playstation.com

Juridisk info

Officielle regler: TREAT CODES 2022

INGEN KØB ELLER BETALINGER AF NOGEN ART ER NØDVENDIGE FOR AT DELTAGE, VINDE ELLER MODTAGE PRÆMIER. KØB ELLER BETALINGER VIL IKKE FORØGE DELTAGERES CHANCE FOR AT VINDE. 

1.            KAMPAGNEPERIODE.  Treat Codes 2022 (“Konkurrencen”) starter d. 15. februar 2022 kl. 19.00 CET og slutter d. 7. marts kl. 19.00 CET (“Konkurrenceperioden”). Sponsorens computer vil udgøre det officielle ur for alt, der vedrører konkurrencen (“Sponsor” er defineret i paragraf 11 nedenfor).

 

2.            KVALIFIKATION. Konkurrencen er kun tilgængelig for personer, der lever op til alle de følgende kvalifikationskrav i denne paragraf.

 

Personer skal:

 

a.            være lovlige borgere i et af følgende lande eller områder(hver især et “Deltagerterritorium”): Argentina, Canada, Chile, Mexico og USA*, Hong Kong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Australien, Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Holland, Norge, Portugal, Rusland, Saudi-Arabien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, New Zealand, Polen, Storbritannien.

*Gyldig i de 50 amerikanske stater og District of Columbia. Konkurrencen gælder ikke i amerikanske territorier, besiddelser og oversøiske militærbaser, og hvor den ellers ville være forbudt eller begrænset af lovgivningen.

 

b.            være mindst 18 år gamle og være myndige i det deltagerterritorium, de bor i på den dag, de deltager;

 

c.            have en internetforbindelse;

 

d.            have en konto til PlayStation™Network (“PSN-konto”); og

 

e.            være logget på deres PSN-konto for at indsende bidrag.

 

En person der lever op til kvalifikationskravene, er en “Deltager”.

 

I Argentina, Chile og Mexico: Sponsoren forbeholder sig retten til at annullere, ophæve og/eller ændre konkurrencen eller dele af den.

 

Udelukkelser: Deltagere må ikke være (a) ansat hos sponsoren eller RealTime Media, Inc. (“Præmieuddeleren”) eller deres moderselskaber, partnere, underselskaber eller tilknyttede selskaber eller bureauer; eller (b) nært familiemedlem (defineret som forældre, børn, søskende og partner og vedkommendes partner, uanset hvor de bor) eller bo i samme husstand som nogen i kategori (a), uanset slægtskab.

 

3.            SÅDAN DELTAGER DU. Deltagere skal gøre følgende for at deltage i konkurrencen:

 

a.            Finde en kode

b.            Gå til www.playstation.com og logge på deres PSN-konto

c.            Klik på Treat Codes-widgetten, og følg instruktionerne for at indtaste koden

d.            Hvis den indtastede kode er korrekt, vil deltageren herefter få mulighed for at besvare et spørgsmål. Når et svar er indtastet, vil deltageren få status af at have indsendt et “bidrag”. Bemærk venligst, at: (i) der må ikke indsendes flere svar, og (ii) et svar kan ikke ændres, når det er indsendt.

               

14 “koder” vil blive tilgængelige mellem den 15. februar og den 7. marts 2022. Hver kode vil bestå af ti symboler, der vil indeholde handlingsknapperne (trekant, cirkel, kryds, firkant), L1-/R1-knapperne, L2-/R2-knapperne og op-/ned-/venstre-/højre-knapperne på PlayStation-controllere. Koderne vil blive vist i deltagerterritorierne under vigtige kulturelle begivenheder inden for, men ikke begrænset til, følgende områder: Sport, computerspil, film, musik og mode. Koder vil også kunne findes online via kanaler på sociale medier som for eksempel YouTube og Twitter. Hvis du søger tips og tricks i konkurrenceperioden, kan du følge med på (blog.playstation.com) og/eller tjekke vores @playstation-konto på Twitter. Twitter account (www.twitter.com/playstation).

 

Bidragsbegrænsning: Deltagere kan kun indsende ét bidrag pr. kode. Derfor må deltagere kun indsende maksimalt 14 bidrag (med ét bidrag pr. kode) i konkurrenceperioden. Alle personer, der forsøger at indsende mere end ét bidrag pr. kode, kan blive diskvalificeret af sponsoren. Deltagere må ikke bruge mere end én e-mailadresse eller konto og må heller ikke bruge flere forskellige identiteter. Hvis det opdages, at en person anvender mere end én e-mailadresse eller flere forskellige identiteter i konkurrencen, kan denne person blive diskvalificeret af sponsoren og miste sin mulighed for at vinde en præmie.

