Λειτουργίες προσβασιμότητας του The Last of Us Part II

Από την αρχή, ο στόχος της Naughty Dog ήταν να βεβαιωθεί ότι όσο τον δυνατόν περισσότεροι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν το παιχνίδι, χάρη στο πιο αξιόπιστο σετ λειτουργιών προσβασιμότητας που δημιουργήσαμε μέχρι σήμερα.

Κτίζοντας πάνω στα θεμέλια που θέσαμε με το UNCHARTED 4: Το Τέλος Ενός Κλέφτη, το The Last of Us Part II περιλαμβάνει πάνω από 60 ρυθμίσεις προσβασιμότητας, με εκτεταμένες επιλογές που εστιάζουν στην κίνηση και την ακοή, καθώς και εντελώς νέες λειτουργίες από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν παίκτες με ολική ή μερική απώλεια όρασης.

Η Naughty Dog ενθαρρύνει όλους να εκμεταλλευτούν αυτές τις λειτουργίες για να δημιουργήσουν μια εμπειρία παιχνιδιού που οι ίδιοι οι παίκτες επιθυμούν.

Προεπιλογές προσβασιμότητας

Μια πρόκληση κατά τη δημιουργία τόσο μεγάλου αριθμού επιλογών προσαρμογής ήταν το να κατανοήσετε ποιες επιλογές σχετίζονται με τις δικές σας ανάγκες. Επιπλέον, πολλές από τις λειτουργίες δημιουργήθηκαν έτσι ώστε να δουλεύουν σε συνδυασμό μεταξύ τους. Για να σας βοηθήσει με αυτό, η Naughty Dog δημιούργησε τρεις προεπιλογές προσβασιμότητας που προσαρμόζουν όλες τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα όρασης, ακοής και κίνησης. 

Παρ' όλο που ελπίζουμε ότι αυτές θα σας προσφέρουν ένα καλό σημείο εκκίνησης, μπορείτε πάντα να μελετήσετε και να ρυθμίσετε κάθε μία ξεχωριστά, ακόμα κι αν έχετε επιλέξει μια προεπιλογή. 

Προεπιλογή Προσβασιμότητας Όρασης

Προσαρμόζει όλες τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για παίκτες με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Ενεργοποιεί ρυθμίσεις σε πολλά διαφορετικά μενού, όπως:

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Κείμενο σε Ομιλία
 • Εικόνα Υψηλής Αντίθεσης
 • Κλίμακα HUD > Μεγάλη
 • Κλείδωμα Στόχευσης > Αυτόματη Στόχευση
 • Ηχητικά Στοιχεία Διέλευσης και Μάχης
 • Υποβοήθηση Πλοήγησης και Διέλευσης
 • Προφύλαξη Προεξοχής
 • Βελτιωμένη Λειτουργία Ακρόασης
 • Αόρατος σε Θέση Πρηνηδόν > Απεριόριστο
 • Επιλογή Παράλειψης Γρίφων
 • Διάφορες ρυθμίσεις στο μενού Προσβασιμότητα Μάχης 

Προεπιλογή Προσβασιμότητας Ακοής

Προσαρμόζει όλες τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για παίκτες με ολική ή μερική απώλεια ακοής. Ενεργοποιεί ρυθμίσεις σε πολλά διαφορετικά μενού, όπως:

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Δείκτες Επιφυλακής
 • Ειδοποιήσεις Συλλογής
 • Ενδείξεις Αποφυγής > Συχνές
 • Υπότιτλοι > Ιστορία + Μάχη
 • Ονόματα στους Υπότιτλους
 • Κατεύθυνση Υπότιτλου
 • Στοιχεία Δόνησης Μάχης
 • Στοιχεία Δόνησης Κιθάρας

Προεπιλογή Προσβασιμότητας Κίνησης

Προσαρμόζει όλες τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για παίκτες με σωματικές ή κινητικές αναπηρίες. Ενεργοποιεί ρυθμίσεις σε πολλά διαφορετικά μενού, όπως:

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Κλείδωμα Στόχευσης > Αυτόματη Στόχευση
 • Αυτόματη Αλλαγή Όπλου
 • Αυτόματη Συλλογή
 • Υποβοήθηση Κάμερας > Ναι
 • Υποβοήθηση Πλοήγησης και Διέλευσης
 • Προφύλαξη Προεξοχής
 • Απεριόριστη Αναπνοή
 • Συνεχή Πατήματα Κουμπιού > Παρατεταμένα
 • Συνδυαστικές Κοντινές Επιθέσεις > Παρατεταμένα
 • Ταλάντευση Όπλου > Όχι
 • Επιλογή Παράλειψης Γρίφων
 • Διάφορες ρυθμίσεις στο μενού Προσβασιμότητα Μάχης 

Εναλλακτικός χειρισμός

Για πρώτη φορά, η Naughty Dog προσφέρει πλήρη προσαρμογή του χειρισμού. Αυτό σας επιτρέπει να αντιστοιχήσετε οποιαδήποτε εντολή σε διαφορετική μέθοδο χειρισμού, συμπεριλαμβανομένης και της σάρωσης της επιφάνειας αφής και της κίνησης του χειριστηρίου.

Επειδή το παρατεταμένο πάτημα ή το γρήγορο πάτημα κουμπιών μπορεί να είναι απαιτητικό για κάποιους παίκτες, το The Last of Us Part II έχει ξεχωριστές επιλογές, ώστε να αλλάξετε κάθε παρατεταμένο πάτημα κουμπιού σε εναλλαγή και κάθε γρήγορο πάτημα σε παρατεταμένο πάτημα. Κάνοντας επιστροφή από το UNCHARTED 4, υπάρχουν επίσης εκτεταμένες επιλογές για την υποβοήθηση κάμερας και το κλείδωμα στόχευσης.

Μενού Παραμετροποίησης Χειρισμού

Αλλαγή Αντιστοίχισης Κουμπιών

Μέθοδος Χειρισμού

 • Επιλογές: Προεπιλογή, Μόνο Δεξί Χέρι, Μόνο Αριστερό Χέρι, Προσαρμοσμένη Μέθοδος 1, Προσαρμοσμένη Μέθοδος 2, Προσαρμοσμένη Μέθοδος 3
 • Αλλάξτε την αντιστοίχιση και προσαρμόστε πλήρως τον χειρισμό.

Προσαρμογή Χειρισμού

 • Αλλάξτε την αντιστοίχιση και προσαρμόστε πλήρως τον χειρισμό.

Αλλαγή Ονομασίας Μεθόδου Χειρισμού

 • Αλλάξτε το όνομα της προσαρμοσμένης μεθόδου.

