Βοήθεια PlayStation Βοήθεια και υποστήριξη PlayStation

 
 

Δείτε εάν αυτό θα σας βοηθήσει...

Πώς να ρυθμίσετε το Spotify στο PlayStation

Μετά τις 31/03/20, δεν είναι δυνατή η αγορά ή η ανανέωση συνδρομών PlayStation Music (Spotify) μέσω του PlayStation Store. Οι συνδρομές PlayStation Music (Spotify) θα λήξουν κατά ημερομηνία πληρωμής μετά τις 31/03/20 και θα γίνει αυτόματη μετάβαση στο Spotify Free.

Για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το Spotify Premium στο PlayStation, ανανεώστε τη συνδρομή από την υπηρεσία απευθείας μέσω του Spotify και συνδέστε τον λογαριασμό σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Χρέωση του PlayStation Store για το Spotify Premium - Συνήθεις ερωτήσεις

Λήψη της εφαρμογής Spotify και σύνδεση λογαριασμών

  1. Στο συμβατό σύστημα PlayStation, μεταβείτε στην επιλογή [PlayStation Store] και αναζητήστε το Spotify για να εντοπίσετε και να κατεβάσετε την εφαρμογή.
  2. Επιλέξτε [Sign Up] (Εγγραφή) ή [Log in] (Σύνδεση) και εισαγάγετε τα στοιχεία σας.
  3. Επιλέξτε [Link Accounts] (Σύνδεση λογαριασμών).

Προβολή πλήρους άρθρου