PlayStation.com

Juridisk info

 
 

PlayStation®Plus-kampagne - Vilkår og betingelser - Kampagne med rabat på første måned af abonnement – Februar/marts 2017

 

"Butikker, der er omfattet"

PlayStation®4-systembutik og PlayStation®Store, men ikke omfattende alle andre PlayStation®-systembutikker og handel i spil.

"Startdato"

27/02/2017 kl. 11:00 (dansk tid)

"Slutdato"

31/03/2017 kl. 16:00 (dansk tid)

"Kampagnevare"

Den første måned af dit PlayStation®Plus-abonnement for 7,30 kr. Ved udgangen af den første måned fortsætter abonnementet automatisk, indtil det bliver annulleret, og du vil blive opkrævet betaling for 1 måned ad gangen til den aktuelt gældende fulde PlayStation®Store-pris.

 

1.             Dette PlayStation®Plus-tilbud ("tilbud") gælder for alle kontohavere på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kaldet PlayStation®Network ("PSN")), som ikke har et PS Plus-abonnement på det tidspunkt, hvor de køber dette tilbud ("berettigede personer").

 

2.             Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen. Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden".

 

3.             Berettigede personer kan købe en kampagnevare i butikker, der er omfattet, i løbet af kampagneperioden.

 

4.             Kun ét tilbud pr. berettiget person.

 

5.             Tilbuddet gælder kun i butikker, der er omfattet.

 

6.             Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik.

 

7.             PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for Sony Entertainment Network-kontoindehavere med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse. SEN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog; PS Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel - eu.playstation.com/gameservers. Kredit-/betalingskortoplysninger skal angives.  Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på eu.playstation.com/legal.

 

8.             Dette abonnement er et betalt kontinuerligt abonnement, og efter den første måned vil der blive opkrævet en tilbagevendende abonnementsbetaling på 55,00 kr. fra din wallet hver måned.

 

Tilbagevendende abonnementsbetaling: 55 kr. indtil andet oplyses via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto

 

Faktureringsfrekvens: hver måned

 

Abonnementets varighed: fortsætter indtil annullering

 

Du kan annullere dit abonnement når som helst, hvorefter dit abonnement vil stoppe ved udgangen af den igangværende periode. Dette vil stoppe fremtidige betalinger af abonnementsgebyr, men du modtager ingen refundering af allerede betalte beløb.

 

Du kan finde instruktioner om annullering af dit abonnement på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

Når du klikker på [Bestil og betal], aktiverer vi automatisk pengetilføjelse i dine kontoindstillinger. Det betyder, at hvis du ikke har penge nok i din wallet til at betale for fornyelse af dit abonnement, trækkes det nødvendige beløb fra det betalingskort, der er tilknyttet din konto (hvis der er et), medmindre du deaktiverer automatisk pengetilføjelse. Du kan deaktivere automatisk pengetilføjelse ved at gå til [Kontoindstillinger] > [Wallet] > [Indstillinger for wallet].

 

9.             Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

 

10.          Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

11.          Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

12.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

13.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere tilbuddet.

 

14.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

15.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.