 

Alle deltagere antages at acceptere de betingelser og vilkår, der er beskrevet i disse officielle regler, når de vælger at deltage i konkurrencen.

 

BESKED- OG DATATAKSTER KAN VÆRE GÆLDENDE, HVIS EN DELTAGER INDSENDER SIT BIDRAG VIA EN MOBIL ENHED.  DELTAGERE KAN SE PRISER HOS DERES MOBILUDBYDER.  INDSENDELSE AF BIDRAG VIA MOBILE ENHEDER ER IKKE PÅKRÆVET FOR AT DELTAGE ELLER VINDE EN PRÆMIE I DENNE KAMPAGNE.

 

4.            PRÆMIER.

 

a.            Præmier. Deltagere vil i forbindelse med hver kode og i hver af de tre deltagergrupper få mulighed for at vinde en af de 126 udloddede PlayStation 5-konsoller (med diskdrev).

 

Deltagergrupperne er:

 

Deltagerterritorier

Gruppe A               Argentina, Canada, Chile, Mexico og USA*

*Gyldig i de 50 amerikanske stater og District of Columbia. Konkurrencen gælder ikke i amerikanske territorier, besiddelser og oversøiske militærbaser, og hvor den ellers ville være forbudt eller begrænset af lovgivningen.

 

Gruppe B               Hong Kong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand

 

Gruppe C               Australien, Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Holland, Norge, Portugal, Rusland, Saudi-Arabien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, New Zealand, Polen, Storbritannien.

 

Hver præmie (en PlayStation 5-konsol) har en værdi på 499,99 USD / 449,99 GBP / 49.980 JPY. Den samlede præmiepulje med 126 PlayStation 5-konsoller har en værdi på 62.998,74 USD / 56.698,74 GBP / 6.297.480 JPY.

 

b.            Ingen ombytninger. Præmier kan ikke overføres og kan ikke ombyttes, udveksles eller byttes til kontanter. Hvis det er nødvendigt og uundgåeligt, kan sponsoren vælger at udskifte en præmie med en alternativ præmie af tilsvarende eller større værdi (hvis præmien for eksempel bliver utilgængelig). 

c.            Skatter og afgifter. Værdien på enhver præmie, der uddeles til en vinder, kan resultere i krav om betaling af skat i vinderens land. Bortset fra, hvor lokal lovgivning forbyder det, er vinderne alene ansvarlige for alle gældende skatter, udgifter eller afgifter forbundet med at vinde de præmier, de modtager. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en skatterådgiver, hvis du har yderligere spørgsmål om skattebehandling af præmier, du modtager. 

 

Kun for borgere i USA: Vindere af en præmie med en værdi på $600 USD eller mere, der bor i USA, vil modtage en Federal Tax Form 1099.

 

d.            Trækning af præmievindere. I forbindelse med hver kode vil tre (3) deltagere med det nærmeste korrekte svar i hver deltagergruppe blive betragtet som “potentielle vindere” frem til afslutningen på vinderbekræftelsesprocessen, som gennemgår de relevante personers kvalifikationer og overholdelse af disse officielle regler.

 

Sponsoren kan bede potentielle vindere, der bor i Argentina, Chile, Mexico, USA eller Canada, om at besvare et tidsbegrænset spørgsmål uden hjælpemidler for at for at finde en vinder, som præmien bliver uddelt til. Sponsoren kan vælge at afvikle sådanne spørgsmål online, pr. e-mail, telefonisk eller som led i gennemgangen af den potentielle vinders kvalifikationer.

 

e.            Besked til og bekræftelse af præmievindere. Potentielle vindere vil modtage besked fra sponsorens præmieuddeler via de e-mailadresser, der er tilknyttet deres PSN-konti, og de kan blive bedt om at udfylde en kvalifikationserklæring, der bekræfter deres kvalifikationer og overholdelse af disse officielle regler.

 

Når præmieuddeleren har bekræftet en potentiel vinders kvalifikationer og overholdelse af de officielle regler, vil personen blive bekræftet som vinder (og vil blive refereret til som en bekræftet vinder herfra). Præmier vil kun blive uddelt til bekræftede vindere. 