Προσανατολισμός Χειριστηρίου

 • Επιλογές: Προεπιλογή, Αριστερά, Δεξιά, Ανάποδα
 • Επιλέξτε πώς θα κρατάτε το χειριστήριό σας και αυτό θα περιστρέψει τα κατευθυντικά κουμπιά, τον αριστερό μοχλό και τον δεξιό μοχλό ώστε να ταιριάζουν.

Αριστερός Μοχλός και Δεξιός Μοχλός

 • Επιλογές: Προεπιλογή, Αντεστραμμένος Κατά τη Στόχευση, Πάντα Αντεστραμμένος
 • Αντιστρέψτε τη λειτουργία του αριστερού και του δεξιού μοχλού.

Χειρισμός Σκάφους

 • Επιλογές: Προεπιλογή ή Εναλλακτική
 • Αλλάξτε τις εντολές κατεύθυνσης για την οδήγηση του σκάφους.
 • ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ: Χρησιμοποιήστε το |Left-Stick| για να οδηγήσετε και να επιταχύνετε και το |L2| για να κάνετε όπισθεν. Η ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ προτείνεται για παίκτες που έχουν ολική ή μερική απώλεια όρασης και χρησιμοποιούν Υποβοήθηση Πλοήγησης για να προσανατολιστούν.
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ: Πατήστε παρατεταμένα το |R2| για να επιταχύνετε και το |L2| για να κάνετε όπισθεν. Χρησιμοποιήστε το |Left-stick| για να οδηγήσετε.

Κίνηση σε σχοινί/σκάλα

 • Επιλογές: Χαρακτήρας ή Κάμερα
 • Αλλάξτε τις εντολές κατεύθυνσης για κίνηση σε σκάλες και σχοινιά.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Η κίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω σε σκάλες και σχοινιά με το |Left-Stick| θα γίνεται ως προς τον χαρακτήρα του παίκτη.
 • ΚΑΜΕΡΑ: Η κίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω σε σκάλες και σχοινιά με το |Left-Stick| θα γίνεται ως προς τη θέση της κάμερας. Συνιστάται για παίκτες με ολική ή μερική απώλεια όρασης που χρησιμοποιούν την Υποβοήθηση Πλοήγησης για να προσανατολιστούν.

Παίξιμο Κιθάρας - Χειρισμός

 • Επιλογές: Κάθετα, Οριζόντια, Αγγίγματα
 • Αλλάξτε τη μέθοδο χειρισμού για να παίξετε κιθάρα.
 • ΚΑΘΕΤΑ (Προεπιλογή): Σαρώστε πάνω και κάτω στην επιφάνεια αφής για να παίξετε κιθάρα.
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: Σαρώστε αριστερά και δεξιά στην επιφάνεια αφής για να παίξετε κιθάρα.
 • ΑΓΓΙΓΜΑΤΑ: Πατήστε το |X| για να παίξετε κιθάρα. Αυτό μπορείτε να το ορίσετε σε διαφορετικό κουμπί στην Προσαρμογή Χειρισμού κάτω από την Επιλογή / Εναλλακτικό Παίξιμο.

Κοντινή Επίθεση Κατά τη Στόχευση

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Επιτρέπει στον παίκτη να εκτελέσει κοντινή επίθεση με το |Square| ενώ στοχεύει.
 • Αυτό θα απενεργοποιήσει την Αλλαγή Ώμου ή οποιονδήποτε χειρισμό έχει προγραμματιστεί στο |Square| κατά την στόχευση.

Παρατεταμένα πατήματα και πατήματα

Μενού Παραμετροποίησης Χειρισμού

Συνεχή Πατήματα Κουμπιών

 • Επιλογές: Άγγιγμα ή Παρατεταμένο Πάτημα
 • Αλλάξτε τη μέθοδο χειρισμού για τις ενδείξεις επαναλαμβανόμενων πατημάτων κουμπιών.
 • ΑΓΓΙΓΜΑ (Προεπιλογή): Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί για να σημειώσετε πρόοδο.
 • ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να σημειώσετε πρόοδο.

Συνδυαστικές Κοντινές Επιθέσεις

 • Επιλογές:: Άγγιγμα ή Παρατεταμένο Πάτημα
 • Αλλάξτε τη μέθοδο χειρισμού για να εκτελέσετε μία συνδυαστική κοντινή επίθεση.
 • ΑΓΓΙΓΜΑ (Προεπιλογή): Πατήστε επαναλαμβανόμενα το |Square| για μια συνδυαστική κοντινή επίθεση.
 • ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ: Πατήστε παρατεταμένα το |Square| για μια συνδυαστική κοντινή επίθεση.

Λειτουργία Στόχευσης

 • Επιλογές: Παρατεταμένο Πάτημα ή Εναλλαγή
 • Αλλάξτε τη μέθοδο χειρισμού για τη στόχευση.
 • ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ (Προεπιλογή): Πατήστε παρατεταμένα το |L2| για στόχευση. Ελευθερώστε για να διακόψετε τη στόχευση.
 • ΕΝΑΛΛΑΓΗ: Πατήστε το |L2| για στόχευση. Πατήστε ξανά το |L2| για να διακόψετε τη στόχευση.

Λειτουργία Ακρόασης

 • Επιλογές:: Παρατεταμένο Πάτημα ή Εναλλαγή
 • Αλλάξτε τη μέθοδο χειρισμού για τη λειτουργία ακρόασης.
 • ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ (Προεπιλογή): Πατήστε παρατεταμένα το |R1| για να ακούσετε. Ελευθερώστε για να σταματήσετε να ακούτε.
 • ΕΝΑΛΛΑΓΗ: Πατήστε σύντομα το |R1| για να ακούσετε. Πατήστε ξανά σύντομα το |R1| για να σταματήσετε να ακούτε.

Επιτάχυνση (διαθέσιμη με την Ενημέρωση 1.01*)

 • Επιλογές: Παρατεταμένο Πάτημα ή Εναλλαγή
 • Αλλάξτε τη μέθοδο χειρισμού για την επιτάχυνση.
 • ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ (Προεπιλογή): Πατήστε παρατεταμένα το |L1| για να επιταχύνετε. Ελευθερώστε για να σταματήσετε να επιταχύνετε.
 • ΕΝΑΛΛΑΓΗ: Πατήστε σύντομα το |L1| για να επιταχύνετε. Πατήστε ξανά σύντομα το |L1| για να σταματήσετε να επιταχύνετε.

*Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Κατασκευές

 • Επιλογές: Παρατεταμένο Πάτημα ή Εναλλαγή
 • Αλλάξτε τη μέθοδο χειρισμού για κατασκευές και αναβαθμίσεις.
 • ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ (Προεπιλογή): Πατήστε παρατεταμένα το |X| για να αρχίσετε τις κατασκευές και ελευθερώστε για να ακυρώσετε.
 • ΕΝΑΛΛΑΓΗ: Πατήστε το |X| για να αρχίσετε τις κατασκευές και πατήστε για να ακυρώσετε.

