Χορηγίες και κίνητρα

Οδηγίες για τους επαγγελματίες στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 
 

Ποιος θα πρέπει να διαβάσει αυτές τις οδηγίες;

Θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, αν είστε επαγγελματίας στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και λάβατε ένα προϊόν, μια πληρωμή χορηγίας, κερδίσατε τυχόν δωρεάν εισιτήρια για εκδηλώσεις, ταξιδιωτικά προνόμια, παρακινηθήκατε/επιβραβευτήκατε με άλλον τρόπο, και έχετε μια συνεχόμενη σχέση με την SIEE ("PlayStation").

Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι οδηγίες;

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι εσείς και η SIEE συμμορφώνεστε με ορισμένες νομοθεσίες και κανονιστικές οδηγίες κατά τη δημιουργία στοιχείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες της SIEE. H SIEE πιστεύει σθεναρά ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται όταν ένας επαγγελματίας στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει σχέση με την SIEE, ακόμα κι αν ο συγκεκριμένος επαγγελματίας γράφει για την προσωπική του εμπειρία από ένα προϊόν ή μια υπηρεσία SIEE.

Υπάρχει μια κανονιστική υποχρέωση για όλους τους επαγγελματίες στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έλαβαν τυχόν πληρωμές, προϊόντα, εισιτήρια για εκδηλώσεις δωρεάν ή με έκπτωση, ταξιδιωτικά προνόμια ή άλλα κίνητρα, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να γνωστοποιούν αυτές τις πληροφορίες στο περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουν. Η SIEE απαιτεί όλοι οι επαγγελματίες στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συνεργάζονται με την SIEE να συμμορφώνονται πλήρως με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παραδείγματα όπου ισχύουν αυτές οι οδηγίες

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ανεβάζετε περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιγράφοντας, εγκρίνοντας, προωθώντας ή αναφέροντας τυχόν προϊόντα, υπηρεσίες ή εκδηλώσεις της SIEE και συνδέεστε ή λάβατε κάτι από την SIEE που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στο κοινό.

Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπό σας από την SIEE.

Οδηγίες για επαγγελματίες στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Δείξτε διαφάνεια: Η SIEE απαιτεί διαφάνεια για την ταυτότητα και τη σχέση σας με τη SIEE. Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίζουμε ότι οι επαγγελματίες μας στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που λαμβάνουν χορηγίες (όπως σε ιστολόγια, βιντεολόγια, microblog, φόρουμ και κάθε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης) γνωστοποιούν σαφώς και καταφανώς τη σχέση τους με την SIEE, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων και της χορηγίας.

Η φύση της σχέσης ανάμεσα σε εσάς και την SIEE όσον αφορά τη δημιουργία κάθε τμήματος περιεχομένου θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει αυτή η γνωστοποίηση. Ορισμένο περιεχόμενο θα πρέπει να διαθέτει ετικέτα από πριν. Σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν αρκετοί τρόποι γνωστοποίησης αυτής της σχέσης που επαρκούν.

Διαφημίσεις: Αν το περιεχόμενο ελέγχεται πλήρως ή εν μέρει από την SIE (και όχι από εσάς), και παράγεται έναντι αντιτίμου (το οποίο θα μπορούσε να είναι χρηματικό αντίτιμο ή δωρεάν αντικείμενα, υπηρεσίες (ταξίδια, εισιτήρια κ.λπ.), τότε πρόκειται για διαφήμιση και θα πρέπει να έχει την ετικέτα "Διαφήμιση" ή "Σποτ". 

 

Όταν το περιεχόμενο έχει το σύνηθες ύφος σας, αλλά η SIE έχει μερικό ή πλήρη έλεγχο της επιμέλειας και έχετε λάβει χρήματα ή κάτι άλλο, το περιεχόμενο πρέπει να περιέχει την ετικέτα "Διαφημιστικό στοιχείο" ή "Έμμεση διαφήμιση".

Στα παραπάνω σενάρια, αν απλώς στο περιεχόμενο δώσετε την ετικέτα "Υποστηρίζεται από", "Χρηματοδοτείται από", "Ευχαριστώ το PlayStation που έκανε πραγματικότητα" ή κάτι παρόμοιο δεν αρκεί.

Χορηγία: Αν η SIE σάς καταβάλλει χρήματα για να δημιουργείτε περιεχόμενο αλλά δεν έχει καθόλου έλεγχο σε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την ετικέτα "Χορηγούμενο".

Η ετικέτα πρέπει να είναι ορατή σε όλες τις συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών), πριν από το άνοιγμα/την αναπαραγωγή/την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο. Ο τίτλος/η επικεφαλίδα είναι το καλύτερο μέρος, επειδή εμφανίζεται στη μικρογραφία.

Facebook:  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ετικέτα θα πρέπει να είναι στην αρχή της ανάρτησης.

