Βοήθεια PlayStation Βοήθεια και υποστήριξη PlayStation

 
 

Δείτε εάν αυτό θα σας βοηθήσει...

Χρήση του Media Player στο PlayStation 4

Ποιοι τύποι αρχείων υποστηρίζονται από το Media Player;

Το Media Player δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή CD ήχου. Ωστόσο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να αναπαράγετε τους παρακάτω τύπους αρχείων μέσω του Media Player:

Βίντεο

 • MKV

Εικόνα: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level4.2

Ήχος: MP3, AAC LC, AC-3 (Dolby Digital)

 • AVI

Εικόνα: MPEG4 ASP, H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level4.2

Ήχος: MP3, AAC LC, AC-3 (Dolby Digital)

 • MP4

Εικόνα: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level4.2

Ήχος: AAC LC, AC-3 (Dolby Digital)

 • MPEG-2 TS

Εικόνα: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level4.2, MPEG2 Visual

Ήχος: MP2 (MPEG2 Audio Layer 2), AAC LC, AC-3 (Dolby Digital)

 • AVCHD (.m2ts, .mts)

Φωτογραφία

 • JPEG (σε συμμόρφωση με τα DCF2.0/Exif2.21)
 • BMP
 • PNG

Μουσική

 • FLAC
 • AAC (M4A)
 • MP3

Προβολή πλήρους άρθρου