Αλλαγή Όπλου Στο Σακίδιο

 • Επιλογές: Παρατεταμένο Πάτημα ή Εναλλαγή
 • Αλλάξτε τη μέθοδο χειρισμού για την αλλαγή των όπλων στις θήκες σας.
 • ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ (Προεπιλογή): Πατήστε παρατεταμένα το |Square| για να μπείτε στην αλλαγή όπλων από το σακίδιο και ελευθερώστε το για να βγείτε.
 • ΕΝΑΛΛΑΓΗ: Πατήστε παρατεταμένα το |Square| για να μπείτε στην αλλαγή όπλων από το σακίδιο και πατήστε το για να βγείτε.

Χρήση Τόξου

 • Επιλογές: Παρατεταμένο Πάτημα ή Πατήματα
 • Αλλάξτε τη μέθοδο χειρισμού για τις βολές με το τόξο.
 • ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ (Προεπιλογή): Πατήστε παρατεταμένα το |R2| ενώ στοχεύετε για να τραβήξετε τη χορδή και ελευθερώστε το για να ρίξετε.
 • ΠΑΤΗΜΑΤΑ: Πατήστε το |R2| ενώ στοχεύετε για να τραβήξετε αυτόματα τη χορδή και πατήστε το ξανά για να ρίξετε.

Λειτουργία Κρατήματος Αναπνοής

 • Επιλογές: Παρατεταμένο Πάτημα ή Εναλλαγή
 • Αλλάξτε τη μέθοδο χειρισμού για το κράτημα της αναπνοής ενώ στοχεύετε. Η ικανότητα Κράτημα Αναπνοής ξεκλειδώνεται ως αναβάθμιση παίκτη.
 • ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ: Πατήστε παρατεταμένα το |L3| ενώ στοχεύετε για να κρατήσετε την αναπνοή σας.
 • ΕΝΑΛΛΑΓΗ (Προεπιλογή): Πατήστε το |L3| ενώ στοχεύετε για να κρατήσετε την αναπνοή σας. Πατήστε ξανά το |L3| ή σταματήστε να στοχεύετε για να αναπνεύσετε ξανά.

Υποβοήθηση

Υποβοήθηση Κάμερας

 • Επιλογές: Ενεργό, Ανενεργό, Οριζόντια, Κάθετα
 • Επαναφέρει αυτόματα την κάμερα προς την κατεύθυνση όπου κινείστε. Επιλέξτε ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ή ΚΑΘΕΤΑ για να περιορίσετε την υποβοήθηση σε αυτόν τον άξονα. 
 • Σχεδιασμένη για παίκτες που είναι νέοι στα παιχνίδια δράσης ή δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα τον Αριστερό και τον Δεξιό Μοχλό.

Αυτόματη Αλλαγή Όπλου

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Αλλάξτε αυτόματα το όπλο σας με άλλο όπλο που έχετε σε θήκη όταν ξεμένετε από πυρομαχικά.

Αυτόματη Συλλογή

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Συλλέγει αυτόματα τα πλησιέστερα πυρομαχικά και υλικά.

Κλείδωμα Στόχευσης

 • Επιλογές: Ανενεργό, Ενεργό, Αυτόματη Στόχευση
 • Κλειδώστε αυτόματα σε εχθρικούς στόχους όταν στοχεύετε.
 • Στοχεύει στο κέντρο του σώματος του εχθρού ως προεπιλογή. Χρησιμοποιήστε το |Right-Stick| για να στοχεύσετε στο κεφάλι ή στα πόδια.
 • Αν οριστεί σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ, θα κλειδώσετε αυτόματα στον επόμενο εχθρό, ακόμα κι αν βρίσκεται εκτός οθόνης.

Ένταση Κλειδώματος Στόχευσης

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 1 έως 10
 • Ρυθμίστε την ένταση που έχει το τράβηγμα του Κλειδώματος Στόχευσης.

Κλείδωμα Ρίψης σε Τροχιά

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Κλειδώστε αυτόματα σε εχθρικούς στόχους όταν στοχεύετε με αντικείμενο ρίψης με το |L2|.
 • Σε απόκρυψη, τα τούβλα και τα μπουκάλια κλειδώνουν ελαφρώς πιο μακριά από τους εχθρούς για να λειτουργήσουν ως αντιπερισπασμοί. Χρησιμοποιήστε το |right-stick| για να στοχεύσετε απευθείας τον εχθρό.

Κλείδωμα Δύναμης Ρίψης σε Τροχιά

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 1 έως 10
 • Ρυθμίστε τη δύναμη που έχει το τράβηγμα του Κλειδώματος Ρίψης σε Τροχιά.

Μεγέθυνση και οπτικά βοηθήματα

Είναι ενοχλητικό όταν το κείμενο, η διεπαφή και τα στοιχεία παιχνιδιού είναι πολύ μικρά για να διαβαστούν. Για να διορθωθούν αυτά τα ζητήματα, δημιουργήσαμε επιλογές που βελτιστοποιούν το μέγεθος, το χρώμα και την αντίθεση HUD.

Η νέα Προβολή Υψηλής Αντίθεσης που δημιουργήσαμε, είναι μια ειδική λειτουργία προβολής που παρέχει περισσότερη αντίθεση για τα στοιχεία εντός παιχνιδιού. Επίσης, η Μεγέθυνση Οθόνης σας επιτρέπει να εστιάσετε σε οποιοδήποτε τμήμα της οθόνης χρησιμοποιώντας την επιφάνεια αφής του DUALSHOCK®4.

Ενεργοποιήθηκε Λειτουργία: Μεγέθυνση Οθόνης

Κλίμακα HUD

 • Επιλογές:: Προεπιλογή, Μεγάλη
 • Αλλάζει το μέγεθος των στοιχείων HUD εντός του παιχνιδιού.

Φόντο HUD

 • Επιλογές: Προεπιλογή, Ανοιχτόχρωμο, Σκοτεινό
 • Αλλάζει τη σκοτεινότητα του φόντου για το HUD.

Χρώμα HUD

 • Επιλογές: Λευκό, Κίτρινο, Μπλε, Κόκκινο, Πράσινο
 • Αλλάζει το χρώμα του κειμένου και των στοιχείων HUD.

Λειτουργία Αχρωματοψίας HUD

 • Επιλογές: Ανενεργό, Πρωτανοπία, Δευτερανοπία, Τριτανοπία
 • Αλλάζει την παλέτα χρωμάτων των τόνων του HUD.

Λάμψη HUD

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Ενεργοποιεί τα κινούμενα, φωτεινά στοιχεία HUD.