 

Hvis sponsoren ikke kan få kontakt til en potentiel vinder via den e-mailadresse, der er tilknyttet til personens PSN-konto, inden for syv (7) arbejdsdage efter den første besked, eller hvis beskeder bliver sendt tilbage, fordi de ikke kan afleveres, vil denne potentielle vinder miste sin præmie. Hvis den potentielle vinder ikke opgiver alle de udbedte oplysninger og dokumentation inden for den tidsperiode, der er angivet i beskeden, inden for syv (7) arbejdsdage, vil denne potentielle vinder miste sin præmie.

 

f.             Mistede præmier.  Hvis en potentiel vinder mister sin præmie, kan sponsoren vælge at uddele den pågældende præmie til en alternativ vinder, der er udvælges blandt alle de kvalificerede bidrag (i henhold til eventuelle skriftlige retningslinjer i gældende lovgivning eller bestemmelser). Hvis sponsoren efter et forsøg i god tro ikke kan uddele en præmie til en bekræftet vinder, kan præmien blive uddelt til den næste deltager med det nærmeste korrekte svar i samme deltagergruppe.

 

g.            Diskvalificering. Hvis en potentiel vinder eller en bekræftet vinder bliver diskvalificeret, vurderes som ikke kvalificeret eller ikke at have overholdt de officielle regler, eller af en eller anden grund ikke ønsker at modtage en præmie, vil personen miste sin præmie.

 

h.            Vinderliste. Sponsoren kan vælge at offentliggøre alle bekræftede vinderens navne på deres webside(r). Hver bekræftet vinders navn vil blive offentliggjort efter underretning af de pågældende personer med en selvadresseret kuvert med navnet ‘Treat Codes 2022’ og sponsorens adresse påtrykt som beskrevet i paragraf 11 herunder inden for 30 dage efter konkurrenceperiodens afslutning. Hvis en bekræftet vinder ikke ønsker at få sit navn offentliggjort, skal denne venligst kontakte sponsoren. Bemærk venligst, at sponsoren kan være juridisk forpligtet til at opgive disse oplysninger til myndigheder.

 

5.            PRÆMIEUDDELING. Præmier vil blive uddelt af præmieuddeleren til bekræftede vindere senest 60 dage efter bekræftelse af vinderen til bekræftede vinderes bopælsadresse (som opgives af bekræftede vindere under vinderbekræftelsesprocessen). Bekræftede vindere risikerer at miste præmier, der returneres, fordi de ikke kan afleveres.

 

6.            RETTEN TIL OFFENTLIGGØRELSESLICENS. Alle bekræftede vindere indvilger i at deltage i et rimeligt omfang af offentliggørelse fra sponsorens side, når de vælger at deltage i denne konkurrence. Alle bekræftede vindere giver sponsoren tilladelse til at bruge deres navn, adresse (by/stat/land), PSN-ID, avatar og andre oplysninger og indhold, de opgiver i forbindelse med al PR, sponsoren måtte udøve for konkurrencen over hele verden (enten online eller i offline-medier) uden oplysning herom, ret til at gennemse eller godkende og uden yderligere kompensation, medmindre loven forbyder dette. Hvis bekræftede vindere ønsker at fravælge disse offentliggørelser, kan de underrette sponsoren herom ved at skrive til sponsorens adresse i paragraf 11.

 

7.            INDSAMLING OG BEHANDLING AF DATA.

Information, der indsamles i forbindelse med konkurrencen, vil blive indsamlet i henhold til sponsorens retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, som kan læses på https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ . Alle deltagere indvilger i betingelserne i sponsorens retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, når de vælger at deltage i konkurrencen. Information, der indsamles af præmieuddeleren i forbindelse med konkurrencen, vil blive indsamlet i henhold til dennes retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, som kan læses på https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf .

 

For Argentina, Chile og Mexico: Deltagelse er et udtryk for en tydelig godkendelse af offentlig udsendelse, overførsel, genoverførsel, reproduktion eller udgivelse af film, fotografier, billeder eller billed- og/eller stemmeoptagelser og/eller deltageres personlige data generelt og vinderens i særdeleshed i alle kommunikationsformer (visuelt, lyd eller andet, deriblandt præsentationer via antenne-tv, kabel-tv, satellit-tv, radio, internet osv.) til alle formål under konkurrencens forløb og op til tre (3) år efter dens afslutning, uden at deltageren har ret til at kræve eller modtage kompensation. Deltagerne garanterer, at ingen tredjeparter har eksklusive rettigheder til udstilling, udgivelse, spredning og/eller reproduktion af stemme og/eller personlige data. Derudover indvilger de i at holde sponsoren skadesløs for alle krav, som tredjeparter måtte rejse på dette grundlag. Deltagere accepterer, at deltagelse ikke forvolder dem finansiel skade, og de fralægger sig derfor al ret til at gøre krav på baggrund af fald i indtægt.

