PlayStation.com

Νομικά Θέματα

 
 

Όροι και Προϋποθέσεις – Ειδικοί Κανόνες για τον διαγωνισμό "Shadow of the Colossus Fan Art Competition"

 

 

1.             Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό "Shadow of the Colossus Fan Art Competition" ("Διαγωνισμός") έχουν άτομα άνω των 18 ετών που κατοικούν σε μία από τις παρακάτω χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο ("Χώρες διαμονής των συμμετεχόντων"). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι ανάδοχοι και οι σύμβουλοι της Διοργανώτριας εταιρείας (όπως ορίζονται παρακάτω), καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών, οι συνδεδεμένες εταιρείες της Διοργανώτριας εταιρείας και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συνδέεται επαγγελματικά με τον Διαγωνισμό ("Συμμετέχοντες"). Οι παρόντες Όροι (όπως ορίζονται παρακάτω) ισχύουν για τους συμμετέχοντες που κατοικούν στις παρακάτω χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

 

2.              Οι Συμμετέχοντες ηλικίας από δώδεκα (12) έως δεκαεπτά (17) ετών πρέπει να έχουν έγγραφη άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα τους προκειμένου να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό και να διεκδικήσουν το Βραβείο (όπως αυτό ορίζεται παρακάτω).

 

3.             Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό ξεκινά στις 24 Ιανουαρίου 2018 στις 10:00 (ώρα Ελλάδας) ("Ημερομηνία έναρξης") και ολοκληρώνεται στις 22 Φεβρουαρίου 2018 στις 01:59 (ώρα Ελλάδας) ("Ημερομηνία λήξης").  Η περίοδος από την Ημερομηνία έναρξης έως και την Ημερομηνία λήξης θα αναφέρεται ως "Περίοδος του διαγωνισμού".

 

4.             Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί καμία αγορά οποιουδήποτε είδους. Λαμβάνοντας μέρος στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται και δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις ("Όροι"), καθώς και τους Γενικούς κανόνες (κάντε κλικ εδώ).

 

5.             Για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν τις παρακάτω ενέργειες κατά τη διάρκεια της Περιόδου του διαγωνισμού: 

a)       Να σχεδιάσουν μια δική τους εικόνα με θέμα το Shadow of the Colossus. Η εικόνα πρέπει να έχει πλάτος 210 mm, μήκος 280 mm και ανάλυση 300 dpi.

b)    Οι Συμμετέχοντες μπορούν να σχεδιάσουν μια εικόνα χρησιμοποιώντας:

(i) οποιοδήποτε πακέτο σχεδίασης από τον υπολογιστή τους ή

(ii) οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους και υλικά

c)     Μόλις ολοκληρωθεί η εικόνα, οι Συμμετέχοντες πρέπει να αποθηκεύσουν ένα ψηφιακό αντίγραφο ολόκληρης της εικόνας ("ψηφιακή εικόνα").

d)    Να συνδεθούν στο λογαριασμό τους στο Twitter (αν δεν διαθέτουν ήδη λογαριασμό Twitter, θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν στη διεύθυνση https://twitter.com/signup).

e)     Να δημιουργήσουν ένα tweet από τον λογαριασμό τους στο Twitter με το hashtag #ColossusArt ("Tweet").

f)     Να ανεβάσουν την ψηφιακή εικόνα στο Tweet.

g)    Να δημοσιεύσουν το Tweet.

 

6.             Κάθε Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) συμμετοχή και να κερδίσει μόνο ένα (1) Βραβείο (όπως ορίζεται παρακάτω). 

 

7.             Οι Συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με τους Γενικούς κανόνες και ιδιαίτερα με τις ενότητες 6 και 7.  Επιπλέον, οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιλαμβάνουν:

a)     πορνογραφικές, γυμνές ή άσεμνες εικόνες

b)    υβριστικές, προσβλητικές εικόνες/εκφράσεις ή εικόνες/εκφράσεις που προάγουν το μίσος

c)     παρενοχλητικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο

d)    περιεχόμενο που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο/την ασφάλειά σας ή το απόρρητο/την ασφάλεια άλλων

e)     περιεχόμενο που εξευτελίζει ένα συγκεκριμένο φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ανικανότητα, θρησκεία, εθνότητα ή εθνικότητα

f)     βίαιη ή επικίνδυνη συμπεριφορά ή/και

g)    ανεπιθύμητες, διαφημιστικές ή άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

 

8.             Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι παραχωρούν στη Διοργανώτρια εταιρεία παγκόσμια, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης των συμμετοχών για σκοπούς προώθησης και για όλους τους σκοπούς που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαδικτυακής πλατφόρμας υπό τον έλεγχο της Διοργανώτριας εταιρείας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η συμπερίληψη της ψηφιακής τους εικόνας στο Βραβείο του Νικητή, το οποίο η Διοργανώτρια εταιρεία ή/και τυχόν τρίτα μέρη μπορούν να διανείμουν και να εκμεταλλευτούν εμπορικά με τρόπο που θεωρούν κατάλληλο κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

9.             Όλες οι συμμετοχές πρέπει να είναι απολύτως πρωτότυπες, ώστε να μην παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων.  Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες αγνοήσουν αυτούς τους Όρους και οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια εταιρεία για οποιαδήποτε αξίωση τρίτου προκύψει από την παράβαση των εν λόγω Όρων.

 

10.          Θα υπάρξουν πενήντα (50) νικητές (αναφερόμενοι ατομικά ως "Νικητής").  Ο κάθε Νικητής θα επιλεγεί από έναν ανεξάρτητο κριτή, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, με κριτήρια την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα της ψηφιακής εικόνας. Η απόφαση του κριτή θα είναι οριστική.

