Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις λειτουργίες Αναμετάδοσης και Share Play του PlayStation®4

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις λειτουργίες Αναμετάδοσης και Share Play του PlayStation®4

Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις λειτουργίες Αναμετάδοσης και Share Play του PlayStation®4.

Αντιμετώπιση προβλημάτων αναμετάδοσης

Για το Twitch απαιτείται πλέον 2FA (επαλήθευση δύο παραγόντων). Θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο 2FA στον λογαριασμό σας στο Twitch για να γίνει η αναμετάδοση από το PS4. Για τις πλήρεις πληροφορίες, επισκεφθείτε τον οδηγό για Επαλήθευση δύο παραγόντων του Twitch (2FA). Μόλις ενεργοποιηθεί και ρυθμιστεί η μέθοδος 2FA, μπορείτε να συνδεθείτε στο Twitch από το PS4 και να ξεκινήσετε τη μετάδοση συνεχούς ροής.

 • Αν πατάτε το κουμπί SHARE στην αρχική οθόνη, ξεκινήστε το παιχνίδι που θέλετε να αναμεταδώσετε και μετά πατήστε το κουμπί SHARE.

 • Ανάλογα με το λογισμικό παιχνιδιού, ορισμένες σκηνές μπορεί να μην είναι δυνατό να αναμεταδοθούν.

 • Βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθοι αριθμοί θυρών είναι έγκυροι.
  TCP: 1935, 2805-2899, 6667

 • Για τον έλεγχο και τη ρύθμιση του αριθμού θύρας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής δικτύου που χρησιμοποιείτε ή στο εγχειρίδιο του παρόχου υπηρεσιών Internet.

 • Για να προβάλετε όλα τα σχόλια, πατήστε το κουμπί SHARE και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις αναμετάδοσης > Προβολή σχολίων

 • Για να δώσετε στο σύστημα τη δυνατότητα να εκφωνήσει τα σχόλια, επιλέξτε Ρυθμίσεις αναμετάδοσης > Προηγμένες ρυθμίσεις > Μετατροπή σχολίων σε ομιλία και μετά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το στοιχείο Ενεργοποίηση μετατροπής σχολίων σε ομιλία.

 • Επιλέξτε Αναμετάδοση > Διακοπή αναμετάδοσης στο γρήγορο μενού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το Share Play

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία από το Share Play, τόσο ο κύριος χρήστης όσο και ο φιλοξενούμενος πρέπει να διαθέτουν σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας. Αν αντιμετωπίζετε ζητήματα σύνδεσης ή σταθερότητας με το Share Play, ανατρέξτε σε αυτές τις πληροφορίες.

 • Σε γενικές γραμμές, συνιστάται ελάχιστη ταχύτητα ανοδικής και καθοδικής σύνδεσης 2 Mbps.
 • Μπορείτε να δείτε μια εκτίμηση της ταχύτητας σύνδεσης στις  Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Δοκιμή σύνδεσης στο Internet.
 • Για το σύστημα PS4™, συνιστάται ενσύρματη σύνδεση Internet.
 • Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi (ασύρματη), τοποθετήστε το σύστημα PS4™ πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης ή στον δρομολογητή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά τους.
 • Μην χρησιμοποιείτε το Share Play αν υπάρχουν άλλες συσκευές στο δίκτυό σας που χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος του εύρους ζώνης.
 • Οι λειτουργίες Απομακρυσμένο παιχνίδι PS4 και Αναμετάδοση δεν είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του Share Play.

 • Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να βγάζουν στιγμιότυπα ή κλιπ βίντεο κατά τη διάρκεια του Share Play.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Share Play για έως 1 ώρα κάθε φορά. Το Share Play τερματίζεται αυτόματα μία ώρα αφότου ο φιλοξενούμενος ξεκινήσει να συμμετέχει.

 • Μπορείτε να δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο για το Share Play από την οθόνη του γκρουπ. Για λεπτομέρειες σχετικά με την οθόνη του γκρουπ, ανατρέξτε στην ενότητα "Τι υπάρχει στην οθόνη γκρουπ".

 • Μόνο ο κύριος χρήστης μπορεί να αποκτά τρόπαια κατά τη διάρκεια του Share Play.

 • Κατά τη διάρκεια του Share Play, όταν ο κύριος χρήστης προβάλει μια οθόνη εκτός της οθόνης παιχνιδιού, στο σύστημα του φιλοξενούμενου εμφανίζεται μια εικόνα αναμονής.

 • Αν ο κύριος χρήστης και ο φιλοξενούμενος παίζουν ένα παιχνίδι μαζί, ο κύριος χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου για το στοιχείο Επιτρέπεται στο στοιχείο Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας > Περιορισμοί συστήματος PS4 > Δημιουργία νέου χρήστη και σύνδεση επισκέπτη.

 • Ανάλογα με τον λογαριασμό του παίκτη και το παιχνίδι που παίζεται, το Share Play ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ή ορισμένες σκηνές ενδέχεται να μην εμφανίζονται στον φιλοξενούμενο.

 • Αν ο κύριος χρήστης έχει ενεργοποιήσει το HDR, τα χρώματα στο βίντεο που βλέπει ο φιλοξενούμενος ενδέχεται να είναι διαφορετικά από τα χρώματα που βλέπει ο κύριος χρήστης.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης