Βοήθεια PlayStation Βοήθεια και υποστήριξη PlayStation

 
 

Δείτε εάν αυτό θα σας βοηθήσει...

PS4: Αναβάθμιση μονάδας σκληρού δίσκου

Σειρά CUH-7000 (Σύστημα PS4 Pro)

  1. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αποθηκευμένων δεδομένων σας

Μπορείτε να αντιγράψετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα PlayStation 4. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αποθηκευμένα παιχνίδια στο cloud εάν είστε συνδρομητής του PlayStation Plus.

  • Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο σύστημα.
  • Επιλέξτε (Settings) (Ρυθμίσεις) από την οθόνη λειτουργιών.
  • Επιλέξτε [Application Saved Data Management] (Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων εφαρμογών) > [Saved Data in System Storage] (Αποθηκευμένα δεδομένα στον αποθηκευτικό χώρο του συστήματος) > [Copy to USB Storage Device] (Αντιγραφή σε συσκευή αποθήκευσης USB).
  • Επιλέξτε έναν τίτλο.
  • Πατήστε το κουμπί  για να προσθέσετε ένα σημάδι επιλογής στο πλαίσιο για τα αποθηκευμένα δεδομένα που θέλετε να αντιγράψετε και κατόπιν επιλέξτε [Copy] (Αντιγραφή).

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αποθηκευμένων δεδομένων σας, πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος και να είστε συνδεδεμένοι στο PSN.

Προβολή πλήρους άρθρου