PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Specifikke regler for "Vind 5 spil med Music Unlimited"-konkurrencen

Vilkår og betingelser 

1. Konkurrencen "Vind 5 spil med Music Unlimited" ("konkurrencen") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Spanien, Storbritannien og Nordirland samt Tyskland ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, som har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

2. Konkurrencen åbner for bidrag 31/10/2013 kl. 10.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag 23/11/2013 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato").  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

3.  Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget.  Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

4. For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden: 

   a)  Hvis de ikke allerede har en Sony Entertainment Network ("SEN") konto (tidligere kendt som PlayStation®Network), skal de oprette en med deres PlayStation®-system eller ved at besøge http://eu.playstation.com/registration/;

   b)  logge ind på deres SEN-konto;

   c)  besøge PlayStation® Blog på http://blog.eu.playstation.com ("blog");

   d) klikke på blogindlægget: "Vind 5 af de største PlayStation 4-spil med Music Unlimited";

   e) skrive deres ultimative PS4-afspilningsliste ("afspilningsliste") (højst ti sange) i kommentarfeltet i slutningen af blogindlægget og klikke på "Send"; og

   f) Deltagerne skal sikre, at deres opslag er i overensstemmelse med retningslinjerne for fællesskabet (undgå især at offentliggøre samme opslag to gange og skabe kopier af tråden) samt eu.playstation.com Brugsvilkår.

5. Tilmelding til SEN og eventuelle Music Unlimited-abonnementer er underlagt accept af SEN Terms of Service and User Agreement (SEN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale) og SEN Privacy Policy (SEN Fortrolighedspolitik).

6. Hver deltager kan deltage flere gange ved at skrive flere blogindlæg med svar på spørgsmålet, men hver deltager kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder). 

7. Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 7 og 8.  Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

   a) pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

   b) krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

   c) chikanerende eller ærekrænkende indhold;

   d) indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

   e) indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

   f) voldelig eller farlig opførsel; og/eller

   g) spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

8.  Hver deltager accepterer at give arrangøren en ikke-eksklusiv licens til at benytte bidragene til reklameformål og til alle formål i forbindelse med konkurrencen på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol.

9.  Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret.  Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

10. Der vil være én (1) vinder ("vinder"), som udvælges af en dommer på grundlag af kvaliteten og relevansen for klassiske PlayStation®-soundtracks og den indsendte afspilningslistes originalitet. Dommeren er uafhængig og må ikke selv deltage i konkurrencen. Dommerens beslutning er endegyldig.

11. Arrangøren giver besked til vinderen via e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til vinderens SEN-konto ("e-mailadresse"), om dennes udvælgelse inden for én (1) uge efter slutdatoen.

12. Vinderen modtager værdikuponkoder til de fem (5) følgende spil:

    a)  KillzoneTM: Shadow Fall;

    b) Call of Duty®: Ghosts;

    c)  EA SPORTSTM FIFA 14;

    d) Assassin's Creed®IV Black FlagTM; og

    e) KNACKTM

til en samlet værdi af ca. GBP 54,99 / EUR 64,77 / DKK 483,16 / NOK 525,86 /AUD 92,99 / NZD 107 ("præmie").

13. For at gøre krav på deres præmie skal vinderen besvare arrangørens e-mail til dem og oplyse deres navn og fødselsdato inden for tredive (30) dage efter at have modtaget den.

14. Værdikuponkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her, hvis du vil vide mere. Værdikuponkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Værdikuponkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med værdikuponkoden.

15. Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

16.  Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

17. I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

18. Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

19. Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende præmien med e-mail til vinderens e-mailadresse inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af en vinders oplysninger.

20. Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke en vinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

21. Vinderen accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.  

22. Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens navn på arrangørens website(s).  Vinderens navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "Win 5 Games with Music Unlimited" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

23. Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie.

24. Vinderen skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler og har ansvar for en eventuel dertil hørende skattepligt.

25. De generelle regler er gældende for denne konkurrence.  Klik her for at se de generelle regler.

26. "Arrangøren" er: Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

27. I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.