Κορυφαία σκόρερ κοινότητας

 
 

1.

2.

1037

3.

806

4.

737

5.

713

6.

701

7.

8.

559

9.

501

10.

499