 

11.          Η Διοργανώτρια εταιρεία θα ειδοποιήσει κάθε Νικητή μέσω προσωπικού μηνύματος ("ΠΜ") στο Twitter, εντός 2 εβδομάδων από την Ημερομηνία λήξης.

 

12.          Για διεκδικήσει το Βραβείο του (όπως αυτό ορίζεται παρακάτω), ο κάθε Νικητής πρέπει να απαντήσει κατάλληλα στο ΠΜ της Διοργανώτριας Εταιρείας εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία του ΠΜ, παρέχοντας το ονοματεπώνυμό του, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση email, την ημερομηνία γέννησης και τους λόγους που τον οδήγησαν να δημιουργήσει αυτήν την ψηφιακή εικόνα.  Η ταχυδρομική διεύθυνση πρέπει να είναι ίδια με την ταχυδρομική διεύθυνση που δόθηκε κατά τη συμμετοχή, διαφορετικά ο Νικητής θα αποκλειστεί.

 

13.           Ο κάθε Νικητής θα κερδίσει: Ένα (1) βιβλίο Shadow of the Colossus με ζωγραφιές των θαυμαστών, συνολικής αξίας περίπου 62 στερλινών ("Βραβείο Νικητή").

 

14.          Η Διοργανώτρια εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστείλει:

a)     το Βραβείο σε κάθε Νικητή μέσω συστημένου δέματος και

b)    εντός έξι (6) εβδομάδων από τη λήψη των στοιχείων του Νικητή.

 

15.          Στους παρόντες Όρους, ο όρος "Βραβείο" αναφέρεται στο Βραβείο του Νικητή.

 

16.          Τα Βραβεία θα πρέπει να λαμβάνονται και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν και δεν επιδέχονται καθυστέρησης.  Δεν θα υπάρξει δυνατότητα ανταλλαγής με μετρητά. Ωστόσο, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιοδήποτε Βραβείο με άλλο βραβείο ανάλογης αξίας.

 

17.          Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους για οποιαδήποτε τεχνική αστοχία ή δυσλειτουργία ή οποιοδήποτε πρόβλημα που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή την εσφαλμένη καταχώριση μιας συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή άλλης γραπτής επικοινωνίας.

 

18.          Σε περίπτωση διαφωνίας, η απόφαση της διοργανώτριας εταιρείας είναι οριστική και δεν θα ακολουθήσει καμία αλληλογραφία ή συζήτηση επί του θέματος.

 

19.          Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αυτόν το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους σε οποιοδήποτε στάδιο, εάν το κρίνει απαραίτητο ή σε περίπτωση που προκύψουν καταστάσεις εκτός της σφαίρας ελέγχου της.

 

20.          Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την παράδοση ότι ένα Βραβείο είναι ελαττωματικό, κατεστραμμένο ή φθαρμένο, η Διοργανώτρια εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, διαφορετικά το Βραβείο θεωρείται αποδεκτό ως έχει.  Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τα θεσμικά δικαιώματα του Νικητή (εφόσον υφίστανται).

 

21.          Ο κάθε Νικητής συμφωνεί να λάβει μέρος σε οποιαδήποτε εύλογη διαφημιστική δραστηριότητα απαιτήσει η Διοργανώτρια εταιρεία.

 

22.          Αν, για οποιονδήποτε λόγο, η Διοργανώτρια εταιρεία θεωρήσει ότι υπάρχει παράβαση των παρόντων Όρων ή ότι έχουν δοθεί λανθασμένα, δυσανάγνωστα, δόλια ή άλλα μη έγκυρα ή ακατάλληλα στοιχεία, μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί την επεξεργασία μιας συμμετοχής ή την αποστολή κάποιου Βραβείου. Αν κάποιος Συμμετέχων δεν συμμορφωθεί με τις ρήτρες 4, 5, 6, 7, 9 ή/και 12, ή χρησιμοποιήσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς ή/και οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα συμμετοχής, θα αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό και η συμμετοχή του θα θεωρηθεί άκυρη.

 

23.          Ο κάθε Νικητής ενδέχεται να πρέπει να καταβάλει φόρο επί του Βραβείου, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία του τόπου κατοικίας του, και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή οποιασδήποτε σχετικής φορολογικής επιβάρυνσης.

 

24.          Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, να δημοσιεύσει το όνομα του κάθε Νικητή στις διαδικτυακές της τοποθεσίες.  Το όνομα κάθε Νικητή θα ανακοινώνεται κατόπιν εύλογου αιτήματος με επιστολή (στην οποία θα εσωκλείεται ένας φάκελος με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη, που θα φέρει τη διεύθυνση του παραλήπτη και την ένδειξη "Shadow of the Colossus Fan Art Competition") στη διεύθυνση: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom εντός έξι (6) εβδομάδων από την Ημερομηνία λήξης.

 

25.          Σε αυτόν το Διαγωνισμό ισχύουν οι Γενικοί κανόνες.  Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους Γενικούς κανόνες.

 

26.          Η "Διοργανώτρια εταιρεία" είναι η: Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment UK Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι εν λόγω Όροι θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και η σύμβαση μεταξύ του κάθε Συμμετέχοντα και της Διοργανώτριας εταιρείας θα θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και εκτελεστεί στην Αγγλία.

 

 

Twitter Notice:

 

Οι πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής και τα βραβεία αποτελούν μέρος των προϋποθέσεων συμμετοχής.  Με τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό, θεωρείται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και τους Κανόνες του Twitter (διαθέσιμοι στη διεύθυνση: http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).