PlayStation.com

Νομικά Θέματα

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ PSN (ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ)

 

1.    Αυτός ο Κωδικός κουπονιού εκδίδεται από την Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited με έδρα τη διεύθυνση 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Αρ. Μητρώου εταιρείας 6020283) ("εμείς", "εμάς", "μας").  Με τους όρους "εσείς" ή "εσάς/σας", εννοούμε τον παραλήπτη του Κωδικού κουπονιού.

 

2.    Για να εξαργυρώσετε έναν Κωδικό κουπονιού, χρειάζεστε (i) τον κατάλληλο εξοπλισμό, (ii) ένα λογαριασμό Sony Entertainment Network ("SEN") (πρώην λογαριασμός PlayStation®Network) που έχει καταχωρηθεί στη χώρα με την οποία σχετίζεται ο Κωδικός κουπονιού και (iii) υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet (π.χ. ευρυζωνική σύνδεση, Ιnternet μέσω WiFi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ανάλογα με την πλατφόρμα Sony).  Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε υπηρεσία Internet καθώς και για οποιαδήποτε χρέωση σύνδεσης.

 

3.    Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό SEN, πρέπει να είστε τουλάχιστον 7 ετών και να αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης, τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις των κωδικών κουπονιού, τους Όρους χρήσης λογισμικού και την Πολιτική απορρήτου, που διατίθενται στη διεύθυνση www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Εάν είστε κάτω των 18 ετών, απαιτείται πρώτα η δημιουργία ενός λογαριασμού από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας και, στη συνέχεια, η δημιουργία ενός δευτερεύοντος λογαριασμού/λογαριασμού μέλους της οικογένειας για εσάς.  Εάν έχετε λογαριασμό μέλους της οικογένειας/δευτερεύοντα λογαριασμό για μέλη κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να αποκτήσετε τη συναίνεση του διαχειριστή της οικογένειας/του κατόχου του κύριου λογαριασμού, για να εξαργυρώσετε αυτόν τον Κωδικό κουπονιού.

 

4.    Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι Κωδικοί κουπονιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά για ένα λογαριασμό SEN.  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Κωδικοί κουπονιών δεν ανταλλάσσονται, δεν μεταφέρονται, δεν πωλούνται, δεν εξαργυρώνονται ούτε επιστρέφονται με αντάλλαγμα χρημάτων ή πίστωσης (εκτός αν κάνετε δώρο τον Κωδικό κουπονιού που αγοράσατε σε κάποιον τρίτο).

 

5.    Οι Κωδικοί κουπονιών πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν από την ημερομηνία λήξης.

 

6.    Οι Κωδικοί κουπονιών δε θα αντικατασταθούν εάν χαθούν, καταστραφούν, κλαπούν ή χρησιμοποιηθούν με άλλον τρόπο χωρίς την άδειά σας.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τους λογαριασμούς χρηστών και να ζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, καθώς και να κάνουμε όλες εκείνες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων μας εάν ένας Κωδικός κουπονιού αποκτηθεί και χρησιμοποιηθεί δολίως στο PSN ή χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή περιεχομένου/υπηρεσιών.  Εάν ο λογαριασμός SEN έχει τερματιστεί ή έχει τεθεί σε αναστολή για αυτούς τους λόγους, ενδέχεται να χάσετε τυχόν μη χρησιμοποιημένα χρήματα του πορτοφολιού PSN.

 

7.    Για ορισμένο περιεχόμενο/ορισμένες υπηρεσίες που διατίθενται μέσω Κωδικών κουπονιών ενδέχεται να ισχύουν συγκεκριμένοι επιπλέον περιορισμοί, όπως ηλικιακές διαβαθμίσεις και δικαιώματα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των Όρων χρήσης λογισμικού.  Τα παιδιά ενδέχεται να μην έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε περιεχόμενο με διαβάθμιση υψηλότερη από την ηλικία τους.

 

8.    Η εξαργύρωση ενός κωδικού κουπονιού είναι δυνατή μόνο στις χώρες όπου διατίθεται το περιεχόμενο/οι υπηρεσίες.  Επιπλέον περιορισμοί μπορεί να εφαρμόζονται ανά περιοχή.

 

9.    Εάν κάποιος Κωδικός κουπονιού είναι ελαττωματικός, η μόνη μορφή αποζημίωσης που δικαιούστε και η μόνη μας ευθύνη, είναι η αντικατάσταση αυτού του Κωδικού κουπονιού.  Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εμείς και οι κάτοχοι άδειας, οι θυγατρικές και οι δικαιούχοι δεν παρέχουμε καμία περαιτέρω εγγύηση, ρητή ή έμμεση, σε σχέση με τους Κωδικούς κουπονιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, τυχόν ρητής ή έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αποκλειόμενης κάθε άλλης ευθύνης που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση του Κωδικού κουπονιού.  Ενδέχεται να έχετε περαιτέρω νομικά δικαιώματα ως καταναλωτής, που δεν επηρεάζονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

10.    Έχουμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών της Sony χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εφόσον η εν λόγω εκχώρηση δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων.

 

11.    Σε περίπτωση που οι Κωδικοί κουπονιών διατίθενται ως μέρος προσφοράς προώθησης, τυχόν παράπονα που σχετίζονται με την προσφορά αυτή θα απευθύνονται στη Διοργανώτρια εταιρεία της προσφοράς, και όχι σε εμάς.

