Κατάσταση υποστήριξης Dark Eclipse

 
 

Από τις 26 Ιουλίου 2019 στις 23:59 (ώρα Βρετανίας), το PlayStation θα σταματήσει τη διάθεση στο PlayStation Store όλου του περιεχόμενου προς αγορά για τον τίτλο Dark Eclipse του PlayStation VR. Θα εξακολουθείτε να παίζετε το Dark Eclipse και να ξοδεύετε τα Dark Coins (DC) που έχετε αγοράσει, αλλά μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν θα μπορείτε να αγοράσετε τίποτε άλλο.

Από τις 26 Ιουλίου 2019 στις 23:59 (ώρα Βρετανίας), η online λειτουργικότητα θα επηρεαστεί ως εξής:

  • Δεν θα μπορείτε να αγοράσετε Dark Coins ή Leader Sets από το PlayStation Store.