 

For Argentina: BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA: Deltagere kan få gratis adgang til data i intervaller på mindst seks (6) måneder, medmindre en legitim interesse heri bevises ud fra bestemmelserne i artikel 14, paragraf 3 i Law No. 25.236 (USA). NATIONAL DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA, styrende organ for Law No. 25,326.

 

8.            BEGRÆNSNING OG SKADESLØSHOLDELSE. 

Hver deltager i konkurrencen accepterer i lovens videste udstrækning at holde sponsoren og alle dennes respektive ansatte, agenter, moderselskaber, partnere, underselskaber og tilknyttede selskaber (de “skadesløsholdte parter”) skadeløse i forhold til alle krav om tab eller skader af enhver art, der måtte opstå i forbindelse med konkurrencen, deriblandt ejendomsskade, personskade og dødsfald, som måtte opstå i forbindelse med, under forberedelse af, rejse til eller deltagelse i konkurrencen, eller besiddelse, accept eller brug af præmier eller deltagelse i konkurrencerelaterede aktiviteter og krav baseret på PR-rettigheder, ophavsret eller krænkelse af varemærke, injurier eller krænkelse af privatliv, databeskyttelse og levering af merchandise.

 

Uden begrænsning af det foregående, medmindre det er påkrævet ved lov, vil de skadesløsholdte parter heller ikke være ansvarlige for: ukorrekt eller upræcis information i bidrag; menneskelige fejl; tekniske fejl; mistede, stjålne, beskadigede, fejlleverede, underfrankerede, ulæselige, ukomplette eller ikke-rettidige bidrag, der kan begrænse deltageres mulighed for at deltage i konkurrencen, heller ikke hvis dette forårsages af sponsorens forsømmelse; fejl, udeladelser, afbrydelser, sletninger eller defekter i telefonnetværk, computer-onlinesystemer, computerudstyr, servere, udbydere eller software, deriblandt alle skader på deltagerens eller andre personers computere, som kan forbindelse med deltagelse i eller manglende mulighed for at deltage i konkurrencen; manglende mulighed for at tilgå siden eller uploade information eller data; tyveri, manipulation, ødelæggelse eller uautoriseret adgang til, eller ændring heraf, bidrag; data, der behandles med forsinkelse eller ukorrekt, eller som er ukorrekte eller ukomplette eller mistede på grund af fejl i telefon, computer eller elektronik eller overbelastning af telefonlinjer eller internettet eller websider (inklusive siden), eller af andre årsager; printfejl eller andre fejl; eller nogen kombinationer heraf. Bevis på upload af information eller data eller indtastning af information på siden vil ikke blive opfattet som bevis på levering eller en kvittering. Ulæselige, dobbelte og ufuldstændige bidrag vil blive diskvalificerede. Falske, løgnagtige eller vildledende bidrag eller handlinger vil efter sponsorens diskretion blive opfattet som ukvalificerede, og alle tilknyttede bidrag vil være ugyldige.

 

Ingen af de skadesløsholdte parter vil, i lovens videste udstrækning, kunne holdes ansvarlige for nogen tilfældige, afledte eller strafferetlige skader, der måtte opstå i forbindelse med konkurrencen.

 

VISSE RETSKREDSE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR TILFÆLDIGE, AFLEDTE ELLER ANDRE SKADER; DERFOR VIL VISSE AF DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DELTAGERE, DER BOR I DISSE RETSKREDSE.

 

9.            GENERELLE VILKÅR.

a.            Retten til at modificere, ophæve eller annullere. Sponsoren har ene og alene retten til at annullere, ophæve eller modificere konkurrencen eller dele af den, såfremt sponsoren vurderer, at

 

i.             konkurrencen ikke kan afvikles efter hensigten, eller

 

ii.            hvis nogen fejl, udeladelser, svindel, tekniske fejl, manipulation, computervirus, krig, sundhedsmæssige kriser eller andre faktorer, tekniske eller andre, som ligger uden for sponsorens kontrol, vil hæmme eller kan hæmme sponsorens mulighed for at afvikle konkurrencen ordentligt, i henhold til gældende lovgivning eller bestemmelser.

