. Osakilpailussa saadut pisteet lisätään Osallistujan vastaavan mestaruuskilpailun yhteispisteisiin. Osallistujat voivat valita yhden mestaruuskilpailun jokaista sellaista osakilpailua kohden, joihin he ovat osallistuneet. Osallistujat voivat myös osallistua molempiin mestaruuskilpailuihin samana kilpailupäivänä.

3.7        Online-sarjan aikana Osallistujat voivat osallistua vain Nations Cupiin, vain Manufacturer Seriesiin tai sekä Nations Cupiin että Manufacturer Seriesiin samanaikaisesti.

4.         Nations Cupin säännöt ja rakenne

4.1          Nations Cupiin osallistumista varten Osallistujien on valittava Nations Cup ennen vähintään yhtä osakilpailua kauden 3 aikana (tämän asiakirjan 1 kohdassa 3.6 kuvatulla tavalla).

4.2          Osallistujat saavat pisteitä tämän asiakirjan 1 kohdissa 3.5 ja 3.6 määritetyllä tavalla.

4.3          Online-sarjan jälkeen kolmekymmentä (30) kilpailijaa jatkaa EMEA-alueen Nations Cup Final Live -tapahtumaan (kukin ”Alueloppukilpailun osallistuja”).

4.4          Kohdassa 4.6 määritellyn Maakohtaisen rajoituksen mukaisesti Alueloppukilpailun osallistujat ovat

4.4.1   kohdan 4.4.2 mukaisesti ne Nations Cup -kilpailujen online-sarjan Osallistujat, joilla on kolmekymmentä (30) korkeinta Lopullista pistemäärää.

4.4.2   Tapauksissa, joissa italialainen kilpailija kilpailee Italian kilpailussa, jonka nimi on ”Scendi in pista con GT Sport”, ja saa online-kauden lopussa korkeamman pistemäärän kuin 30 (kolmekymmentä) korkeinta Lopullista pistemäärää, tulee kilpailijasta tällöin Alueloppukilpailun osallistuja.

4.5          EMEA-alueen Nations Cup Finals Live -tapahtuman osallistujamaat ovat Alankomaat, Bahrain, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kuwait, Libanon, Norja, Oman, Portugali, Puola, Qatar, Ranska, Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari, Venäjä ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat (”Alueloppukilpailun osallistujamaat”).

4.6          Kustakin Osallistujamaasta voi olla enintään kolme (3) Alueloppukilpailun osallistujaa (”Maakohtainen rajoitus”). Jos Osallistuja on Osallistujamaansa pistetilastossa neljäntenä, kokonaistilastossa seuraavana oleva Osallistuja toisesta Osallistujamaasta pääsee EMEA-alueen Nations Cup -loppukilpailuun. Näin siis Osallistuja, joka on korkeintaan neljännellä sijalla Osallistujamaansa pistetilastossa, ei voi olla Alueloppukilpailun osallistuja, vaikka hänen pistemääränsä olisi korkeampi kuin toisen Osallistujamaan kolmen parhaan joukkoon sijoittuneen Osallistujan.

4.7        EMEA-alueen Nations Cup -loppukilpailu on live-tapahtuma, jossa Alueloppukilpailun osallistujat kilpailevat EMEA-alueen Nations Cup -voitosta (”EMEA-alueen Nations Cup Final Live -tapahtuma”). EMEA-alueen Nations Cup Final Live -tapahtuma järjestetään Järjestäjän ja/tai Polyphony Digital Inc:n Järjestäjän puolesta sähköpostitse vahvistamaan aikaan ja vahvistamassa paikassa kauden 3 päätyttyä.

4.8        EMEA-alueen Nations Cup -loppukilpailu järjestetään näillä näkymin lokakuussa 2018. Alueloppukilpailun osallistujat kerryttävät pisteitä Polyphony Digitalin ennen tapahtuman alkua määrittämällä tavalla.

4.9        Kohdassa 4.6 määritetyn Maakohtaisen rajoituksen mukaisesti mikäli Alueloppukilpailun osallistuja ei pysty osallistumaan EMEA-alueen Nations Cup
-loppukilpailuun, seuraavaksi korkeimman Lopullisen pistemäärän kaudella 3 kerännyt Osallistuja, joka ei ole jo Alueloppukilpailun osallistuja, voidaan kutsua osallistumaan EMEA-alueen Nations Cup -loppukilpailuun. Polyphony Digital Inc ilmoittaa tästä Osallistujalle.

4.10      EMEA-alueen Nations Cup -loppukilpailun voittaja on Alueloppukilpailun osallistuja, joka on saanut korkeimman pistemäärän kaikista soveltuvista EMEA-alueen Nations Cup -loppukilpailun osakilpailuista. ”Muut voittajat” ovat Alueloppukilpailun osallistujat, joilla on toiseksi ja kolmanneksi korkein pistemäärä kaikista soveltuvista EMEA-alueen Nations Cup -loppukilpailun osakilpailuista.

4.11      Kymmenen (10) Alueloppukilpailun osallistujaa, joilla on kymmenen korkeinta pistemäärää kaikista soveltuvista EMEA-alueen Nations Cup -loppukilpailun osakilpailuista (kukin ”Maailmanlaajuisen Nations Cup -loppukilpailun osallistuja”), jatkavat maailmanlaajuiseen Nations Cup -loppukilpailuun. Maailmanlaajuinen Nations Cup -loppukilpailu järjestetään erillisenä kilpailuna Gran Turismo™ Championships World Final 2018 -tapahtuman aikana, joka järjestetään näillä näkymin marraskuussa 2018. Ehdot lähetetään kullekin Maailmanlaajuisen Nations Cup -loppukilpailun osallistujalle sähköpostilla ennen tapahtumaa.

4.12      Jos Maailmanlaajuisen Nations Cup -loppukilpailun osallistuja ei pysty osallistumaan maailmanlaajuiseen Nations Cup -loppukilpailuun, Alueloppukilpailun osallistuja, jonka pistemäärä on yhdenneksitoista korkein pistemäärä, voidaan kutsua osallistumaan maailmanlaajuiseen Nations Cup -loppukilpailuun. Polyphony Digital Inc ilmoittaa tästä Osallistujalle.

5          Manufacturer Seriesin säännöt ja rakenne

5.1        Manufacturer Series on maailmanlaajuinen kilpailu, jonka eri Järjestäjät tarjoavat muissa maissa kuin Osallistujamaissa.

5.2        Manufacturer Seriesiin osallistumista varten:

5.2.1     Kunkin Osallistujan on valittava yksi kahdestakymmenestäviidestä autovalmistajasta ennen osallistumista ensimmäiseen Manufacturer Seriesin osakilpailuun Online-kauden aikana. Kukin Osallistuja saa kaksi valitsemalleen valmistajalle kuuluvaa autoa, joilla he ajavat koko Manufacturer Seriesin ajan.  Osallistujat eivät voi vaihtaa valitsemaansa valmistajaa eivätkä autojaan sen jälkeen, kun he ovat kerran tehneet valintansa vuoden 2018 Online-kauden aikana. ja

5.2.2     Osallistujan on valittava Manufacturer Series ennen vähintään yhden osakilpailun aloittamista (tämän asiakirjan 1 kohdassa 3.6 kuvatulla tavalla).

5.3        Osallistujat saavat pisteitä tämän asiakirjan 1 kohdissa 3.5 ja 3.6 määritetyllä tavalla).

5.4        Kuusitoista valmistajaa, joiden kaikista ympäri maailmaa järjestetyistä osakilpailuista keräämät yhteenlasketut pistemäärät ovat korkeimmat, saavat edustajansa mukaan Manufacturer Seriesin loppukilpailuihin (kukin ”Loppukilpailuun osallistuva valmistaja”).

5.5        Kohdan 5.6 mukaisesti Osallistuja, jolla on Loppukilpailuun osallistuvan valmistajansa pistetilastossa korkein Lopullinen pistemäärä kauden 3 lopussa, jatkaa maailmanlaajuisiin Manufacturer Seriesin loppukilpailuihin (kukin ”Manufacturer Seriesin  loppukilpailun osallistuja”), jotka pidetään Gran Turismo™ Championships World Final -tapahtumassa.

5.6        Jos Italiassa asuva, Italian Gran Turismo™ -kilpailussa nimeltä ”Scendi in pista con GT Sport” kilpaileva kilpailija saa korkeamman Lopullisen pistemäärän vastaavalle Loppukilpailuun osallistuvalle valmistajalle kuin mitä jonkin Osallistujan Lopullinen pistemäärä on samalle Loppukilpailuun osallistuvalle valmistajalle, Italiassa asuva kilpailija kutsutaan maailmanlaajuisiin Manufacturer Seriesin loppukilpailuihin, ja hänestä tulee Manufacturer Seriesin loppukilpailuun osallistuja edellä mainitun Osallistujan sijasta.

5.7        Maailmanlaajuisen Manufacturer Seriesin loppukilpailun ehdot ilmoitetaan ennen Gran Turismo™ Championships World Final 2018 -tapahtumaa, joka järjestetään näillä näkymin marraskuussa 2018.

6.         Tähtipelaajat

6.1        Seuraavien kohtien 6.1.1, 6.1.2 ja 6.1.3 mukaisesti Osallistujat voivat rekisteröityä tähtipelaajiksi, jos he täyttävät jonkin seuraavista ehdoista:

6.1.1     Osallistujan sijoitus on kauden 200 parhaan joukossa hänen osallistumiskaudellaan tai        6.1.2     Osallistujan sijoitus on kauden 10 parhaan joukossa hänen Osallistujamaassaan tai            6.1.3     Osallistujan sijoitus on kauden 10 parhaan joukossa hänen edustamansa valmistajan pistetilastossa (vain Manufacturer Series).

6.2        Kun Osallistuja täyttää yhden tämän asiakirjan 1 kohdassa 6.1 määritetyistä ehdoista, hän saa tästä ilmoituksen Gran Turismo™ Sport -pelissä. Ilmoituksen saatuaan Osallistuja voi rekisteröityä tähtipelaajaksi osoitteessa gran-turismo.com.

6.3        Rekisteröidyt tähtipelaajat (jäljempänä ”Tähtipelaajat”) saavat luokituksen S, ja he voivat osallistua Top 24 Superstars -osakilpailuun, joka on määritetty asiakirjan 1 kohdassa 7.

6.4        Kun Osallistuja on saanut tähtipelaajaluokituksen, tätä luokitusta käytetään hänen kuljettajaprofiilissaan yhden seuraavan Online-kauden ajan.

7.         Top 24 Superstars -osakilpailu

7.1        Top 24 Superstars -osakilpailuja järjestetään säännöllisesti Online-kauden aikana.

7.2        Top 24 Superstar -osakilpailuissa kilpailevat Osallistujat voivat voittaa bonuspisteitä Online-kauden aikana.

7.3        Vain Tähtipelaajat voivat rekisteröityä Top 24 Superstars -osakilpailuun.

7.4        Osallistujien on rekisteröidyttävä liittymään Top 24 Superstars -osakilpailuun viimeistään viisitoista (15) minuuttia ennen kunkin osakilpailun alkua.

7.5        Kunkin Top 24 Superstars -osakilpailun osallistujiksi valitaan kyseiseen osakilpailuun rekisteröityneiden Tähtipelaajien joukosta 24 Tähtipelaajaa, joilla on korkein sijoitus. Sijoitus voi perustua kunkin Osallistujan luokitukseen tai soveltuvalla kaudella keräämään kokonaispistemäärään. Top 24 Superstars -osakilpailussa sovellettava Tähtipelaajien sijoituksen määräytymisperuste määritetään ennen kunkin Top 24 Superstar -osakilpailun alkua.

7.6        Nations Cupin osalta kussakin Osallistujamaassa voi olla enintään kolme (3) Tähtipelaajaa, jotka voivat kilpailla Top 24 Superstars -kilpailussa.

7.7        Manufacturer Seriesin osalta kutakin valmistajaa voi edustaa enintään kaksi (2) Tähtipelaajaa, jotka voivat kilpailla Top 24 Superstars -kilpailussa.

7.8        Jos ennen Top 24 Superstars -kilpailua on valittu alle 24 Tähtipelaajaa, kohdissa 7.6 ja 7.7 määritetyt rajoitukset eivät enää ole voimassa. Tällöin Tähtipelaajat valitaan mestaruussijoituksensa perusteella.