PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for “Vind billetter til UEFA Champions League-finalen i Lissabon 2014”-konkurrencen

 

1.             “Vind billetter til UEFA Champions League-finalen i Lissabon 2014”-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande"), med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 18/03/2014 kl. 13.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 02/05/2014 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "konkurrenceperioden.

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)     besøge PlayStation® konkurrence-websitet på www.eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på linket til “Vind billetter til UEFA Champions League-finalen i Lissabon 2014”-konkurrencen; og

c)      besvare følgende spørgsmål i tekstfeltet:

"Det at vinde UEFA Champions League-finalen er en af de største ting, en fodboldspiller kan opnå - hvad har været din største PlayStation®-triumf?" (“spørgsmål”) og angive følgende oplysninger:

 

                              i.        fulde navn;

                             ii.        fødselsdato;

                            iii.        e-mailadresse og

                            iv.        hjemland.

 

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

6.             Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 7 og 8.  Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

 

a)             pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

b)            krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

c)             chikanerende eller ærekrænkende indhold;

d)            indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

e)             indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

f)             voldelig eller farlig opførsel; og/eller

g)            spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

 

7.             Hver deltager accepterer at give arrangøren en ikke-eksklusiv licens til at benytte bidragene til reklameformål og til alle formål i forbindelse med konkurrencen på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol.

 

8.             Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret.  Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

 

9.             Der vil være én (1) vinder ("vinderen"). Vinderen bliver den deltager, der har indsendt det mest interessante og originale svar på spørgsmålet. Vinderen udvælges af en dommer fra et uafhængigt kreativt bureau. Dommerens beslutning er endegyldig.

 

10.          Arrangøren giver vinderen besked om, at vedkommende har vundet, via e-mail inden for to (2) uger efter slutdatoen (“meddelelse”).

 

11.          For at gøre krav på præmien skal vinderen besvare arrangørens e-mail på passende vis senest tre (3) dage efter, at meddelelsen er blevet sendt, samt angive følgende oplysninger:

a)     telefonnummer;

b)    adresse;

c)     vinderens og dennes ledsagers (som defineret nedenfor) fulde navne, pasnumre, passenes udløbsdatoer, deres nationalitet og pasudstedelsesmyndighed;

d)    ledsagerens fødselsdato og

e)     ledsagerens bopælsland.

 

12.          Hvis arrangøren fremsætter ønske om det, skal vinderen indsende yderligere oplysninger (om sig selv eller sin ledsager), der evt. måtte være nødvendige for, at arrangøren kan foretage de relevante rejsebestillinger, senest to (2) dage efter at have gjort krav på præmien.

 

13.          Vinderen modtager følgende “præmie”:

a)     to (2) billetter (en (1) billet til vinderen og en (1) billet til den valgte ledsager (“ledsager”), som skal være 18 år eller ældre) til UEFA Champions League-finalen i Lissabon på Estádio do Sport Lisboa e Benfica den 24/05/2014 kl. 20.45 (CET) (“begivenhed”);

b)    flybilletter tur/retur til vinderen og dennes ledsager fra vinderens hjemland til Lisbon International Airport (“lufthavn”) (eller, hvis vinderen har bopæl i Portugal, og en togrejse vurderes som værende mere passende af arrangøren, almindelige returbilletter til to (2) personer fra vinderens hjemby i Portugal til Lissabon), med udrejse fredag den 23/05/2014 og hjemrejse søndag den 25/05/2014;

c)     transport til og fra lufthavnen (eller banegården i Lissabon) til et hotel med maksimalt fire (4) stjerner (“hotel”) i Lissabon fredag den 23/05/2014 og søndag den 25/05/2014;

d)    to (2) overnatninger i et dobbeltværelse på hotellet med morgenmad;

e)     transport til og fra begivenheden fra hotellet og

f)     ubegrænset adgang til mad og drikkevarer (inklusive alkoholiske drikke) i en særlig sektion ved begivenheden.

 

14.          Den samlede værdi af præmien vil afhænge af den transport og det hotel, der stilles til rådighed, men præmiens samlede værdi er ca.:

a)     2.619 CHF;

b)    58.714 CZK;

a)     15.979 DKK;

b)    2.140 EUR;

c)     1.760 GBP;

d)    17.825 NOK;

e)     8.896 PLN;

f)     103.783 RUB og

g)    19.073 SEK.

