playstation.com

Νομικά θέματα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ PSN

1.            Αυτός ο κωδικός κουπονιού (εφεξής "Κωδικός κουπονιού") εκδίδεται από τη Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, με έδρα τη διεύθυνση 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Αρ. μητρώου εταιρείας 06020283) (εφεξής "εμείς", "εμάς", "μας").  Με τους όρους "εσείς" ή "εσάς/σας" εννοούμε τον παραλήπτη του Κωδικού κουπονιού.

2.            Για να εξαργυρώσετε έναν Κωδικό κουπονιού, χρειάζεστε (i) τον κατάλληλο εξοπλισμό, (ii) ένα λογαριασμό στο PlayStation™Network που έχει καταχωρηθεί στη χώρα με την οποία σχετίζεται ο Κωδικός κουπονιού και (iii) υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet (π.χ. ευρυζωνική σύνδεση, Ιnternet μέσω WiFi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ανάλογα με την πλατφόρμα Sony). 

3.            Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, πρέπει να είστε τουλάχιστον 7 ετών και να αποδεχτείτε τους Όρους υπηρεσίας, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις των κωδικών κουπονιών, την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους χρήσης λογισμικού, που διατίθενται στη διεύθυνση www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Εάν είστε κάτω των 18 ετών, απαιτείται πρώτα η δημιουργία ενός λογαριασμού από το γονέα ή τον κηδεμόνα σας και, στη συνέχεια, η δημιουργία ενός δευτερεύοντος λογαριασμού/λογαριασμού μέλους της οικογένειας για εσάς.  Αν έχετε λογαριασμό μέλους της οικογένειας/δευτερεύοντα λογαριασμό για μέλη κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να αποκτήσετε τη συναίνεση του διαχειριστή της οικογένειας/του κατόχου του κύριου λογαριασμού για να εξαργυρώσετε αυτόν τον κωδικό κουπονιού.

4.            Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι κωδικοί κουπονιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά για ένα λογαριασμό.  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι κωδικοί κουπονιών δεν ανταλλάσσονται, δεν μεταφέρονται, δεν πωλούνται, δεν εξαργυρώνονται ούτε επιστρέφονται με αντάλλαγμα χρημάτων ή πίστωσης (εκτός αν κάνετε δώρο τον κωδικό κουπονιού που αγοράσατε σε κάποιον τρίτο).

5.            Οι κωδικοί κουπονιών δεν θα αντικατασταθούν εάν χαθούν, κλαπούν, καταστραφούν μετά την αγορά ή χρησιμοποιηθούν με άλλον τρόπο χωρίς την άδειά σας.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τους λογαριασμούς χρηστών και να ζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, καθώς και να κάνουμε όλες εκείνες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων μας εάν ένας Κωδικός κουπονιού αποκτηθεί και χρησιμοποιηθεί δολίως στο PSN ή χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή περιεχομένου/υπηρεσιών. 

6.            Για ορισμένο περιεχόμενο/ορισμένες υπηρεσίες που διατίθενται μέσω Κωδικών κουπονιών ενδέχεται να ισχύουν συγκεκριμένοι επιπλέον περιορισμοί, όπως ηλικιακές διαβαθμίσεις και δικαιώματα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των Όρων χρήσης λογισμικού.  Τα παιδιά ενδέχεται να μην έχουν το δικαίωμα να εξαργυρώσουν κωδικούς κουπονιού ή να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο με διαβάθμιση υψηλότερη από την ηλικία τους.

7.            Η εξαργύρωση ενός κωδικού κουπονιού είναι δυνατή μόνο στις χώρες όπου διατίθεται το περιεχόμενο/οι υπηρεσίες.  Επιπλέον περιορισμοί μπορεί να εφαρμόζονται ανά περιοχή.

