Updated 20. huhtikuuta 2016

Kuinka PlayStation 3 -järjestelmä yhdistetään televisioon HDMI-kaapelilla?

Voit yhdistää PlayStation 3 -järjestelmän televisioon HDMI-kaapelilla tämän artikkelin ohjeiden avulla.

 
 

Huomautus:

Sony Interactive Entertainment Europella (SIEE) ei ole tietoa yhteensopivista HDMI-sovittimista (esim. HDMI–DVI-sovittimet). SIEE ei takaa minkään sovittimen toimintaa. Lisäksi PlayStation 3 -järjestelmä pystyy välittämään videokuvaa kerrallaan vain yhden liitännän kautta. SIEE ei tarjoa tietoa PlayStation 3 -järjestelmän yhdistämisestä useaan näyttöön.


Sinun on muodostettava liitäntä näyttölaitteen HDMI-tulokanavaan. Useimmilla näyttölaitteilla on monia tulo- tai videokanavia (esim. tulo 1, tulo 2, tulo 3 jne.). Kun olet määrittänyt PlayStation 3 -järjestelmän HDMI-asetukset ja yhdistänyt järjestelmän näyttölaitteeseesi HDMI-kaapelilla, sinun on ehkä kokeiltava näyttölaitteesi kaikkia tulokanavia ja etsittävä HDMI-tuloa vastaava kanava. Lisätietoja on näyttölaitteesi käyttöoppaassa.

 • Katkaise PlayStation 3 -järjestelmän virta ja irrota sen johto pistorasiasta.
 • Katkaise näyttölaitteen virta ja irrota sen johto pistorasiasta.
 • Liitä HDMI-kaapelin toinen pää PlayStation 3 -järjestelmän takaosan HDMI OUT -liitäntään.
 • Liitä HDMI-kaapelin toinen pää näyttölaitteen HDMI-tuloliitäntään.
 • Kytke PlayStation 3 -järjestelmän johto takaisin pistorasiaan ja kytke järjestelmään virta.
 • Kytke näyttölaitteen johto takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
 • PlayStation 3 -järjestelmä tunnistaa HDMI-näyttölaitteen automaattisesti.
 • Vahvista HDMI-lähtö näytön ohjeiden avulla, ota käyttöön optimaaliset asetukset ja varmista HD-kuvan enimmäisresoluutio.

Jos et vahvista uusia asetuksia 30 sekunnin kuluessa, PlayStation 3 -järjestelmä palauttaa automaattisesti käyttöön edelliset näyttöasetukset. Jos näin tapahtuu, muuta videoulostulon asetuksia manuaalisesti XMB™-valikon kohdasta Asetukset > [Näyttöasetukset] > [Videoulostulon asetukset]. Jos videoulostulon asetukset eivät vastaa nykyisen näyttölaitteen edellyttämiä asetuksia, näyttö pimenee resoluution muuttamisen jälkeen. Jos kuva ei palaudu 30 sekunnin kuluttua, voit palauttaa videoulostulon asetukset seuraavasti:

 • Katkaise PlayStation 3 -järjestelmän virta painamalla pitkään sen virtapainiketta.
 • Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna vähintään viiden sekunnin ajan.
 • Videoulostulon asetukset palautuvat automaattisesti tavalliseen tarkkuuteen.