Κατάσταση υποστήριξης Dark Eclipse

Το PlayStation θα σταματήσει να υποστηρίζει τους online διακομιστές για το DARK ECLIPSE σε PS VR. Δεν θα μπορείτε να παίξετε το DARK ECLIPSE ή να ξοδέψετε τα Dark Coins (DC) που είχατε αγοράσει παλιότερα, από τις 15 Ιουνίου 2020.

Από 15 Ιουνίου 2020 η online λειτουργικότητα θα επηρεαστεί ως εξής:

  • Δεν θα μπορείτε να παίζετε το DARK ECLIPSE σε PS VR στις λειτουργίες για έναν παίκτη και αντιστοίχησης.
 
 

Το PlayStation σταμάτησε όλες τις αγορές εντός παιχνιδιού για τον τίτλο PlayStation VR, Dark Eclipse. Θα εξακολουθείτε να παίζετε και να απολαμβάνετε το Dark Eclipse καθώς και να ξοδεύετε τα Dark Coins (DC) που έχετε ήδη αγοράσει, αλλά από τις 27 Ιουλίου 2019, στις 01.59 (ώρα Ελλάδας) δεν θα μπορείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο σχετικό με το Dark Eclipse από το PlayStation Store.

Από τις 27 Ιουλίου 2019 στις 01:59 (ώρα Ελλάδας), η online λειτουργικότητα θα επηρεαστεί ως εξής: 

  • Δεν θα μπορείτε να αγοράσετε Dark Coins ή Leader Sets από το PlayStation Store.