Εικόνα Υψηλής Αντίθεσης

 • Επιλογές: Ανενεργή, Ρύθμιση 1, Ρύθμιση 2, Ρύθμιση 3
 • Κάνει μουντά τα χρώματα του περιβάλλοντος και προσθέτει ξεχωριστό χρωματισμό με αντίθεση για τους συμμάχους, τους εχθρούς, τα κανονικά αντικείμενα και τα αντικείμενα αλληλεπίδρασης.
 • Όταν είναι ενεργή, χρησιμοποιήστε το |touchpad-swipe-left| για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προβολή υψηλής αντίθεσης.

Μεγέθυνση Οθόνης

 • Επιλογές: Ανενεργή, Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη
 • Μεγεθύνει ένα τμήμα της οθόνης.
 • Κάντε ελαφρύ διπλό πάτημα στην επιφάνεια αφής για να ενεργοποιήσετε γρήγορα το ζουμ. Αν πατήσετε παρατεταμένα το δεύτερο πάτημα, το ζουμ θα αρχίσει να αυξάνεται αργά και το επίπεδο ζουμ θα κλειδώσει μόλις το αφήσετε.
 • Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια αφής για να μετακινήσετε τη μεγέθυνση σε διαφορετικά σημεία της οθόνης. Κάντε ξανά διπλό πάτημα για έξοδο.

Εντολές Μετάφρασης

 • Επιλογές: Ανενεργό, Ενεργό, Αυτόματο
 • Επιτρέπει τις εντολές μετάφρασης με το |triangle| για κείμενο εντός του κόσμου παιχνιδιού.
 • Όταν ορίζεται σε ΑΥΤΟΜΑΤΟ, αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλέγεται άλλη γλώσσα κειμένου εκτός της Αγγλικής ή όταν ενεργοποιείται το κείμενο σε ομιλία.
Ενεργοποιήθηκαν Λειτουργίες: Πολλαπλές Λειτουργίες Υψηλής Αντίθεσης και Ηχητικά Στοιχεία

Ναυτία

Η προσομοίωση τρισδιάστατης κίνησης μπορεί να αποτελέσει πηγή ναυτίας για πολλούς παίκτες. Προκειμένου να δημιουργήσετε μία πιο άνετη οπτικά εμπειρία, μπορείτε να διαλέξετε επιλογές που ρυθμίζουν το κούνημα της κάμερας, το θόλωμα κίνησης, την απόσταση από την οποία σας ακολουθεί η κάμερα, ακόμα και το οπτικό σας πεδίο. Έχετε επίσης την επιλογή εμφάνισης μίας μόνιμης λευκής κουκκίδας στο κέντρο της οθόνης, η οποία μπορεί να μετριάσει την αίσθηση.

Κούνημα Κάμερας

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 1 έως 10
 • Ρυθμίστε την ένταση του κουνήματος της κάμερας.

Θόλωμα Κίνησης

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 1 έως 10
 • Ρυθμίστε την ένταση του εφέ θολώματος κίνησης.

Εφέ Ζουμ Κινούμενης Λήψης

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Ενεργοποιεί στιγμές όπου η κάμερα κινείται προς τα πίσω και ταυτόχρονα κάνει ζουμ, προκαλώντας ένα εφέ που ζαλίζει.

Οπτικό Πεδίο

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης -5 έως +5
 • Ρυθμίστε το οπτικό πεδίο της κάμερας τρίτου προσώπου.
 • Όσο αυξάνετε αυτήν την τιμή, τόσο διευρύνεται το οπτικό πεδίο.
 • Όσο ελαττώνετε αυτήν την τιμή, τόσο συρρικνώνεται το οπτικό πεδίο.

Απόσταση Κάμερας

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης -5 έως +5
 • Ρυθμίστε την απόσταση της κάμερας τρίτου προσώπου.
 • Όσο αυξάνετε αυτήν την τιμή, τόσο η κάμερα απομακρύνεται από τον παίκτη.
 • Όσο ελαττώνετε αυτήν την τιμή, τόσο η κάμερα πλησιάζει τον παίκτη.

Εφέ Πλήρους Οθόνης

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Ενεργοποιεί τα εφέ οθόνης που υποδηλώνουν την κατάσταση του παίκτη.

Μόνιμη Κεντρική Κουκκίδα

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Εμφανίζει ένα μόνιμο σταυρόνημα στο κέντρο της οθόνης, που κρύβεται κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών και όσο στοχεύετε.

Πλοήγηση και διέλευση

Η δημιουργία ενός παιχνιδιού που είναι προσβάσιμο από παίκτες που έχουν ολική ή μερική απώλεια όρασης, σημαίνει ότι θα πρέπει να παρέχονται νέοι τρόποι πλοήγησης στον κόσμο του παιχνιδιού.

Η Υποβοήθηση Πλοήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας καθοδηγήσει στο μονοπάτι προόδου της ιστορίας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βελτιωμένη Λειτουργία Ακρόασης για να βγείτε από αυτό και να βρείτε εχθρούς ή αντικείμενα. Για να βοηθηθείτε κατά την κίνησή σας στον κόσμο του παιχνιδιού, έχετε επίσης τις εξής επιλογές: απλοποιημένες εντολές διέλευσης, προφύλαξη προεξοχών, καθώς και τη δυνατότητα πλήρους παράλειψης γρίφων.

Ενεργοποιήθηκε Λειτουργία: Βελτιωμένη Λειτουργία Ακρόασης

Υποβοήθηση Πλοήγησης

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Πατώντας το |L3| η κάμερα στρέφεται προς την κατεύθυνση προόδου της ιστορίας, σημειώνοντας το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε.
 • Αν η Βελτιωμένη Λειτουργία Ακρόασης είναι επίσης ενεργοποιημένη, όταν πατάτε το |L3| ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ακρόασης (πατώντας παρατεταμένα το |R1|) θα κατευθύνει αντ’ αυτού τον παίκτη προς το πιο πρόσφατο σαρωμένο αντικείμενο ή εχθρό.

Υποβοήθηση Διέλευσης

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Επιτρέπει απλοποιημένες εντολές διέλευσης.
 • Πατήστε το |X| για να εκτελέσετε αυτόματα συγκεκριμένα δύσκολα άλματα.
 • Σκαρφαλώστε αυτόματα σε προεξοχές και τρυπώστε μέσα από στενά ανοίγματα.
 • Πηδήξτε αυτόματα πάνω από μικρά εμπόδια όσο ιππεύετε το άλογο.
 • Επιταχύνετε αυτόματα σε συγκεκριμένα συμβάντα.

Προφύλαξη Προεξοχής

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Σας προστατεύει από την πτώση από προεξοχές με επιπρόσθετα ηχητικά στοιχεία και ανάδραση δόνησης.
 • Σας αποτρέπει από την πτώση από προεξοχές που μπορούν να σας σκοτώσουν.

Απεριόριστη Αναπνοή

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Ενεργοποιεί την απεριόριστη αναπνοή όταν κολυμπάτε κάτω από το νερό.