 

Såfremt en sådan annullering, afslutning eller ophævelse finder sted, kan sponsoren vælge at trække en vinder blandt alle de kvalificerede og ikke-mistænkelige bidrag, denne måtte have modtaget før dette tidspunkt; besked, om en sådan udtrækning vil blive leveret via sponsorens webside på www.playstation.com.

 

b.            Problemer og fejl. Sponsoren er ikke ansvarlig for nogen problemer eller fejl, deltagerne måtte opleve i forbindelse med konkurrencen.

 

c.            Manipulation med eller forstyrrelse af konkurrencen. Sponsoren kan diskvalificere enhver deltager (og alle vedkommendes bidrag) fra denne konkurrence og alle andre konkurrencer, der har været eller vil blive afviklet af sponsoren eller nogen af dennes søsterselskaber, i tilfælde af

 

i.             manipulation med bidragsprocessen; eller

 

ii.            svindel eller ureglementeret adfærd, der påvirker konkurrencens integritet.

 

d.            Kontrol af de officielle regler. Såfremt der opstår inkonsekvens mellem disse regler og øvrige af konkurrencens materialer, vil disse regler være gældende.

 

e.            Forbehold. Hvis nogen dele af disse regler kendes ulovlige, ugyldige eller uigennemførlige af en retskreds domstol, vil disse dele af reglerne blive opfattet som fjernet, mens de resterende regler fortsat vil være gældende.

 

f.             Oversættelser. Sponsoren kan få lavet officielle oversættelser af disse regler til andre sprog end engelsk.  I det omfang, lovgivningen tillader det, vil fortolkningen af den engelske version være afgørende i forbindelse med alle eventuelle konflikter mellem den engelske udgave af disse regler og oversættelser heraf.

 

10.          SPONSOR. Konkurrencens sponsor i alle deltagerterritorier er beskrevet i følgende tabel:

 

DELTAGERTERRITORIUM                        REGIONAL SPONSOR

Argentina, Canada, Chile, Mexico og USA*

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway

Foster City, CA 94404

 

Hong Kong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo

108-8270 Japan

 

Australien, Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Holland, Norge, Portugal, Rusland, Saudi-Arabien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, New Zealand, Polen, Storbritannien.

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street,

London W1F 7LP

Storbritannien

 

Sponsorens afgørelser i forbindelse med konkurrencen samt disse officielle regler er endelige og bindende i alle henseender. Deltagere med spørgsmål om konkurrencen eller de officielle regler skal kontakte sponsoren i den geografiske region, de bor i. I forhold til disse regler vil en persons bopælsland være defineret som det land, hvori personens konto til PlayStation Network er registreret.

 

11.          GÆLDENDE LOVGIVNING OG RETSKREDS. I det omfang, gældende lovgivning tillader det, vil disse regler og alle uoverensstemmelser, der måtte opstå, blive håndteret som beskrevet i tabellen herunder for hvert deltagerterritorium. Alle udgifter og afgifter, inklusive til advokater, i forbindelse med retssager vedrørende håndhævelsen af denne aftale vil blive betalt af den part, der taber sagen.

 

DELTAGERTERRITORIUM                        GÆLDENDE LOVGIVNING OG RETSKREDS

Argentina, Canada, Chile, Mexico og USA*

For deltagere, der bor i disse territorier, er disse regler dækket af, opbygget omkring og fortolket i henhold til lovgivningen i State of California i USA uden hensyn til regler, der måtte være i konflikt med lovgivningen. Alle uoverensstemmelser, der ikke underlægges mægling eller henlægges som småsager, kan blive bragt for en kompetent domstol i enten Superior Courts i State of California og County of San Mateo i United States District Court for the Northern District of California, og parterne (deltager og sponsor) indvilger i at underlægge sig disse domstoles suveræne myndighed samt undlade at gøre indsigelser af nogen art i forhold til retskreds, sted og ulempe.

 

Hong Kong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand

For deltagere, der bor i disse deltagerterritorier, er disse regler fortolket ud fra Japans lovgivning uden hensyn til regler, der måtte være i konflikt med lovgivningen. I tilfælde af retlige uoverensstemmelser vil parterne underlægge sig Tokyos distriktsdomstols suveræne myndighed.

 

Australien, Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Holland, Norge, Portugal, Rusland, Saudi-Arabien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, New Zealand, Polen, Storbritannien.

For deltagere, der bor i disse deltagerterritorier, vil disse regler blive fortolket ud fra engelsk lovgivning. I tilfælde af retlige uoverensstemmelser vil parterne underlægge sig domstolene i England og Wales' suveræne myndighed.