Βοήθεια PlayStation Βοήθεια και υποστήριξη PlayStation

 
 

Δείτε εάν αυτό θα σας βοηθήσει...

Remote Play και Second Screen στο PlayStation 4

Πώς συνδέομαι και ξεκινάω τη λειτουργία Remote Play;

Στο PlayStation 4

  1. Επιλέξτε διαδοχικά  (Settings) (Ρυθμίσεις) > [Remote Play Connection Settings] (Ρυθμίσεις σύνδεσης απομακρυσμένου παιχνιδιού) και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη λειτουργία [Enable Remote Play] (Ενεργοποίηση απομακρυσμένου παιχνιδιού).
  2. Από το ίδιο μενού, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο [Connect Directly with PS Vita] (Απευθείας σύνδεση με PS Vita). Με αυτόν τον τρόπο θα απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία Remote Play. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα άμεσης σύνδεσης, μπορείτε να καταργήσετε αυτό το πλαίσιο για να παρακάμψετε την επιλογή του ασύρματου σημείου πρόσβασης και να συνδεθείτε μέσω του οικιακού δικτύου wi-fi.

Προβολή πλήρους άρθρου