PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Specifikke regler for "Vind med Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™"-konkurrencen

Vilkår og betingelser 

 

1.             "Vind med Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™"-konkurrencen ("Konkurrence") er åben for personer på 7 år og derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("Deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter tilknyttet arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, som har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 03/09/2013 kl. 13.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 25/09/2013 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)      Besøge PlayStation®-konkurrence-websitet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      Klik på linket til "Vind med Disney Epic Mickey 2: The Power of Two"-konkurrencen;

c)      Indtaste deres e-mailadresse i det tilegnede felt;

d)      Klikke på "Start" for at påbegynde den tidsbegrænsede quiz;

e)      Svare på alle spørgsmålene så hurtigt som muligt, og trykke på "Send" for at stoppe tælleren; og

f)       Indtaste følgende oplysninger i felterne nedenfor og trykke på "Send":

                            i.   bekræftelse af e-mailadresse;

                           ii.   fulde navn;

                          iii.   fødselsdato; og

                         iv.   hjemland.

 

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret nedenfor).

 

6.             Der vil være en (1) vinder ("Vinder") og fem (5) andenpræmievindere (hver især en "andenpræmievinder"), der findes således:

a)     Hver deltager vil få tildelt point baseret på antallet af korrekt besvarede spørgsmål ("score") og en tid baseret på den tid, det tog at svare på spørgsmålene og trykke på "Send" ("tid"). Tiderne registreres med tre decimaler;

b)    Vinderen er den deltager, der har den højeste score. I tilfælde af at mere end én deltager opnår en samlet højeste score, er vinderen den deltager, der har fået den højeste score på den korteste tid;

c)     I tilfælde af at mere end én deltager har opnået den højeste score med præcis den samme tid, skal disse deltagere konkurrere i endnu en tidsbegrænset quiz for at afgøre, hvem der er vinderen i henhold til placeringsmekanismen, som gør sig gældende i a) og b) ovenfor. I tilfælde af endnu en uafgjort konkurrence fortsætter processen, indtil der er fundet en vinder, og

d)    Andenpræmievinderne er de deltagere, der har opnået de fem (5) højeste scorer efter vinderen, og de vælges ud fra den mekanisme, der er beskrevet i a), b) og c) ovenfor.

 

7.             Arrangøren underretter vinderen og hver enkelt andenpræmievinder via e-mail til den angivne e-mail-adresse om udtrækningen inden for én (1) uge efter slutdatoen.

 

8.             For at kunne få deres præmie skal vinderen og hver andenpræmievinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail og angive deres navn, fødselsdato og postadresse inden for tredive (30) dage, efter at de har modtaget arrangørens e-mail.

 

9.             Vinderen vinder ét (1) PlayStation®Vita Wi-fi håndholdt underholdningssystem og ét (1) Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™-spil til PlayStation®Vita ("Vinderpræmie") med en samlet værdi på ca.:

a)    234,98 GBP;

b)    374,90 AUD;

c)    269,98 EUR;

d)    5989 CZK;

e)    2048,99 DKK;

f)     485,90 NZD;

g)    2048,9 NOK;

h)    1129,60 PLN;

i)     11990 RUB;

j)     2324,99 SEK; og

k)    311,80 CHF.

 

Hver andenpræmievinder vinder et (1) Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™-spil til PlayStation®Vita ("andenpræmie") til en værdi af ca.:

a)    14,99 GBP;

b)    24,95 AUD;

c)    19,99 EUR;

d)    499 CZK;

e)    149,99 DKK;

f)     35,95 NZD;

g)    149,99 NOK;

h)    79 PLN;

i)     899 RUB;

j)     174,99 SEK; og

k)    21,90 CHF.

 

I disse vilkår betyder "præmie" en vinderpræmie og/eller en andenpræmie, afhængigt af sammenhængen.

 

10.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

11.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

12.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

13.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

14.          Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende præmien med kurer til vinderen og hver andenpræmievinder inden for tredive (30) dage efter at have modtaget oplysninger fra vinderen/andenpræmievinderne.

 

15.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke en vinders og/eller andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

16.          Vinderen og hver andenpræmievinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

17.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens og hver andenpræmievinders navn på arrangørens website(s). Vinderens og hver andenpræmievinders navn vil på rimelig anmodning blive oplyst til indsendere af en frankeret svarkuvert mærket "Win with Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

18.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie.

 

19.          Vinderen og hver andenpræmievinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

20.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Du kan klikke her for at se de generelle regler.

 

21.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.