Επιλογή Παράλειψης Γρίφων

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Όταν βρίσκεστε σε γρίφο, επιλέξτε ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΓΡΙΦΟΥ από το μενού παύσης παιχνιδιού για να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση του γρίφου.
 • Αυτή η ρύθμιση προτείνεται ανεπιφύλακτα για παίκτες που έχουν ολική ή μερική απώλεια όρασης επειδή η πρόοδος σε κάποιους γρίφους ενδέχεται να μην είναι πλήρως προσβάσιμη.
 • Επιπρόσθετη υποβοήθηση προσβασιμότητας για τους γρίφους είναι διαθέσιμη με τις ενημερώσεις 1.01 και 1.02.

Βελτιωμένη Λειτουργία Ακρόασης

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Ενεργοποιεί τη δυνατότητα σάρωσης αντικειμένων |Circle| και εχθρών |Square| ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ακρόασης.
 • Στείλτε ένα κύμα σάρωσης που ενεργοποιεί ηχητικά στοιχεία στο σημείο όπου βρίσκεται ο στόχος. Η οξύτητα του ήχου αλλάζει ανάλογα με το ύψος του στόχου συγκριτικά με τη θέση σας.
 • Αν είναι ενεργή και η Υποβοήθηση Πλοήγησης , τότε πατώντας το |L3| ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ακρόασης, θα κατευθύνει τον παίκτη προς το πιο πρόσφατα σαρωμένο αντικείμενο ή εχθρό.

Απόσταση Σάρωσης

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 10 μ. έως 30 μ.
 • Ρυθμίστε τη μέγιστη απόσταση που μπορεί να σαρώσει η Βελτιωμένη Λειτουργία Ακρόασης .

Χρόνος Σάρωσης

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 1 δ. έως 5 δ.
 • Ρυθμίστε τον χρόνο που χρειάζεται ένα κύμα σάρωσης της Βελτιωμένης Λειτουργίας Ακρόασης για να φτάσει στη μέγιστη απόσταση.

Κείμενο σε ομιλία και ηχητικά στοιχεία

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται μόνο οπτικά, δεν είναι διαθέσιμες σε έναν παίκτη με ολική απώλεια όρασης. Προκειμένου να διορθώσει αυτήν την ασυνέπεια, η Naughty Dog δημιούργησε αρκετές επιλογές που μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες μέσω του ήχου και της δόνησης του χειριστηρίου.

Τα Ηχητικά Στοιχεία Διέλευσης και Μάχης λειτουργούν μαζί με τον ήχο του παιχνιδιού, προκειμένου να περιγράφουν εύκολα αναγνωρίσιμους ήχους για ενέργειες που εκτελούνται συχνά (συλλογή αντικειμένων, άλματα πάνω από κενά, αποφυγή εισερχομένων κοντινών επιθέσεων κλπ.). Αυτά τα ηχητικά στοιχεία καταγράφονται σε ένα ηχητικό γλωσσάρι στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε ανά στιγμή.

Επιπλέον, τα μενού και άλλα είδη κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη είναι διαθέσιμα και ηχητικά μέσω της επιλογής Κείμενο σε Ομιλία*. Για όσους έχετε ορίσει σαν γλώσσα σας τα Αγγλικά και έχετε ενεργοποιήσει το Κείμενο σε Ομιλία** σε επίπεδο κονσόλας, το The Last of Us Part II θα σας ενεργοποιήσει αυτόματα το Κείμενο σε Ομιλία εντός παιχνιδιού.

* Η λειτουργία κειμένου σε ομιλία είναι διαθέσιμη σε όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες**, εκτός από τα Ταϊλανδέζικα

** Οι γλώσσες που υποστηρίζουν Κείμενο σε Ομιλία είναι οι εξής: Αγγλικά, Βρετανικά Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Δανέζικα, Τουρκικά, Ρωσικά, Τσέχικα, Ελληνικά, Φινλανδικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Παραδοσιακά Κινεζικά, Απλουστευμένα Κινεζικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Κροατικά, Ισπανικά Λατινικής Αμερικής, Πορτογαλικά Βραζιλίας
Ενεργοποιήθηκαν Λειτουργίες: Βελτιωμένη Λειτουργία Ακρόασης και Κείμενο σε ομιλία

Κείμενο σε Ομιλία

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Επιτρέπει την αφήγηση του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη.
 • Όταν ενεργοποιηθεί, ζητήστε περιγραφή με κείμενο σε ομιλία για την τρέχουσα κατάστασή σας με το |Touchpad-Swipe-Up|.
 • Η ένταση του Κειμένου σε Ομιλία μπορεί να προσαρμοστεί από το μενού Ένταση Ήχου .

Στοιχεία Διέλευσης

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Επιτρέπει επιπλέον ηχητικά στοιχεία προσβασιμότητας για να σας βοηθήσουν στη διέλευση και την εξερεύνηση. Αναπαράγει ένα ηχητικό στοιχείο για:
 • Κενά που μπορείτε να πηδήξετε, προεξοχές που μπορείτε να σκαρφαλώσετε και στενά σημεία όπου μπορείτε να τρυπώσετε
 • Περιοχές που απαιτούν να κινηθείτε σκυφτά ή πρηνηδόν
 • Σημεία αλληλεπίδρασης και συλλογή αντικειμένων
 • Κοντινά τζάμια που μπορείτε να σπάσετε
 • Περιπτώσεις όπου χάνετε ή παίρνετε ξανά τον έλεγχο της κίνησης
 • Όταν είναι ενεργή η Προφύλαξη Προεξοχής , αναπαράγει ένα ηχητικό στοιχείο όταν ενεργοποιείται

Για επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τα ηχητικά στοιχεία, συμβουλευτείτε το Γλωσσάρι Ηχητικών Στοιχείων.

Ηχητικά Στοιχεία Μάχης

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Επιτρέπει επιπλέον ηχητικά στοιχεία προσβασιμότητας για να σας βοηθήσουν στη μάχη και την απόκρυψη. Αναπαράγει ένα ηχητικό στοιχείο για:
 • Ενδείξεις ότι σας έπιασε ή σας χτύπησε εχθρός
 • Εισερχόμενες εχθρικές κοντινές επιθέσεις
 • Όταν σας καρφώνει βέλος
 • Όταν στοχεύετε έναν εχθρό
 • Όταν πετυχαίνετε με βολή έναν εχθρό

Για επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τα ηχητικά στοιχεία, συμβουλευτείτε το Γλωσσάρι Ηχητικών Στοιχείων.

