Βοήθεια PlayStation Βοήθεια και υποστήριξη PlayStation

 
 

Δείτε εάν αυτό θα σας βοηθήσει...

Αποθήκευση στο διαδίκτυο PlayStation Plus

  1. Πατήστε διαδοχικά  (Διαχειριστής περιεχομένου) > [Αντιγραφή περιεχομένου] >  (Χώρος αποθήκευσης online)
  2. Επιλέξτε [ Σύστημα PS Vita → Χώρος αποθήκευσης online].
  3. Επιλέξτε ένα κουτάκι για τα αποθηκευμένα δεδομένα που θέλετε να ανεβάσετε και πατήστε [Αντιγραφή].
  1. Πατήστε διαδοχικά  (Διαχειριστής περιεχομένου) > [Αντιγραφή περιεχομένου] >  (Χώρος αποθήκευσης online)
  2. Επιλέξτε [ Χώρος αποθήκευσης online →  Σύστημα PS Vita].
  3. Επιλέξτε ένα κουτάκι για τα αποθηκευμένα δεδομένα που θέλετε να κατεβάσετε και πατήστε [Αντιγραφή].
  1. Πατήστε διαδοχικά  (Διαχειριστής περιεχομένου) > [Αντιγραφή περιεχομένου] >  (Χώρος αποθήκευσης online)
  2. Επιλέξτε [ Χώρος αποθήκευσης online →  Σύστημα PS Vita].
  3. Επιλέξτε ένα κουτάκι για τα αποθηκευμένα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε [Διαγραφή].

Προβολή πλήρους άρθρου