Υποστήριξη PlayStation

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Persona Helper

Ασφαλής είσοδος με κλειδί πρόσβασης

Αντικαταστήστε τον κωδικό πρόσβασης με ένα κλειδί πρόσβασης που είναι συγχρονισμένο σε πολλές συσκευές. Μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας με μεγαλύτερη ασφάλεια χρησιμοποιώντας βιομετρικά στοιχεία ή ένα PIN κλειδώματος οθόνης.

Σημαντικές σημειώσεις

Βρείτε πληροφορίες για τα προϊόντα, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες PlayStation που δεν είναι πια διαθέσιμες ή που θα τερματιστούν.