Updated 21. elokuuta 2015

60 Gt:n PlayStation 3 -mallin kiintolevyaseman päivittäminen tai vaihtaminen

Lue, kuinka voit vaihtaa 60 Gt:n PlayStation 3 -mallin kiintolevyaseman.

 
 

Kiintolevyn irrottaminen

 1. Kosketa järjestelmän etuosan virtapainiketta vähintään kahden sekunnin ajan. Virtamerkkivalo muuttuu punaiseksi, ja järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
 2. Katkaise järjestelmän virta takaosan päävirtakytkimestä.
 3. Irrota verkkojohto ja sitten muut järjestelmään liitetyt kaapelit Turvallisuussyistä irrota verkkojohdon pistoke ensin pistorasiasta ja irrota sen jälkeen muut kaapelit.
 4. Irrota HDD-paikan kansi järjestelmän vasemmalta puolelta. Vedä HDD-paikan kansi järjestelmästä hyödyntämällä sen oikealla reunalla olevaa tilaa. Jos kannen irrotus on hankalaa, työnnä tyhjään tilaan varovasti pieni ruuvitaltta ja kampea sillä kansi irti. Varo, ettei ruuvitaltta vahingoita järjestelmää tai kantta.
 
 
 1. Vapauta kiintolevy järjestelmästä:

1)      Irrota sininen ruuvi sopivalla ristipääruuvitaltalla.

2)      Kohota metallista kahvaa.

3)      Liu'uta kiintolevyä oikealle.

 1. Irrota kiintolevy järjestelmästä: Vedä kiintolevy järjestelmästä metallisen kahvan avulla.
 
 

Vaihda kiintolevy.

 1. Irrota ruuvit neljästä kohdasta ristipääruuvitaltalla.
 1. Irrota kiintolevy metallikehikosta. Liu'uta kiintolevy ulos kohottamalla sen yhtä reunaa.
 
 
 1. Aseta uusi kiintolevy PlayStation 3 -järjestelmän kiintolevyn metallikehikkoon ja ruuvaa se paikalleen neljästä kohdasta. Älä kiristä ruuveja liian tiukkaan.
 2. Asenna kiintolevy järjestelmään. Kiinnitä kiintolevy kokonaan HDD-paikkaan ja liu'uta se sitten vasemmalle. Lukitse kiintolevy paikalleen sinisellä ruuvilla. Lue ohje Kiintolevyn poistaminen.
 3. Kiinnitä HDD-paikan kansi takaisin paikalleen.
 4. Kytke PlayStation 3 -järjestelmään virta. Tee alkuasetus seuraamalla näytön ohjeita.

Lisätietoja PlayStation 3 -järjestelmän kiintolevyn vaihtamisesta on käyttöoppaassa.