Flyomkostningerne kan variere og er afhængige af mange faktorer, herunder udrejselandet og datoen for booking af rejsen. Disse er derfor ikke indberegnet i ovenstående værdibeløb.

 

15.          Vinderen og dennes ledsager skal have et gyldigt pas med en udløbsdato mindst seks (6) måneder efter den 25/05/2014.

 

16.          Vinderen er ansvarlig for al transport og andre relaterede udgifter, der ikke indgår i præmien. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, måltider og andre former for forfriskninger (udover det, der bliver stillet til rådighed ved begivenheden).

 

17.          Vinderen skal forevise et gyldigt kreditkort eller betalingskort som sikkerhedsdepositum til hotellet i forbindelse med check-in.

 

18.          Vinderen og denne ledsager er selv ansvarlige for at fremskaffe et visum, og de vil muligvis ikke kunne rejse ind i Portugal uden et gyldigt visum (hvis det er relevant).

 

19.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

20.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

21.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

22.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

23.          Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser bestræbe sig på - ved at skrive til vinderens e-mailadresse - at sende præmien (i form af elektroniske billetter eller reservationsbekræftelser for begivenheden, transport og indkvartering) til vinderen inden for to (2) uger efter at have modtaget vinderens oplysninger.

 

24.          Vinderen accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.   I særdeleshed kan arrangøren ønske at filme vinderen og dennes ledsager ved begivenheden. Ved at deltage i begivenheden giver vinderen og dennes ledsager arrangøren samt dennes tilknyttede selskaber, licenshavere og licensgivere tilladelse til:

a)     at fotografere, filme og optage dem under deres ophold;

b)    at redigere, ændre, reproducere, udgive og distribuere eventuelle fotografier, optagelser eller film eller hvilket som helst deraf afledt materiale ("materiale") i et hvilket som helst medie og

c)     at bruge materialet, helt eller delvist, til et hvilket som helst formål, som denne måtte skønne nødvendigt for at markedsføre, annoncere eller på anden måde udnytte et hvilket som helst af arrangørens produkter og hvad som helst med tilknytning hertil eller afledt heraf.

 

25.          Vinderen og dennes ledsager accepterer desuden at give afkald på alle moralske rettigheder, de måtte have til materialet, samt at friholde arrangøren og dennes tilknyttede selskaber, licenstagere og licensgivere fra ethvert krav om betaling i forbindelse med deres brug af materialet.

 

26.          Arrangøren offentliggør vinderens navn på arrangørens website(s).

 

27.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis deltageren ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5, 6, 7, 8, 11 og/eller 12, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

 

28.          Vinderen skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler og har ansvar for en eventuel dertil hørende skattepligt. Vindere, der er bosat i Frankrig, er ikke underlagt denne skattepligt.

 

29.          Vinderen og dennes ledsager skal sikre sig, at de overholder de relevante regler for adgang, når de deltager i begivenheden. Eventuel nægtelse af adgang er ikke arrangørens ansvar, og arrangøren påtager sig intet ansvar over for vinderen i denne henseende.

 

30.          I overensstemmelse med French Act N° 78-17 dateret 06/01/1978 om “Databehandling, datafiler og individuelle friheder” har deltagere, der er bosiddende i Frankrig, ret til at få adgang til og rette deres personlige data.

 

31.          For gyldige bidrag fra deltagere, der er bosiddende i Frankrig, kan man bede om godtgørelse for den internetforbindelse, der kræves for at deltage i spillet og/eller for at anmode om en kopi af disse betingelser ved at henvende sig til: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.  Enhver sådan internetgodtgørelse skal være baseret på en gennemsnitlig forbindelsestid og en gennemsnitlig rabatpris anvendt af markedets udbydere op til maksimalt 1 euro (inklusive udgifterne ved at anmode om en sådan godtgørelse).  Godtgørelsen er ikke tilgængelig for deltagere, der har ubegrænset internet gennem ADSL, kabel eller andre former for forbindelser.

 

32.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence.  Klik her for at se de generelle regler.

 

33.          "Arrangøren" er: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

34.          Disse betingelser er registreret hos SCP Louvion, Huissiers de Justice Associés, 7 rue Sainte-Anastas, 75139 Paris Cedex 03, Frankrig.

 

35.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.