PlayStation.com

Νομικά Θέματα

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PLAYSTATION®PLUS: ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ 14 ΗΜΕΡΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ:

1.       Αυτός ο κωδικός κουπονιού (εφεξής "Κωδικός κουπονιού") εκδίδεται από τη Sony Network Entertainment Europe Limited, με έδρα στη διεύθυνση 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Αρ. μητρώου εταιρείας 6020283) (εφεξής "εμείς", "εμάς", "μας"). Με τους όρους "εσείς" ή "εσάς/σας" εννοούμε τον παραλήπτη του Κωδικού κουπονιού.

2.       Για να εξαργυρώσετε έναν Κωδικό κουπονιού, χρειάζεστε (i) το κατάλληλο υλικό, (ii) ένα λογαριασμό Sony Entertainment Network ("SEN") (πρώην λογαριασμός PlayStation®Network) και (iii) υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet (π.χ. ευρυζωνική σύνδεση, Ιnternet μέσω WiFi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ανάλογα με την πλατφόρμα Sony).  Εσείς είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε υπηρεσία στο Internet καθώς και για οποιαδήποτε χρέωση σύνδεσης.

3.       Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό SEN πρέπει να είστε τουλάχιστον 7 ετών και να αποδεχτείτε τους SEN Terms of Service and User Agreement (Όρους υπηρεσίας και τη Σύμβαση χρήσης του SEN) καθώς και την Privacy Policy (Πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) στη διεύθυνση eu.playstation.com/legal. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, απαιτείται πρώτα η δημιουργία ενός κύριου λογαριασμού SEN από το γονέα ή τον κηδεμόνα σας και, στη συνέχεια, η δημιουργία ενός δευτερεύοντος λογαριασμού για εσάς.

4.       Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι Κωδικοί κουπονιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά για ένα λογαριασμό SEN. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Κωδικοί κουπονιού δεν ανταλλάσσονται, δεν μεταφέρονται, δεν πωλούνται, δεν εξαργυρώνονται ή δεν επιστρέφονται για χρήματα ή πίστωση (εκτός αν κάνετε δώρο τον Κωδικό κουπονιού που αγοράσατε σε κάποιον τρίτο).

5.       Οι Κωδικοί κουπονιού πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν από οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία λήξης και οι τυχόν επιπλέον περιορισμοί θα σας κοινοποιηθούν μαζί με τον Κωδικό κουπονιού.

6.       Οι Κωδικοί κουπονιού δε θα αντικατασταθούν εάν χαθούν, καταστραφούν ή χρησιμοποιηθούν με άλλον τρόπο χωρίς την άδειά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τους λογαριασμούς χρηστών και να ζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, καθώς και να κάνουμε όλες εκείνες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων μας εάν ένας Κωδικός κουπονιού αποκτηθεί και χρησιμοποιηθεί δολίως στο SEN ή χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή του αντιτίμου υπηρεσιών από τα PlayStation®Store, SEN Store, Video Unlimited και Music Unlimited (εφεξής "Υπηρεσίες"). Εάν ο λογαριασμός SEN έχει τερματιστεί ή έχει τεθεί σε αναστολή για οποιονδήποτε λόγο, ενδέχεται να χάσετε τυχόν μη χρησιμοποιημένα χρήματα του SEN wallet (πορτοφολιού SEN).

7.       Συγκεκριμένο περιεχόμενο που διατίθεται μέσω Κωδικών κουπονιού ενδέχεται να υπόκειται σε ειδικούς επιπλέον περιορισμούς, όπως ηλικιακές διαβαθμίσεις και δικαιώματα χρήσης. Τα παιδιά ενδέχεται να μην έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε περιεχόμενο με διαβάθμιση υψηλότερη από την ηλικία τους.

8.       Ένας Κωδικός κουπονιού μπορεί να εξαργυρώνεται μόνο στις χώρες όπου είναι διαθέσιμες οι Υπηρεσίες. Επιπλέον περιορισμοί μπορεί να εφαρμόζονται ανά περιοχή.

9.       Εάν κάποιος Κωδικός κουπονιού είναι ελαττωματικός, η μόνη μορφή αποζημίωσης που δικαιούστε και η μόνη μας ευθύνη, είναι η αντικατάσταση αυτού του Κωδικού κουπονιού. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εμείς και οι κάτοχοι άδειας, οι θυγατρικές και οι δικαιούχοι δεν παρέχουμε καμία περαιτέρω εγγύηση, ρητή ή έμμεση, σε σχέση με τους Κωδικούς κουπονιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, τυχόν ρητής ή έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αποκλειόμενης κάθε άλλης ευθύνης που προκύπτει από την από μέρους σας αγορά και χρήση του Κωδικού κουπονιού. Ενδέχεται να έχετε περαιτέρω νομικά δικαιώματα ως καταναλωτής, που δεν επηρεάζονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

10.   Έχουμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών της Sony χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εφόσον η εν λόγω εκχώρηση δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων.

11.   Σε περίπτωση που οι Κωδικοί κουπονιών διατίθενται ως μέρος προσφοράς προώθησης, τυχόν παράπονα που σχετίζονται με την προσφορά αυτή θα απευθύνονται στη Διοργανώτρια εταιρεία της προσφοράς, και όχι σε εμάς.

12.   Μπορείτε να εξαργυρώσετε μόνο έναν Κωδικό κουπονιού για τη δοκιμή των 14 ημερών στο PlayStation®Plus. Μπορείτε να εξαργυρώσετε αυτόν τον Κωδικό κουπονιού μόνο εάν δεν είστε τρέχων συνδρομητής του PlayStation®Plus και δεν έχετε εγγραφεί ποτέ ή δεν έχετε λάβει ποτέ κάποια δοκιμαστική έκδοση από το PlayStation®Plus. Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο του PlayStation®Plus διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία των συνδρομητών.

13.   Απαιτούνται στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Στο τέλος της δοκιμής των 14 ημερών, εάν δεν κάνετε καμία ενέργεια, η δοκιμή των 14 ημερών θα ανανεωθεί αυτόματα σε συνδρομή ενός μήνα με πληρωμή σύμφωνα με τους SEN Terms of Service and User Agreement (Όρους υπηρεσίας και τη Σύμβαση χρήσης του SEN) και το προσωπικό σας SEN wallet (πορτοφόλι SEN) θα χρεωθεί με €8.99. Εάν τα χρήματα στο SEN wallet (πορτοφόλι SEN) δεν επαρκούν, η πιστωτική/χρεωστική κάρτα που είναι συνδεδεμένη με το SEN wallet (πορτοφόλι SEN) θα χρεωθεί με το χρηματικό υπόλοιπο. Επισκεφτείτε τη σελίδα συχνών ερωτήσεων στο http://eu.playstation.com/psn/support για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ακύρωση συνδρομών. Μπορείτε να ακυρώσετε τη δοκιμή των 14 ημερών οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να βρείτε τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις των SEN Terms of Service and User Agreement (Όρων υπηρεσίας και της Σύμβασης χρήσης του SEN) στο eu.playstation.com/legal.

14.   Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις θα θεωρούνται ότι τηρούνται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας. Η μεταξύ μας σύμβαση θα θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και εκτελεστεί στην Αγγλία.

15.   Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των Κωδικών κουπονιού, επισκεφτείτε την ενότητα Υποστήριξη Πελατών στη διεύθυνση eu.playstation.com/redeemvouchercode/.