Πώς να ρυθμίσετε μια σύνδεση Internet σε κονσόλες PlayStation

Ρυθμίστε μια σύνδεση Internet στην κονσόλα PlayStation®5 ή στην κονσόλα PlayStation®4.

Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης σε κονσόλες PS5

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet μέσω Wi-Fi (για ασύρματη σύνδεση) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση σύνδεσης στο Internet.
 2. Θα εμφανιστούν τα νέα και τα αποθηκευμένα δίκτυα Wi-Fi. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και στη συνέχεια επιλέξτε Σύνδεση.
 1. Αν το δίκτυο Wi-Fi προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται ένα εικονίδιο λουκέτου. Για να συνδεθείτε, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi (WPA, WPA2, WEP). Αυτός ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να βρίσκεται στο πίσω μέρος του δρομολογητή σας.
  Αν δεν το βλέπετε, ρωτήστε τον κατασκευαστή του δρομολογητή, τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή τον διαχειριστή του δικτύου σας.
 • Αν δεν βρίσκετε τον δρομολογητή σας, κάντε κύλιση προς τα κάτω, επιλέξτε Μη αυτόματη διαμόρφωση και μετά προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα σημείο πρόσβασης που υποστηρίζει WPS, μπορείτε να κάνετε κύλιση προς τα κάτω, να επιλέξετε Διαμόρφωση μέσω του κουμπιού WPS και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη.
 • Σημείωση: Οι κονσόλες PS5 υποστηρίζουν συνδέσεις δικτύου IPv6, αλλά δεν υποστηρίζουν συνδέσεις δικτύου μόνο IPv6. Αν ο δρομολογητής σας έχει ρυθμιστεί μόνο σε IPv6, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του για να χρησιμοποιεί και IPv4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων του δρομολογητή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Διαμόρφωση σύνδεσης στο Internet.
 2. Επιλέξτε Χρήση Wi-Fi > Εύκολη.
 3. Θα εμφανιστούν τα νέα και τα αποθηκευμένα δίκτυα Wi-Fi. Επιλέξτε αυτό με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
 1. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα σας ζητηθεί να γίνει Δοκιμή σύνδεσης στο Internet.
 2. Αν το δίκτυο Wi-Fi προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται ένα εικονίδιο λουκέτου. Για να συνδεθείτε, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi (WPA, WPA2, WEP). Αυτός ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να βρίσκεται στο πίσω μέρος του δρομολογητή σας.
  Αν δεν το βλέπετε, ρωτήστε τον κατασκευαστή του δρομολογητή, τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή τον διαχειριστή του δικτύου σας.
 • Αν δεν βρίσκετε τον δρομολογητή σας, κάντε κύλιση προς τα κάτω, επιλέξτε Μη αυτόματη διαμόρφωση και μετά προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα σημείο πρόσβασης που υποστηρίζει WPS ή AOSS, μπορείτε να κάνετε κύλιση προς τα κάτω και να επιλέξετε Διαμόρφωση με χρήση του κουμπιού WPS ή Διαμόρφωση με χρήση AOSS™ και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο PlayStation™Network, πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία λογαριασμού σας ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

Ρυθμίστε μια  σύνδεση μέσω καλωδίου σε κονσόλες PS5

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet μέσω καλωδίου LAN (για ενσύρματη σύνδεση) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση σύνδεσης στο Internet.
 2. Επιλέξτε Διαμόρφωση ενσύρματου δικτύου LAN > Σύνδεση.
 • Σημείωση: Οι κονσόλες PS5 υποστηρίζουν συνδέσεις δικτύου IPv6, αλλά δεν υποστηρίζουν συνδέσεις δικτύου μόνο IPv6. Αν ο δρομολογητής σας έχει ρυθμιστεί μόνο σε IPv6, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του για να χρησιμοποιεί και IPv4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων του δρομολογητή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Διαμόρφωση σύνδεσης στο Internet.
 2. Επιλέξτε Χρήση καλωδίου LAN > Εύκολο.
 3. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα σας ζητηθεί να γίνει Δοκιμή σύνδεσης στο Internet.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο PSN, πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία λογαριασμού σας ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση της σύνδεσής σας στο Internet;

Δοκιμάστε τα εξής:

 • Ελέγξτε τη σελίδα κατάστασης PSN για τυχόν προβλήματα με τον διακομιστή ή τη συντήρηση που μπορεί να εμποδίσουν τη σύνδεσή σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι το SSID, ο κωδικός πρόσβασης και η μέθοδος ασφαλείας είναι σωστά.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επισκεφτείτε τις Επισκευές PlayStation για τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Σύνθετες ρυθμίσεις δικτύου σε κονσόλες PS5

Επιλέξτε Σύνθετες ρυθμίσεις ενώ ρυθμίζετε μια ασύρματη ή ενσύρματη σύνδεση για να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

 • Διεύθυνση IP
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Διακομιστής μεσολάβησης

Σημαντικό: Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτές τις ρυθμίσεις, ζητήστε βοήθεια από τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Επιλέξτε Προσαρμοσμένη κατά τη ρύθμιση μιας ασύρματης ή ενσύρματης σύνδεσης για να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

 • Διεύθυνση IP
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Διακομιστής μεσολάβησης

Σημαντικό: Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτές τις ρυθμίσεις, επιλέξτε Εύκολη ή ζητήστε βοήθεια από τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης