Updated 22. elokuuta 2017

40 Gt:n tai 80 Gt:n PlayStation 3 -mallin kiintolevyaseman päivittäminen tai vaihtaminen

Lue, kuinka voit vaihtaa 40 Gt:n tai 80 Gt:n PlayStation 3 -mallin kiintolevyaseman.

 
 

Kiintolevyn irrottaminen

 1. Kosketa järjestelmän etuosan virtapainiketta vähintään kahden sekunnin ajan. Virtamerkkivalo muuttuu punaiseksi, ja järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
 2. Katkaise järjestelmän virta takaosan päävirtakytkimestä.
 3. Irrota verkkojohto ja sitten muut järjestelmään liitetyt kaapelit Turvallisuussyistä irrota verkkojohdon pistoke ensin pistorasiasta ja irrota sen jälkeen muut kaapelit.
 4. Irrota HDD-paikan kansi järjestelmän vasemmalta puolelta. Vedä HDD-paikan kansi järjestelmästä hyödyntämällä sen vasemmalla reunalla olevaa tilaa. Jos kannen irrotus on hankalaa, työnnä tyhjään tilaan varovasti pieni ruuvitaltta ja kampea sillä kansi irti. Varo, ettei ruuvitaltta vahingoita järjestelmää tai kantta.
 
 
 1. Vapauta kiintolevy järjestelmästä:

1)      Irrota sininen ruuvi sopivalla ristipääruuvitaltalla.

2)      Vedä kahvaa itseäsi kohti ja liu'uta sitä samalla vasemmalle. Ole varovainen, ettet vahingoita itseäsi.

 1. Irrota kiintolevy järjestelmästä: Irrota kiintolevy järjestelmästä vetämällä kahvaa pidemmälle.
 
 

Vaihda kiintolevy.

 1. Irrota ruuvit neljästä kohdasta ristipääruuvitaltalla.
 1. Irrota kiintolevy metallikehikosta.
 
 
 1. Aseta uusi kiintolevy PlayStation 3 -järjestelmän kiintolevyn metallikehikkoon ja ruuvaa se paikalleen neljästä kohdasta. Älä kiristä ruuveja liian tiukkaan.
 2. Asenna kiintolevy järjestelmään. Aseta kiintolevy kokonaan HDD-paikkaan. Lukitse kiintolevy paikalleen sinisellä ruuvilla. Kun asennat kiintolevyä, seuraa Kiintolevyn irrottaminen -ohjeen vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä.
 3. Kiinnitä HDD-paikan kansi takaisin paikalleen.
 4. Asenna käyttöjärjestelmä uudelleen. Kun kiintolevy on vaihdettu, käyttöjärjestelmä on asennettava uudelleen
 5. Lisätietoja PlayStation 3 -järjestelmän kiintolevyn vaihtamisesta on käyttöoppaassa.