8.            Σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, εάν κάποιος Κωδικός κουπονιού είναι ελαττωματικός, η μόνη μορφή αποζημίωσης που δικαιούστε και η μόνη μας ευθύνη, είναι η αντικατάσταση αυτού του Κωδικού κουπονιού.  Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, εμείς και οι κάτοχοι άδειας, οι θυγατρικές και οι δικαιούχοι δεν παρέχουμε καμία περαιτέρω εγγύηση, ρητή ή έμμεση, σε σχέση με τους κωδικούς κουπονιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ρητής ή έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αποκλειόμενης κάθε άλλης ευθύνης που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση του κωδικού κουπονιού.  Ενδέχεται να έχετε περαιτέρω νομικά δικαιώματα ως καταναλωτής, που δεν επηρεάζονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

9.            Έχουμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών της Sony χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εφόσον η εν λόγω εκχώρηση δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων.

10.         Σε περίπτωση που οι κωδικοί κουπονιών διατίθενται ως μέρος προσφοράς προώθησης, τυχόν παράπονα που σχετίζονται με την προσφορά αυτή θα απευθύνονται αρχικά στη Διοργανώτρια εταιρεία της προσφοράς.

11.         Συμπλήρωση χρημάτων στο Πορτοφόλι: Οι Κωδικοί κουπονιών που χρησιμοποιούνται για την προσθήκη χρημάτων σε ένα πορτοφόλι PSN ("Κωδικοί κουπονιού συμπλήρωσης χρημάτων στο πορτοφόλι") μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο από κατόχους λογαριασμού ηλικίας άνω των 18 ετών.  Οι κωδικοί κουπονιού συμπλήρωσης χρημάτων στο πορτοφόλι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την προσθήκη χρημάτων σε λογαριασμούς της χώρας έκδοσης του αντίστοιχου κωδικού κουπονιού συμπλήρωσης χρημάτων στο πορτοφόλι.    Οι κάτοχοι κύριου λογαριασμού/λογαριασμού διαχειριστή οικογένειας μπορούν να παρέχουν σε λογαριασμούς μελών της οικογένειας/δευτερεύοντες λογαριασμούς πρόσβαση στο πορτοφόλι του λογαριασμού του διαχειριστή οικογένειας και να ορίζουν ένα μηνιαίο όριο δαπάνης. Τα χρήματα στο πορτοφόλι PSN μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αγορά περιεχομένου/υπηρεσιών από το PlayStation™Store.

12.         Συνδρομές: Ενδέχεται να απαιτούνται στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.  Οι συνδρομές συνεχίζουν επ' αόριστον και έχουν επαναλαμβανόμενη χρέωση η οποία χρεώνεται αυτόματα με τη συχνότητα που διαφημίζεται στο σημείο αγοράς έως ότου ακυρωθεί η συνδρομή. Θα προσπαθήσουμε να λάβουμε την πρώτη πληρωμή στο τέλος της πρώτης περιόδου χρέωσης.  Θα χρεωθείτε στην τιμή PlayStation™Store για τη συνδρομή που αγοράσατε, η οποία εφαρμόζεται την ημερομηνία λήξης της πρώτης περιόδου χρέωσης. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε με τυχόν επακόλουθες αλλαγές τιμών μέσω email και σύμφωνα με τους Όρους υπηρεσίας PSN. Συμφωνείτε ότι η επαναλαμβανόμενη χρέωση συνδρομής θα λαμβάνεται αυτόματα.  Εάν δεν έχετε αρκετά χρήματα στο πορτοφόλι PSN, το απαιτούμενο υπόλοιπο θα χρεωθεί στον προεπιλεγμένο τρόπο πληρωμής που έχετε δηλώσει στο λογαριασμό σας (αν υπάρχει).  Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή. Η συνδρομή σας θα λήξει στο τέλος της τότε τρέχουσας περιόδου χρέωσης. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για τις πληρωμές που έχετε ήδη κάνει. Για οδηγίες σχετικά με τον τερματισμό της συνδρομής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.playstation.com/get-help/help-library/.  Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους υπηρεσίας PSN στη διεύθυνση www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.         Συνδρομές PlayStation®Plus:  Το περιεχόμενο/οι υπηρεσίες PlayStation®Plus διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του χρήστη που επιθυμεί την εξαργύρωση. Οι διαδικτυακές λειτουργίες ορισμένων παιχνιδιών ενδέχεται να διακοπούν κατόπιν εύλογης προειδοποίησης. Τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στη συνδρομή υπόκεινται σε αλλαγές. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν είναι εγγυημένη.