Instagram: Η ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ίδια την εικόνα, ώστε η φύση του περιεχομένου να είναι σαφής προτού οι καταναλωτές αλληλεπιδράσουν με την ανάρτηση, κάνοντας κλικ στην εικόνα.

YouTube: Η ετικέτα θα πρέπει να είναι στην αρχή του τίτλου.

Twitter:  Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, η ετικέτα "Διαφήμιση" ή κάτι αντίστοιχο είναι πιθανώς ο πιο σαφής τρόπος να προσδιορίσετε ότι πρόκειται για διαφήμιση. 

Pinterest: Βάλτε την ετικέτα "Διαφήμιση" στην αρχή του ελεύθερου κειμένου "Περιγραφή".

Σημείωση: Αν δεν καταφέρετε να βάλετε την ετικέτα στο σωστό μέρος, μπορεί το περιεχόμενο να αντιμετωπιστεί σαν να μην συμπεριλαμβάνονταν η ετικέτα και ως εκ τούτου, το περιεχόμενο να παραβαίνει τους κανόνες.

Δωρεάν αντικείμενα:  'Όταν η SIE σάς στέλνει αντικείμενα δωρεάν χωρίς έλεγχο του περιεχομένου, π.χ. είτε έχουν αξιολογηθεί θετικά, αρνητικά ή καθόλου και δεν υπάρχει αξιολόγηση/έγκριση του περιεχομένου από τη SIE, τότε ενδέχεται να αρκεί απλώς να αναγνωρίσετε με σαφήνεια ότι το αντικείμενο παραχωρήθηκε δωρεάν από τη SIE. Αν υπάρξει τυχόν έλεγχος επιμέλειας από την SIE, το περιεχόμενο είναι διαφήμιση και θα πρέπει να φέρει και την ανάλογη ετικέτα.

Τοποθέτηση προϊόντος: Αν η SIE σάς κατέβαλε πληρωμή για να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν σε κάποιο περιεχόμενο, για παράδειγμα ένα συγκεκριμένο περιφερειακό σε έναν οδηγό παιχνιδιού, τότε αν η SIE δεν διαθέτει έλεγχο επιμέλειας στον οδηγό, και θα πρέπει να προσδιορίσετε σαφώς ότι το περιφερειακό προβάλλεται λόγω συμφωνίας σας με την SIE, για παράδειγμα δηλώνοντάς το ή δείχνοντας μια εμφανή αποποίηση ευθύνης στην οθόνη ("Τοποθέτηση προϊόντος" ή "Διαφήμιση"), όταν συζητάτε για το περιφερειακό.

Δείξτε σαφήνεια: Μην κάνετε γενικούς ισχυρισμούς για τα προϊόντα, τις εκδηλώσεις ή τις υπηρεσίες SIEE, αλλά μιλήστε συγκεκριμένα για την εμπειρία σας.

Δείξτε ακρίβεια:  Αν αναφέρετε αντικειμενικά γεγονότα (για παράδειγμα στατιστικά απόδοσης για μια κονσόλα, την ανάλυση ή τον αριθμό των επιπέδων/λειτουργιών σε ένα παιχνίδι, ή τη συμβατότητα ενός περιφερειακού), φροντίστε οι πληροφορίες να είναι ακριβείς, ελέγχοντάς τις σε μια πηγή SIEE και κρατώντας αρχείο.   Θα πρέπει να είστε σε θέση να παρέχετε τεκμηρίωση για οποιοδήποτε αντικειμενικό γεγονός περιλαμβάνετε στο περιεχόμενό σας.

Να είστε αυθεντικοί: Σας ενθαρρύνουμε να γράψετε στο πρώτο πρόσωπο και να μείνετε στην τομέα εξειδίκευσής σας εφόσον σχετίζεται με τη SIEE.

Να είστε προσεκτικοί: Έχετε υπόψη ότι φέρετε την ευθύνη όσων γράφετε και αν δεν καταφέρετε να συμμορφωθείτε με αυτές τις οδηγίες, μπορεί η χορηγία ή τα κίνητρα που σας παρέχει η SIEE να τεθούν σε κίνδυνο. Επίσης, να ακολουθείτε πάντα τους όρους και τις προϋποθέσεις για οποιουσδήποτε ιστοτόπους τρίτων όπου συμμετέχετε.

Άλλοι πόροι

Οι σύνδεσμοι καθοδήγησης παρακάτω αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, θα είναι χρήσιμοι σε άλλες αγορές για τα πρώτα βήματα, υπό τον όρο ότι οι ακριβείς απαιτήσεις θα διαφέρουν και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε πλήρως τις τοπικές απαιτήσεις. Οι κανονιστικές αρχές στην αγορά σας μπορεί να δημοσιεύσουν παρόμοιες πηγές και το δικηγορικό γραφείο που σας καθοδηγεί όσον αφορά τα θέματα μάρκετινγκ θα είναι σε θέση να συμβάλλει όπου απαιτείται.

Αν έχετε απορίες για τις Οδηγίες της SIEE για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας σας SIEE.