Updated 24. elokuuta 2015

PlayStation Vita -järjestelmä ei voi hakea paikkatietoja, tai tiedot ovat virheellisiä (3G)

Tämän artikkelin ohjeilla voit selvittää PlayStation Vitan (3G/Wi-Fi-malli) paikkatietojen hakuongelmia.

 
 

Ota käyttöön kaikki yhteystavat

3G/Wi-Fi-malli määrittää paikkatiedot tunnistettujen Wi-Fi-tukiasemien, GPS-satelliittien ja matkapuhelinverkon (3G) tukiasemien perusteella.

Paikkatietojen haku ja sen edellytykset riippuvat määritystavasta ja käyttöympäristöstä. Yleensä on suositeltavaa ottaa käyttöön kaikki kolme tapaa, jolloin paikannus toimii parhaiten. Paikannuksen tarkkuus paranee, jos PlayStation Vita on yhteydessä kaikilla kolmella tavalla (Wi-Fi, GPS ja 3G).

  • Ota mobiiliverkkoyhteys (3G) käyttöön. Tarkista mobiilidatasopimuksesi ja varmista, että se on voimassa.
  • Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön.
  • GPS-asetuksia ei tarvitse määrittää. (Käyttöympäristön on oltava sellainen, että signaalit voi vastaanottaa esteettä, esimerkiksi ulkona tai rakennuksessa, jossa on mahdollisimman vähän häiriötekijöitä.)

 
 

Varmista, että GPS-signaalin voi vastaanottaa ympäristössäsi

Käytä paikannusta ympäristössä, jossa signaalit voi vastaanottaa esteettä, esimerkiksi ulkona tai rakennuksessa, jossa on mahdollisimman vähän häiriötekijöitä.

Ensimmäinen paikkatietojen hakukerta voi kestää useita minuutteja.

  • Sovelluksesta riippuen paikkatiedot on ehkä päivitettävä useita kertoja. 
  • Paikkatietojen haku on helpompaa ensimmäisen hakukerran jälkeen. 
  • GPS-tiedot tallennetaan yleisesti järjestelmään riippumatta niitä käyttävästä sovelluksesta. 

GPS-paikannuksessa sijaintisi määritetään PlayStation Vita -järjestelmän ajan (kellon) perusteella, joten GPS-paikkatietoja ei välttämättä voi hakea, jos aika on määritetty väärin.

GPS-toiminto jää käyttöön, vaikka mobiiliverkkoyhteys katkaistaan.

Varmista, että olet yhteydessä Internetiin Wi-Fi-sijaintipalvelun alueella.

Paikkatietojen haku Wi-Fi-tietojen perusteella edellyttää, että Internet-yhteys on muodostettu Wi-Fi-sijaintipalvelun alueella. (Jos olet sijaintipalvelun alueella, voit muodostaa yhteyden Internetiin joko Wi-Fi- tai 3G-yhteydellä.)


http://www.skyhookwireless.com/location-technology/coverage.php


Kokeile antaa Address lookup (Osoitehaku) -kenttään sen alueen postiosoite, jolla haluat käyttää paikkatietoja.

Paikkatietoja ei voi hakea palvelualueen ulkopuolella.

Kun paikkatietoja haetaan palvelualueen ulkopuolella, PlayStation Vita käyttää sijainnin Wi-Fi-paikannukseen Skyhookin hakutapaa.

Skyhookin Wi-Fi-paikannuspalvelu tunnistaa ympäristön tukiasemat ja vertaa tietoja Skyhookin tukiasematietokantaan. Tietokantaan voi rekisteröidä minkä tahansa tukiaseman, jonka MAC-osoite on tunnistettavissa, esimerkiksi yksityisasunnon.Lisätietoa tukiasemien rekisteröinnistä on Skyhookin verkkosivustossa.