 

12.    Συμπλήρωση χρημάτων στο Πορτοφόλι: Οι Κωδικοί κουπονιών που χρησιμοποιούνται για την προσθήκη χρημάτων σε ένα πορτοφόλι PSN ("Κωδικοί κουπονιού συμπλήρωσης χρημάτων") μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο από κατόχους λογαριασμού SEN ηλικίας άνω των 18 ετών.  Οι Κωδικοί κουπονιών συμπλήρωσης χρημάτων στο Πορτοφόλι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την προσθήκη χρημάτων σε λογαριασμούς SEN της χώρας έκδοσης του αντίστοιχου Κωδικού κουπονιού για συμπλήρωση χρημάτων στο πορτοφόλι.    Οι κάτοχοι κύριου λογαριασμού/λογαριασμού διαχειριστή οικογένειας SEN μπορούν να παρέχουν σε λογαριασμούς μελών της οικογένειας/δευτερεύοντες λογαριασμούς πρόσβαση στο πορτοφόλι του λογαριασμού του διαχειριστή της οικογένειας SEN και να ορίζουν ένα μηνιαίο όριο δαπάνης. Οι Κωδικοί κουπονιών προσθήκης χρημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορά περιεχομένου/υπηρεσιών.

 

13.    Συνδρομές: Ενδέχεται να απαιτούνται στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.  Οι συνδρομές είναι σχεδιασμένες ώστε να συνεχίζονται έως ότου ακυρώνονται και χρεώνονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου χρέωσης για διαδοχικούς όρους σύμφωνα με τους Όρους υπηρεσίας PSN.  Θα χρεωθείτε στην τιμή PS Store για τη συνδρομή που αγοράσατε, η οποία εφαρμόζεται την ημερομηνία λήξης της περιόδου χρέωσης. Για τυχόν επακόλουθες αλλαγές τιμής, θα ενημερωθείτε μέσω email. Συμφωνείτε ότι η επαναλαμβανόμενη χρέωση συνδρομής θα αφαιρείται από το πορτοφόλι σας PSN.  Εάν δεν έχετε αρκετά χρήματα στο πορτοφόλι PSN, το απαιτούμενο υπόλοιπο θα χρεωθεί στον τρόπο πληρωμής που έχετε δηλώσει στον λογαριασμό σας SEN (αν υπάρχει) εκτός κι αν απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα [αυτόματη πληρωμή].  Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή. Η συνδρομή σας θα λήξει στο τέλος της τότε τρέχουσας περιόδου χρέωσης. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για τις πληρωμές που έχετε ήδη κάνει. Για οδηγίες σχετικά με τον τερματισμό της συνδρομής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.playstation.com/get-help/help-library/.  Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους υπηρεσίας PSN στη διεύθυνση www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

14.    Συνδρομές PlayStation®Plus: Το περιεχόμενο/οι υπηρεσίες PlayStation®Plus διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του χρήστη που επιθυμεί την εξαργύρωση. Οι διαδικτυακές λειτουργίες ορισμένων παιχνιδιών ενδέχεται να διακοπούν κατόπιν εύλογης προειδοποίησης. Τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στη συνδρομή υπόκεινται σε αλλαγές. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν είναι εγγυημένη.

 

15.    Συνδρομές δοκιμών PlayStation®Plus: Μπορείτε να εξαργυρώσετε μόνο έναν Κωδικό κουπονιού για δοκιμή στο PlayStation®Plus.  Μπορείτε να εξαργυρώσετε αυτόν τον Κωδικό κουπονιού μόνο εάν δεν είστε συνδρομητής στο PlayStation®Plus και δεν έχετε εγγραφεί ποτέ ή αν δεν έχετε λάβει ποτέ δοκιμή για το PlayStation®Plus.

 

16.    Συνδρομή PlayStation®Now: Οι Κωδικοί κουπονιού που χρησιμοποιήθηκαν για το PS Now μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο από τους κατόχους λογαριασμών SEN ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Η ροή του περιεχομένου/των υπηρεσιών PlayStation®Now μπορεί να μεταδοθεί με μέγιστη ανάλυση 720p. Δεν υποστηρίζεται ήχος Surround.  Τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στη συνδρομή σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή (και οι ειδικές λειτουργίες κάθε παιχνιδιού) υπόκεινται σε αλλαγή. Τα παιχνίδια PS Now μπορεί να διαφέρουν ή να μην διαθέτουν ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μέσω λήψης ή σε παιχνίδια σε δίσκους. Δεν υπάρχει συμβατότητα με DLC, στην περίπτωση που ο χρήστης διαθέτει μόνο το παιχνίδι PS Now.  Δεν επιτρέπεται το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες ή η πρόσβαση στα καταστήματα εντός παιχνιδιού.  Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν είναι εγγυημένη και οι χρήστες μπορεί να πρέπει να περιμένουν για λίγο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένους τίτλους. Ισχύουν άλλοι τεχνικοί περιορισμοί και περιορισμοί συμβατότητας, μεταξύ του PS Now και άλλων υπηρεσιών και υλικού PS.

 

17.    Συνδρομές δοκιμών PS Now: Αν πληροίτε τα κριτήρια για δοκιμή και δεν ακυρώσετε τη δοκιμή PlayStation Now πριν από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, θα ανανεωθεί σε συνεχόμενη συνδρομή επί πληρωμή.  Οι τρέχοντες ή/και παλιότεροι συνδρομητές/χρήστες του PS Now δεν πληρούν τα κριτήρια για δοκιμή. Επιτρέπεται μόνο μία δοκιμή PS Now ανά κατάλληλο χρήστη.

 

18.    Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις θα θεωρούνται ότι τηρούνται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας.  Η μεταξύ μας σύμβαση θα θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και εκτελεστεί στην Αγγλία.

 

19.    Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των Κωδικών κουπονιών, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών ακύρωσης συνδρομών, επισκεφτείτε την Υποστήριξη πελατών στη διεύθυνση www.playstation.com/get-help/help-library/