PlayStation.com

Juridisk info

 
 

PlayStation®Plus-kampagne

Betingelser og vilkår
Resogun til PS4 – august 2015

"Slutdato"

27/08/2015 kl. 00:59 (dansk tid).

"Deltagerlande"

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Luxembourg, New Zealand, Norge, Polen, Rusland, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland.

"Startdato"

12/08/2015 kl. 01:01 (dansk tid).

“Værdikuponprodukt”

Værdikuponen kan bruges til at indløse følgende spil, som arrangøren har forudbestemt, i PlayStation®Store: Resogun til PlayStation®4.

"Værdikuponkodens udløbsdato"

27/02/2016 kl. 00.59 (dansk tid)

 

1.             Dette PlayStation®Plus-tilbud (“tilbud”) er gyldigt for deltagerlandenes indbyggere, der er 18 eller derover, og som er hovedkontoindehaver på Sony Entertainment Network (“SEN”) (tidligere kaldet PlayStation®Network (“PSN”)) (“kvalificerede personer”).

2.             Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen. Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden".

3.             For at kunne udnytte dette tilbud skal kvalificerede personer:

          a.   have en hovedkonto til SEN, der er registreret i et deltagerland og have sagt ja til at modtage marketingsbeskeder via e-mail;

          b.   modtage en e-mail på den e-mailadresse, der er angivet på deres PSN ID, fra kampagnearrangøren, som inviterer dem til at deltage i tilbuddet; og

          c.   købe tolv (12) måneders abonnement til PlayStation®Plus i PlayStation®Store i løbet af kampagneperioden (“køb”). Bemærk, at abonnementet automatisk bliver fornyet i yderligere tolv (12) måneder, når abonnementet løber ud.

4.             For at undgå tvivl er ethvert køb før eller efter kampagneperioden ikke inkluderet i tilbuddet.       

5.             De kvalificerede personer, der har gennemført et køb i overensstemmelse med punkt 3 herover, modtager en værdikuponkode (“værdikuponkode”) til værdikuponproduktet, som udløber på værdikuponkodens udløbsdato.

6.             Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende værdikuponkoderne til de kvalificerede personer via den e-mailadresse, der er angivet på deres SEN-konto, inden for 14 dage efter den berettigede persons køb. Instruktioner angående indløsning af værdikuponkoden er inkluderet i e-mailen.

7.             Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Brugsbetingelser og Fortrolighedspolitik.

8.             Værdikuponkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

9.             Værdikuponkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Værdikuponkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med værdikuponkoden. Ombytning til kontanter er ikke mulig. Værdikuponkoder erstattes ikke ved tab, skader eller tyveri, eller hvis de er sendt til en ugyldig e-mailadresse, der er angivet af den kvalificerede person.

10.          PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for Sony Entertainment Network-kontoindehavere med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse. SEN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog; PS Plus-indhold og tjenester varierer alt efter abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel - eu.playstation.com/gameservers. Kredit-/betalingskortoplysninger skal angives. PS Plus-abonnementet bliver automatisk fornyet ved abonnementsperiodens udløb til den aktuelle PS Store-pris. Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på eu.playstation.com/legal.

11.          Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

12.          Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

13.          Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse eller log ind på deres SEN-konto eller manglende indløsning af værdikuponkoden, såfremt dette skyldes nogen form for hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart.

14.          Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

15.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

16.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere enhver værdikuponkode.

17.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

18.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.