PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for “Den ultimative PlayStation Plus-præmiepakke-”-konkurrencen

 

1. "Den ultimative PlayStation Plus-præmiepakke”-konkurrencen (“konkurrence”) er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig (“deltagende lande”) med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen (“deltagere).

 

2. Konkurrencen åbner for bidrag den 12/12/2014 kl. 01.01 dansk tid ("startdato") og lukker for bidrag den 06/01/2015 kl. 00.59 dansk tid ("slutdato").  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes “konkurrenceperioden.

 

3. Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og den er ikke købsbetinget, men deltagere skal være PlayStation®Plus-medlemmer i konkurrenceperioden. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser (“vilkår”).

 

4. For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden: 

 

a)     besøge PlayStation® konkurrence-hjemmesiden på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på linket til “Den ultimative PlayStation Plus-præmiepakke”-konkurrence;

c)     indtaste den e-mailadresse, der er tilknyttet deres konto på Sony Entertainment Network (“SEN”) i det dertil indrettede felt;

d)    klikke på "Start" for at påbegynde den tidsbegrænsede quiz;

e)     svare på de tre (3) spørgsmål så hurtigt som muligt og trykke på "Send" for at stoppe tælleren; og

f)     indtaste følgende oplysninger i felterne og klikke på "Send":

                                           i.    bekræftelse af e-mailadresse;

                                          ii.    fulde navn;

                                         iii.    fødselsdato; og

                                         iv.    hjemland.

 

5. Tilmelding til SEN forudsætter en accept af SEN Terms of Service and User Agreement and SEN Privacy Policy (SEN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale og SEN Fortrolighedspolitik). (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6. Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

7. Der vil være ti (10) vindere (hver benævnt "vinder"). Hver vinder findes på følgende måde:

a)     Hver deltager vil få tildelt point baseret på antallet af korrekt besvarede spørgsmål ("score") og en tid baseret på den tid, det tog at svare på spørgsmålene og klikke på "Send" ("tid").  Tiderne registreres med tre decimaler.

b)    Vinderne vil være deltagerne med de ti (10) højeste scorer.  I tilfælde af at mere end ti (10) deltagere opnår de højeste scorer, er vinderne de deltagere, der har fået de højeste scorer på den korteste tid.

c)     I tilfælde af at mere end ti (10) deltagere har opnået de højeste scorer med præcis den samme tid, skal disse deltagere konkurrere i endnu en tidsbegrænset quiz for at afgøre, hvem der er vinderne i henhold til placeringsmekanismen, som gør sig gældende i a) og b) ovenfor.  I tilfælde af endnu en uafgjort konkurrence fortsætter processen, indtil der er fundet ti (10) vindere.

 

8. Arrangøren vil underrette hver vinder via den e-mailadresse, som er tilknyttet deres SEN-konto, om at de er blevet valgt, inden for to (2) uger efter slutdatoen.

 

9. Hver vinder får:

 

a)     et (1) PlayStation®4 20th Anniversary Edition-system;

b)    en (1) trådløs DUALSHOCK®4-controller;

c)     en (1) lodret stander;

d)    et (1) PlayStation®Camera;

e)     et (1) 12 måneders abonnement på PlayStation® Plus;

f)     en (1) £50 PSN-wallet-påfyldning (eller et tilsvarende beløb i en anden valuta);

g)    et (1) eksemplar af Far Cry® 4 til PlayStation®4; og

h)     et (1) eksemplar af Assassin’s Creed® Unity til PlayStation®4,

til en samlet værdi af AUD 1.090,00 / EUR 750,00 / CZK 20.750,95 / DKK 5.578 / NZD 1.195,00 / NOK 6.380,00 / PLN 3.161,00 / RUB 44.054 / SEK 6.948 / CHF 900 / GBP 600,00 (“præmie”).

 

10. For at få præmien skal hver vinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for to (2) uger fra den dato, hvor vinderen modtog arrangørens e-mail og oplyse sit fulde navn, postadresse og fødselsdato.

 

11. Værdikuponkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her for at få mere at vide. Værdikuponkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Værdikuponkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med værdikuponkoden. Klik her for at få instruktioner til indløsning.

 

12. PlayStation®Plus-abonnementer er kun tilgængelige for SEN-kontoindehavere med adgang til hurtigt internet. Brugerne skal være 7 år eller derover, og brugere under 18 skal have deres forældres tilladelse - eu.playstation.com/legal.  PlayStation®Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel - eu.playstation.com/gameservers.  Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Hvis du ikke foretager dig noget, når dit abonnement løber ud, bliver det automatisk fornyet i henhold til SEN Terms of Service (SEN Ydelsesbetingelser), og betalingen vil blive opkrævet fra beløbet i din SEN-wallet.  Du kan se alle vilkår og betingelser i SEN Terms of Service (SEN Ydelsesbetingelser) på eu.playstation.com/legal.

 

13. Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

14. Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

15. I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

16. Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

17. Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende præmien med registreret post til hver vinder inden for fem (5) dage efter modtagelsen af vinderens oplysninger.

 

18. Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke en vinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

19. Hver vinder accepterer at deltage i al rimelig reklame, som arrangøren ønsker.

 

20. Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre hver vinders navn på arrangørens websites.  Hver vinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket ‘PlayStation Plus Ultimate Prize Pack’ Competition til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

21. Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5, 6 og 10, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

 

22. Hver vinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

23. De generelle regler er gældende for denne konkurrence.  Klik her for at se de generelle regler.

 

24. “Arrangøren” er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25. I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.