Ενεργοποιήθηκε Λειτουργία: Ηχητικά Στοιχεία Διέλευσης

Στοιχεία Δόνησης Μάχης

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Ενεργοποιεί επιπρόσθετα στοιχεία δόνησης για να σας βοηθήσουν στη μάχη και την απόκρυψη. Παίζει ένα στοιχείο δόνησης για:
 • Εισερχόμενες εχθρικές κοντινές επιθέσεις
 • Όταν στοχεύετε έναν εχθρό
 • Όταν πετυχαίνετε με βολή έναν εχθρό

Στοιχεία Δόνησης Κιθάρας

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Ενεργοποιεί ένα στοιχείο δόνησης όταν επιλέγετε τη σωστή νότα στην κιθάρα για πρόοδο στην ιστορία.
Ενεργοποιήθηκαν Λειτουργίες: Βελτιωμένη Λειτουργία Ακρόασης, Υποβοήθηση Πλοήγησης και Ηχητικά Στοιχεία

Ένταση ήχου

Εφέ

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 1 έως 100
 • Ρυθμίστε την ένταση των ηχητικών εφέ.

Διάλογος

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 1 έως 100
 • Ρυθμίστε την ένταση των διαλόγων.

Μουσική

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 1 έως 100
 • Ρυθμίστε την ένταση της μουσικής.

Κινηματογραφικές Σκηνές

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 1 έως 100
 • Ρυθμίστε την ένταση των κινηματογραφικών σκηνών.

Ηχητικά Στοιχεία Προσβασιμότητας

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 1 έως 100
 • Ρυθμίστε την ένταση της προσβασιμότητας ηχητικών στοιχείων.
 • Ενεργοποιήστε ηχητικά στοιχεία διέλευσης και μάχης από το μενού Προσβασιμότητα.

Κείμενο σε Ομιλία

 • Επιλογές: Μπάρα κύλισης 1 έως 100
 • Ρυθμίστε την ένταση του κειμένου σε ομιλία.

Γλωσσάρι Ηχητικών Στοιχείων

 • Αναζητήστε και ακούστε διάφορα ηχητικά στοιχεία που ακούγονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Προσβασιμότητα μάχης

Επειδή θέλουμε η μάχη στο The Last of Us Part II να είναι προσβάσιμη σε όλους τους παίκτες, έχουμε έναν αριθμό επιλογών που μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την εμπειρία του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, η λειτουργία Αόρατος σε Θέση Πρηνηδόν σας επιτρέπει να ζήσετε μια εμπειρία παιχνιδιού απόκρυψης που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμη. Αν δυσκολεύεστε να στοχεύσετε, μπορείτε να δώσετε στον εαυτό σας περισσότερο χρόνο ενεργοποιώντας την Αργή Κίνηση κατά τη στόχευση. Αυτές οι λειτουργίες σας παρέχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να κάνετε την εμπειρία της μάχης απόλαυση, αλλά και πρόκληση.

Ενεργοποίηση Προσβασιμότητας Μάχης

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας μάχης.
 • Αυτές οι ρυθμίσεις είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να κάνουν τη μάχη προσβάσιμη σε όλους τους παίκτες. Για αυτόν τον λόγο μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την εμπειρία του παιχνιδιού.

Οι Όμηροι Δεν Δραπετεύουν

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Όταν αρπάζετε εχθρούς, δεν θα ελευθερώνονται όταν πασχίζουν.

Οι Σύμμαχοι Δεν Πιάνονται

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Οι σύμμαχοι ελευθερώνονται αυτόματα όταν τους αρπάζουν οι εχθροί.
 • Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων συμβάντων μάχης.

Οι Εχθροί Δεν Περικυκλώνουν

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Οι εχθροί δεν θα προσπαθήσουν εσκεμμένα να προσεγγίσουν τη θέση σας από πίσω.

Μειωμένη Αντίληψη Εχθρών

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Μειώστε την αντίληψη των εχθρών στην απόκρυψη.
 • Αυτή η ρύθμιση συνδέεται με το επίπεδο δυσκολίας που έχετε επιλέξει.

Μειωμένη Ευστοχία Εχθρών

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Μειώστε την ευστοχία των εχθρών όταν πυροβολούν.
 • Αυτή η ρύθμιση συνδέεται με το επίπεδο δυσκολίας που έχετε επιλέξει.

Βελτιωμένη Αποφυγή

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Η αποφυγή με το |L1| είναι καλύτερη όταν δέχεστε επιθέσεις εχθρών.

Αόρατος σε Θέση Πρηνηδόν

 • Επιλογές: Ανενεργό, Περιορισμένο, Απεριόριστο
 • Είστε αόρατοι στους εχθρούς όσο βρίσκεστε σε θέση πρηνηδόν και δεν στοχεύετε. Αυτή η ρύθμιση είναι ανενεργή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων συμβάντων όπου η απόκρυψη δεν αποτελεί επιλογή.
 • Αν οριστεί σε ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ, το χρονικό όριο θα βασίζεται στις ρυθμίσεις δυσκολίας απόκρυψης.

Ταλάντωση Όπλου

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Ενεργοποιεί την ταλάντωση της κάμερας όσο στοχεύετε με όπλα.

Αργή Κίνηση

 • Επιλογές: Ανενεργό, Ενώ Στοχεύετε, Ενεργοποίηση
 • Όταν είναι ενεργή, ελαττώνει την ταχύτητα του παιχνιδιού.
 • Όταν οριστεί σε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ χρησιμοποιήστε το |touchpad-swipe-right| για να ενεργοποιήσετε την αργή κίνηση.

HUD

Αν έχετε ολική ή μερική απώλεια ακοής, ή αν χρειάζεται να παίξετε με χαμηλή ένταση ήχου ή χωρίς ήχο, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες παιχνιδιού που παρουσιάζονται μόνο μέσω του ήχου.

Προκειμένου να διορθωθεί αυτή η ασυνέπεια, υπάρχουν αρκετές επιλογές οπτικοποίησης αυτών των πληροφοριών. Οι Ενδείξεις Επιφυλακής σας επιτρέπουν να καθορίσετε αν σας έχουν εντοπίσει ενώ βρίσκεστε σε απόκρυψη. Επίσης, μπορούν να οριστούν ώστε να παραμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της μάχης, προκειμένου να υποδεικνύουν την κατεύθυνση των εχθρών που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή.

Ενδείξεις Ζημιάς

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Ενεργοποιεί ακίδες HUD προς την κατεύθυνση από την οποία δεχτήκατε ζημιά.

Ενδείξεις Επιφυλακής

 • Επιλογές: Ανενεργό, Απόκρυψη, Πάντοτε
 • Ενεργοποιεί το στοιχείο HUD που σας προειδοποιεί όταν πρόκειται να σας εντοπίσουν εχθροί και σας δείχνει προς ποια κατεύθυνση βρίσκονται.
 • ΑΠΟΚΡΥΨΗ: Οι ενδείξεις επιφυλακής εμφανίζονται μέχρι να σας εντοπίσουν.
 • ΠΑΝΤΟΤΕ: ΠΑΝΤΟΤΕ: Οι ενδείξεις επιφυλακής παραμένουν κατά τη διάρκεια της μάχης. Αυτή η ρύθμιση προτείνεται για παίκτες που έχουν ολική ή μερική απώλεια ακοής. (Διαθέσιμη με την Ενημέρωση 1.01*)
*Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Συμβουλές

 • Επιλογές: Ανενεργό, Περιστασιακά, Συχνά
 • Ενεργοποιεί τις συμβουλές παιχνιδιού που εμφανίζονται όταν έχετε χαθεί για αρκετό χρονικό διάστημα σε μια περιοχή.
 • Οι συμβουλές εμφανίζονται πατώντας το |L3|.

