Σήματα εισόδου βίντεο που υποστηρίζονται από το PlayStation®VR

Σήματα εισόδου βίντεο που υποστηρίζονται από το PlayStation®VR

Απολαύστε περιεχόμενο εικονικής πραγματικότητας σχεδιασμένο για το PS VR και άλλο συμβατό περιεχόμενο εικονικής πραγματικότητας σε πολυκατευθυντικό βίντεο 360 μοιρών. Για να εντοπίσετε αυτούς τους τύπους περιεχομένου, αναζητήστε τη ένδειξη PlayStation®VR στη συσκευασία ή στην κατάλληλη σελίδα του PlayStation™Store.

Το PS VR υποστηρίζει επίσης άλλους τύπους περιεχομένου*1 όπως:

Περιεχόμενο 2D 

Μπορείτε να δείτε περιεχόμενο 2D με τις εξής αναλύσεις:

  • 480/60p, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p

Περιεχόμενο 2D (2160p)

Σε μια κονσόλα PlayStation®4 (σειράς CUH-7000) ή PlayStation®5, μπορείτε να δείτε περιεχόμενο 2D στα 2160p*2. Όταν συνδέετε το PS VR σε μια τηλεόραση που υποστηρίζει την ανάλυση 2160p, το περιεχόμενο θα εμφανίζεται ως εξής:

Κατάσταση λειτουργίας του σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας

Σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας

Τηλεόραση

Ανοιχτή

Χρησιμοποιεί την ανάλυση του σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας

1080p

Σβηστή

2160p

Περιεχόμενο 3D*3

Μόνο σε μια κονσόλα PlayStation®4 (σειράς CUH-7000) και όχι σε κονσόλες PlayStation®5, μπορείτε να συνδέσετε το PS VR σε τηλεόραση 2D ή 3D. Το περιεχόμενο 3D θα εμφανίζεται ως εξής:

Τύπος τηλεόρασης

Ρύθμιση συστήματος PS4™

Σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας

Τηλεόραση

Τηλεόραση 2D

Η ρύθμιση Προβολή 3D με το σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας *4 είναι ενεργοποιημένη

3D

Δεν προβάλλεται περιεχόμενο *5

Η ρύθμιση Προβολή 3D με το σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας *4 δεν είναι ενεργοποιημένη

2D

2D

Τηλεόραση 3D

(Καμία διαθέσιμη ρύθμιση)

3D

3D

*1 Ακόμα κι αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με την τεχνολογία HDR (υψηλό δυναμικό εύρος), η ρύθμιση HDR στο μενού Ρυθμίσεις > Ήχος και οθόνη > Ρυθμίσεις εξόδου βίντεο στο σύστημα PS4™ θα είναι Ανενεργή τη στιγμή που συνδέετε το CUH-ZVR1.

*2 Όταν συνδέεται το CUH-ZVR1, το σήμα βίντεο από την κονσόλα PS4 ή PS5 χρησιμοποιεί μόνο τη μορφή χρώματος YUV420.

*3 Υποστηρίζονται οι μορφές: συσσώρευση καρέ (720/50p, 720/60p, 1080/24p), πάνω-κάτω (720/50p, 720/60p, 1080/24p) και πλάι-πλάι (1080/50i, 1080/60i).

*4 Όταν παίζετε έναν δίσκο Blu-ray 3D™ ενώ το PS VR είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση 2D, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί OPTIONS και έπειτα να επιλέξετε Ρυθμίσεις Προβολή 3D με το σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας.

*5 Επίσης, δεν θα ακούγεται ήχος από την τηλεόρασή σας. Συνδέστε τα ακουστικά στο σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας.

Πάντα να ενημερώνετε το λογισμικό PS VR και το λογισμικό του συστήματος PS4™ στην νεότερη έκδοση.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης