Βοήθεια PlayStation Βοήθεια και υποστήριξη PlayStation

 
 

Δείτε εάν αυτό θα σας βοηθήσει...

Αποθήκευση στο διαδίκτυο PlayStation Plus

  1. Μεταβείτε στο  [PlayStation Network] και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
  2. Επιλέξτε  [Παιχνίδι] > [Βοηθητικό πρόγραμμα αποθηκευμένων δεδομένων (PS3)]. 
  3. Επιλέξτε τα αποθηκευμένα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε το (τριγωνικό κουμπί) > [Αντιγραφή].
  4. Ως προορισμό αποθήκευσης επιλέξτε [Αποθήκευση στο διαδίκτυο].

Προβολή πλήρους άρθρου