Ειδοποιήσεις Συλλογής Αντικειμένων

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Εμφανίζει μια ειδοποίηση στο HUD όταν μαζεύετε πυρομαχικά, υλικά κατασκευών ή άλλες προμήθειες.

Ενδείξεις Αποφυγής

 • Επιλογές: Ανενεργό, Περιστασιακά, Συχνά
 • Ρυθμίστε τη συχνότητα της ένδειξης μαθήματος αποφυγής με το |L1|, η οποία εμφανίζεται όταν οι εχθροί ξεκινούν μια κοντινή επίθεση.

Υπότιτλοι

Οι υπότιτλοι είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής λειτουργία προσβασιμότητας και το The Last of Us Part II σας προσφέρει πλήθος επιλογών προσαρμογής για αυτούς.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος και το χρώμα, να προσθέσετε σκοτεινό φόντο για αντίθεση, να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση των ονομάτων των ομιλητών, ακόμα και να εμφανίζεται κατευθυντήριο βέλος για τους ομιλητές που βρίσκονται εκτός οθόνης. Για πρώτη φορά σε παιχνίδι της Naughty Dog, μπορείτε να ενεργοποιήσετε υπότιτλους για τους συστημικούς διαλόγους των εχθρών κατά την απόκρυψη και τη μάχη.

Ενεργοποιήθηκαν Λειτουργίες: Πολλαπλές Ρυθμίσεις Εμφάνισης Υποτίτλων

Υπότιτλοι

 • Επιλογές: Ανενεργό, Διάλογος Ιστορίας, Διάλογοι Ιστορίας + Μάχης
 • Ενεργοποιεί τους υπότιτλους για τους διαλόγους.
 • ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Ενεργοποιεί τους υπότιτλους για τους βασικούς χαρακτήρες, για σημαντικούς διαλόγους των εχθρών και για τα κινηματογραφικές σκηνές.
 • ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΣ: Ενεργοποιεί τους υπότιτλους για επιπρόσθετους διαλόγους εχθρών όταν είστε σε απόκρυψη και μάχη.

Μέγεθος

 • Επιλογές: Μικρό, Μεσαίο, Μεγάλο
 • Ρυθμίστε το μέγεθος του κειμένου των υποτίτλων.

Φόντο

 • Επιλογές: Ανενεργό, Προεπιλογή, Σκοτεινό
 • Ενεργοποιεί ένα σκοτεινό φόντο πίσω από τους υπότιτλους για να βελτιώσει την αναγνωσιμότητά τους.

Ονόματα

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Εμφανίζει το όνομα του ομιλητή στον οποίο αντιστοιχεί ο υπότιτλος.

Χρώματα Ονομάτων

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Όταν είναι ενεργά τα Ονόματα των υποτίτλων, εμφανίζει τα ονόματα με ένα μοναδικό χρώμα για κάθε ομιλητή.

Κατεύθυνση

 • Επιλογές: Ενεργό ή Ανενεργό
 • Εμφανίζει ένα βέλος δίπλα από τους υπότιτλους, που υποδηλώνει τη θέση του ομιλητή σε σχέση με την οθόνη.
 • Δεν εμφανίζεται για τους ομιλητές που βρίσκονται στην οθόνη.

Χρώμα

 • Επιλογές: Λευκό, Κίτρινο, Μπλε, Κόκκινο, Πράσινο
 • Αλλάζει το χρώμα του κειμένου των υποτίτλων.

Δυσκολία Παιχνιδιού

Ως μια επέκταση των λειτουργιών προσβασιμότητάς του, το The Last of Us Part II περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένες επιλογές δυσκολίας. Κατά την έναρξη του παιχνιδιού, θα δείτε πέντε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας: Πολύ Εύκολο, Εύκολο, Μέτριο, Δύσκολο και Επιβίωση.

Οι παίκτες μπορούν επίσης να προσαρμόσουν συγκεκριμένα σημεία της δυσκολίας στις δικές τους ανάγκες ή στην εμπειρία που επιθυμούν. Μπορείτε να προσαρμόσετε ξεχωριστά τις ρυθμίσεις δυσκολίας σε σχέση με την εισερχόμενη ζημιά, την αποτελεσματικότητα των εχθρών και των συμμάχων, την απόκρυψη και τους πόρους. Τα τρόπαια δεν περιορίζονται από τη δυσκολία.

Πρόκληση

 • Επιλογές: Πολύ Εύκολο, Εύκολο, Μέτριο, Δύσκολο, Επιβίωση, Προσαρμοσμένο
 • Ρυθμίστε τη γενική δυσκολία του παιχνιδιού.

Παίκτης

 • Επιλογές: Πολύ Εύκολο, Εύκολο, Μέτριο, Δύσκολο, Επιβίωση
 • Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις δυσκολίας που σχετίζονται με:
 • Τη ζημιά που δέχεται ο παίκτης από τους εχθρούς
 • Τη συχνότητα των δυναμικών σημείων αποθήκευσης κατά τη διάρκεια σκηνών

Εχθροί

 • Επιλογές: Πολύ Εύκολο, Εύκολο, Μέτριο, Δύσκολο, Επιβίωση
 • Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις δυσκολίας που σχετίζονται με:
 • Την ακρίβεια των εχθρικών πυρών και τη συχνότητα των βλημάτων
 • Την επιθετικότητα των εχθρών καθώς προωθούνται και πλαγιοκοπούν
 • Την περιπλοκότητα των συνδυαστικών κοντινών επιθέσεων των εχθρών
 • Την ταχύτητα κίνησης συγκεκριμένων εχθρών υψηλού κινδύνου
 • Τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σε συγκεκριμένες σκηνές μάχης

Σύμμαχοι

 • Επιλογές: Πολύ Εύκολο, Εύκολο, Μέτριο, Δύσκολο, Επιβίωση
 • Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις δυσκολίας που σχετίζονται με:
 • Την επιθετικότητα των συμμάχων στη μάχη
 • Τη συχνότητα με την οποία οι σύμμαχοι σκοτώνουν εχθρούς

