Updated 31. toukokuuta 2016

PSP:n lapsilukkotoiminnot

Lue, miten voit asettaa lapsilukon ja rajoittaa PSP (PlayStation Portable) -järjestelmän sovellusten ja toimintojen käyttöä.

PSP:n lapsilukkotoimintojen käyttäminen

Vanhemmat tai huoltajat voivat rajoittaa lapsille mahdollisesti sopimattoman PSP-sisällön käyttöä ja toistoa. Rajoitukset voi määrittää Settings (Asetukset) -valikosta.

Lapsilukkotoiminnolla rajoitettavat sisältötyypit

Seuraavia PSP-järjestelmän toimintoja voi rajoittaa:

 • UMD-levyjen ja digitaalisten pelien toistaminen
 • Internet-selaimen käyttäminen.

Lapsilukon asettaminen ja lapsen ikää vastaavat lapsilukkotasot

Ensiksi sinun on selvitettävä lapsesi ikää vastaava lapsilukon taso.

Pelaajan ikä Alle 3 3–6 7–11 12–15 16–17 Yli 18
PSP:n lapsilukon asetus 1 2 3 5 7 9
Korkein soveltuva ikäluokitus  

Jos siis lapsesi on 12-vuotias, valitse jäljempänä kuvattujen ohjeiden avulla taso 5. Silloin lapsesi voi pelata vain pelejä, joiden ikäluokitus on 12 tai alle.

Samoja lapsilukkotasoja sovelletaan myös elokuviin.

Pelaajan ikä Alle 3 3–6 7–11 12–15 16–17 Yli 18
PSP:n lapsilukon asetus 1 2 3 5 7 9
Korkein soveltuva ikäluokitus  

Lue lisää ikärajoituksista ja lapsilukosta.

Jos et ole varma, minkä tason valitsemalla voit sallia tai estää tietyn tuotteen käytön, voit valita XMB-valikosta kyseessä olevan sovelluksen tai sisällön, painaa kolmionäppäintä ja valita sitten [Information] (Tiedot). Rajoituksen taso tulee näkyviin.

UMD-levyjen ja digitaalisten pelien toiston rajoittaminen

 1. Valitse [Settings] (Asetukset) > [Security Settings] (Turva-asetukset) > [Parental Control Level] (Lapsilukon taso).
 2. Anna salasanasi.
 3. Määritä lapsilukon taso (matalampi taso tarkoittaa tiukempaa rajoitusta).
 4. Kun taso on asetettu, rajoitetut käyttäjät näkevät pelin tai sovelluksen kuvan sijasta lukkokuvakkeen. Oletustaso on 9, joka vastaa ikärajoitusta 18. Muuta se kotisi nuorimman lapsen iän mukaisesti.

Internet-selaimen käytön rajoittaminen

 1. Avaa Settings (Asetukset) ja siirry kohtaan [Security Settings] (Turva-asetukset). Paina sitten X-näppäintä.
 2. Valitse [Internet Browser Start Control] (Internet-selaimen käynnistyslukitus) ja paina X-näppäintä.
 3. Anna 4-numeroinen salasana.
 4. Jos haluat ottaa Internet Browser Start Control (Internet-selaimen käynnistyslukitus) -toiminnon käyttöön, valitse On (Päällä). Jos haluat poistaa toiminnon käytöstä, valitse Off (Pois päältä).
 5. Poistu Internet Browser Start Control (Internet-selaimen käynnistyslukitus) -valikosta painamalla ympyränäppäintä kahdesti.

Unohtuneen salasanan muuttaminen tai palauttaminen

Voit muuttaa salasanan valitsemalla [Settings] (Asetukset) > [Security Settings] (Turva-asetukset) > [Change Password] (Vaihda salasana).

Jos olet unohtanut lapsilukon asetusvalikon salasanan, se on palautettava, ennen kuin asetuksia voi muuttaa tai poistaa.

 1. Voit palauttaa PSP:n lapsilukon salasanan valitsemalla [Settings] (Asetukset) > [System Settings] (Järjestelmäasetukset) > [Restore Default Settings] (Palauta oletusasetukset).
 2. Tämän jälkeen PSP-järjestelmä käynnistyy uudelleen ja lapsilukon salasanaksi palautetaan oletussalasana 0000.

Jos lapsesi pelaa moninpelejä verkossa tai käyttää muita PSP-järjestelmän verkkotoimintoja, voit rajoittaa saatavilla olevia toimintoja ja vuorovaikutustapoja luomalla alatilin ja määrittämällä sille soveltuvan lapsilukkotason.

Lue lisää alatileistä ja päätileistä.

Lue lisää alatilin luomisesta.

Lue lisää alatilin lapsilukkotoiminnosta.