14.         Συνδρομή PlayStation™Now: Οι Κωδικοί κουπονιών που χρησιμοποιήθηκαν για το PS Now μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο από τους κατόχους λογαριασμών ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Τα παιχνίδια PS Now και οι λειτουργίες τους υπόκεινται σε αλλαγές. Τα παιχνίδια με μετάδοση ροής σε ανάλυση έως και 720p ενδέχεται να διαφέρουν από τα κατεβασμένα παιχνίδια ή τα παιχνίδια που παίζονται από δίσκους. Τα περιεχόμενα DLC και τα πρόσθετα δεν είναι συμβατά με τα παιχνίδια με μετάδοση ροής. Για τη μετάδοση ροής παιχνιδιών, ο χρήστης πρέπει να διαθέτει σύνδεση Internet με ελάχιστη ταχύτητα 5 Mbps. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν είναι εγγυημένη. Ενδέχεται οι χρήστες να πρέπει να περιμένουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένους τίτλους. Δεν υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες του συστήματος/του δικτύου. Διαθέσιμο στο PlayStation®4, PlayStation® 5  και σε Windows PC. Για τα Windows PC ισχύουν απαιτήσεις συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του χειριστηρίου). Βλ: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.         Δοκιμαστικές συνδρομές PlayStation®Plus και PS Now: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Η ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ: Αν πληροίτε τα κριτήρια για δοκιμή και δεν ακυρώσετε τη δοκιμή στο PlayStation®Plus ή το PlayStation™Now πριν από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου σας (το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με απενεργοποίηση της Αυτόματης ανανέωσης στην ενότητα Διαχείρισης συνδρομών της διαχείρισης λογαριασμών), η συνδρομή θα μετατραπεί αυτόματα σε συνδρομή διαρκείας επί πληρωμή, η οποία χρεώνεται προκαταβολικά σε μηνιαία βάση, στην τιμή του PlayStation™Store κατά την ημερομηνία λήξης της πληρωμής.  Οι τρέχοντες συνδρομητές στη σχετική συνδρομή δεν πληρούν τα κριτήρια για δοκιμή. Επιτρέπεται μόνο μία δοκιμή ανά κατάλληλο χρήστη.

16.         Πώς επιβάλλονται αυτοί οι Όροι;

16.1.      Αν χρησιμοποιείτε το PSN ως καταναλωτής:

16.1.1.  οι παρόντες Όροι, τυχόν συμβάσεις που καταρτίζονται βάσει αυτών και τυχόν διαφωνίες που μπορεί να έχουμε σε σχέση με αυτούς θα διέπονται και θα προσδιορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας, ωστόσο εσείς θα απολαμβάνετε την πρόσθετη προστασία της υποχρεωτικής νομοθεσίας της χώρας στην οποία ζείτε. Η υποχρεωτική νομοθεσία της χώρας στην οποία ζείτε υπερισχύει της νομοθεσίας της Αγγλίας και της Ουαλίας.

16.1.2.  μπορούμε να επιβάλουμε αυτούς τους Όρους σε δικαστήριο της χώρας στην οποία ζείτε.

16.1.3.  μπορείτε να επιβάλετε αυτούς τους Όρους σε δικαστήριο της χώρας στην οποία ζείτε ή στην οποία βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας σας. 

16.2. Στον βαθμό που χρησιμοποιείτε το PSN κατά τρόπο πέραν του καταναλωτή:

16.2.1. οι παρόντες Όροι, τυχόν συμβάσεις που καταρτίζονται βάσει αυτών και τυχόν διαφωνίες που μπορεί να έχουμε σε σχέση με αυτούς θα διέπονται και θα προσδιορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και

16.2.2. αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

17.         Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των κωδικών κουπονιού, επισκεφτείτε την Υποστήριξη Πελατών στη διεύθυνση www.playstation.com/get-help/help-library/.