Απόκρυψη

 • Επιλογές: Πολύ Εύκολο, Εύκολο, Μέτριο, Δύσκολο, Επιβίωση
 • Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις δυσκολίας που σχετίζονται με:
 • Την αντίληψη των εχθρών μέσω όρασης, ακοής και όσφρησης
 • Τη διάρκεια της περιόδου χάριτος ώσπου οι εχθροί να ειδοποιήσουν τους υπόλοιπους
 • Τις προϋποθέσεις για να αρπάξετε εχθρούς από απόκρυψη

Πόροι

 • Επιλογές: Πολύ Εύκολο, Εύκολο, Μέτριο, Δύσκολο, Επιβίωση
 • Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις δυσκολίας που σχετίζονται με:
 • Την ποσότητα πυρομαχικών και προμηθειών που μπορείτε να βρείτε στον κόσμο
 • Την αντοχή των όπλων κοντινής επίθεσης που ρίχνουν οι εχθροί
 • Την απόδοση ορισμένων φορμουλών κατασκευής

Νέα για την Ενημέρωση «Πραγματικότητα» του The Last of Us Part II (Έκδοση 1.05)*

Νέα χαρακτηριστικά

 • Προσθήκη νέας επιλογής για στόχευση με Λειτουργία Αισθητήρα Κίνησης.
 • Προσθήκη νέας επιλογής για προσαρμογή του εφέ Κόκκου Φιλμ.

Βελτιώσεις Κειμένου σε ομιλία

 • Όταν το Κείμενο σε Ομιλία διαβάζει μια σελίδα ημερολογίου, σαρώστε προς τα πάνω στην επιφάνεια αφής για να πάτε στην επόμενη καταχώρηση.
 • Διόρθωση διαφόρων προβλημάτων στο Κείμενο σε Ομιλία, που περιλαμβάνουν τη μη ανάγνωση χρόνου παιξίματος σε κάθε αποθήκευση και λανθασμένη καταμέτρηση βελών.

Άλλες διορθώσεις

 • Η μάχη με τον αρχηγό στο Σημείο Μηδέν είναι πλέον αρκετά πιο εύκολη στο επίπεδο δυσκολίας «Πολύ Εύκολο».
 • Διόρθωση των σημείων επισήμανσης διαδραστικών συζητήσεων που διαρκούσαν πολύ στην Εικόνα Υψηλής Αντίθεσης.
 • Η Αυτόματη Συλλογή μαζεύει όπλα κοντινής επίθεσης αυτόματα, αν ο παίκτης δεν έχει κανένα.
 • Διόρθωση επιπρόσθετων συγκρουόμενων κουμπιών αντιστοίχισης.
 • Διόρθωση αρκετών περιπτώσεων, όπου οι ενεργές ενδείξεις απειλής δεν ήταν πάντα ενεργοποιημένες.

Βελτιώσεις στην υποβοήθηση πλοήγησης και διέλευσης

 • Διόρθωση μικρών προβλημάτων των θέσεων στόχων στην Υποβοήθηση Πλοήγησης σε ολόκληρο το παιχνίδι.
 • Η Υποβοήθηση Πλοήγησης θα παρέχει ασφαλέστερους στόχους πλοήγησης κατά τη διάρκεια της μάχης με τον αρχηγό στο Σημείο Μηδέν.
 • Η Υποβοήθηση Πλοήγησης δεν ενεργοποιεί πλέον την αυτόματη επιτάχυνση κατά τη διάρκεια της μάχης με τον αρχηγό στο Σημείο Μηδέν.
 • Με την Υποβοήθηση Διέλευσης ενεργοποιημένη, θα μπορείτε πλέον να κάνετε άλμα αυτόματα στο υψηλότερο σημείο ταλάντευσης με σχοινί, όταν κρίνεται κατάλληλο.

Βελτιώσεις στα ηχητικά στοιχεία και την Ενισχυμένη Λειτουργία Ακρόασης

 • Επανασχεδιασμός της λειτουργίας των Ηχητικών Στοιχείων Διέλευσης σε γρίφους που αφορούν σε ταλάντευση σχοινιού.
 • Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Εντοπισμός Συλλεκτικού στο μενού του HUD κατά τη διάρκεια του Νέου Παιχνιδιού+, τα συλλεκτικά που είχατε ήδη μαζέψει σε προηγούμενο παιχνίδι, δεν θα κάνουν ping στη Βελτιωμένη Λειτουργία Ακρόασης, ούτε θα εκπέμπουν ηχητικά στοιχεία με τα Ηχητικά Στοιχεία Διέλευσης.
 • Διόρθωση ενός προβλήματος όπου τα ping της Βελτιωμένης Λειτουργίας Ακρόασης δεν άλλαζαν τόνο σωστά πάνω/κάτω για τους εχθρούς που βρίσκονταν υψηλότερα ή χαμηλότερα από το σημείο όπου βρισκόσασταν.
 • Προσαρμογή του τρόπου ανίχνευσης ορισμένων αντικειμένων με τη Βελτιωμένη Λειτουργία Ακρόασης για να είναι πιο εύκολο να βρείτε συλλεκτικά / δευτερεύουσες περιοχές. Εφαρμογές σε κεφάλαια: Περίπολος, Κάπιτολ Χιλ, Κέντρο της Πόλης, Οι Seraphite, Ο Δρόμος για το Ενυδρείο, Η Πλημμυρισμένη Πόλη
 • Η Βελτιωμένη Λειτουργία Ακρόασης δεν θα κάνει πλέον ping σε όπλα κοντινής επίθεσης που είναι σε χειρότερη κατάσταση από τα τρέχοντα όπλα σας.
 • Οι σημειώσεις είναι πλέον «ξεχωριστές» για τα ping της Βελτιωμένης Λειτουργίας Ακρόασης. Οι έλεγχοι και τα όπλα κοντινής επίθεσης δεν θεωρούνται πια «ξεχωριστά».

*Διαθέσιμο μέσω της ενημέρωσης 1.05. Απαιτούνται σύνδεση στο διαδίκτυο και λογαριασμός για το PlayStation Network.

Ανυπομονούμε να δούμε τους παίκτες να χρησιμοποιούν αυτές τις λειτουργίες και να συνεχίσουμε να προωθούμε όλοι μαζί την ευαισθητοποίηση, ενώ υπερασπιζόμαστε την υποστήριξη της προσβασιμότητας στα παιχνίδια.

Όλοι εδώ, στο στούντιο, θα θέλαμε να δείξουμε την αναγνώρισή μας στους ανθρώπους που μας βοήθησαν να κάνουμε πραγματικότητα αυτές τις λειτουργίες, μαζί με τους συνεργάτες μας στα PlayStation, Worldwide Studios, καθώς και τους συμβούλους μας σε θέματα προσβασιμότητας: Brandon Cole, James Rath, Paul Lane, Josh Straub, Steve Saylor, Morgan Baker και Ian Hamilton. Σας ευχαριστούμε για την υπέροχη υποστήριξη και καθοδήγησή σας.