PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Specifikke regler for konkurrencen "Den ultimative Gran Turismo® Racing-pakke"

Vilkår og betingelser 

 

1.             "Den ultimative Gran Turismo® Racing-pakke"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for deltagere på 18 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Poland, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag 11/11/2013 kl. 01.01 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag 01/01/2014 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

 

a)     gå ind på konkurrencens websted på [http://competition.software.eu.playstation.com/comps/gt6/en_GB] ("site");

b)    klikke på [Enter] på webstedet;

c)     indtaste deres e-mailadresse i det tilegnede felt;

d)    klikke på "Start" for at påbegynde den tidsbegrænsede quiz;

e)     svare på alle spørgsmålene så hurtigt som muligt, og trykke på "Send" for at stoppe tælleren; og

f)     indtaste følgende oplysninger i felterne nedenfor og trykke på "Send":

                                      i.        e-mailadresse (der skal være identisk med den e-mailadresse, der blev angivet under trin (c) ovenfor);

                                     ii.        fulde navn;

                                    iii.        fødselsdato; og

                                    iv.        hjemland.

 

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder). Arrangøren forbeholder sig retten til at diskvalificere deltagere, som arrangøren har grund til at mistænke for at have deltaget flere gange i konkurrencen med forskellige eller falske e-mailadresser, eller som på en anden måde har udvist en uærlig adfærd.

 

6.             Der vil være fem (5) vindere (hver især en "vinder") og ti (10) andenpræmievindere (hver især en "andenpræmievinder"), der bestemmes ud fra følgende:

 

a)     Hver deltager vil få tildelt point baseret på antallet af korrekt besvarede spørgsmål ("score") og en tid baseret på den tid, det tog at besvare spørgsmålene og klikke på "Send" ("tid"). Tiderne registreres med tre decimaler;

b)    Vinderne vil være deltagerne med de fem (5) højeste scorer. I tilfælde af, at mere end fem (5) deltagere har lige høje scorer, vil vinderne være de fem (5) deltagere, der opnåede den højeste score på kortest tid;

c)     Andenpræmievinderne vil være de ti (10) deltagere, der ikke er vindere, men som opnåede ligeså høje scorer på næstkortest tid, eller som opnåede de næsthøjeste scorer på kortest tid (i tilfælde af, at disse andenpræmievindere ikke opnåede lige høje scorer); og

d)    i tilfælde af at stillingen ender uafgjort mellem vindere og andenpræmievindere, skal de pågældende deltagere besvare endnu en række spørgsmål med flere svarmuligheder på kortest mulig tid, for at en vinder (eller andenpræmievinder) kan udpeges, i henhold til den ovennævnte placeringsmekanisme. I tilfælde af endnu en uafgjort stilling vil processen blive gentaget, indtil den relevante vinder (eller andenpræmievinder) kan udpeges.

 

7.             Arrangøren giver besked til hver vinder og hver andenpræmievinder via e-mail til den e-mailadresse, som de har opgivet, om dennes udvælgelse inden for tre (3) uger efter slutdatoen.

 

8.             Hver vinder får en Gran Turismo® racing pod ("vinderpræmie"), der omfatter:

 

a)     en (1) Gran Turismo® racing pod på 2,0 meters længde, 2,0 meters højde, 0,7 meters bredde og med en vægt på ca. 250 kg;

b)    et (1) 40" Sony BRAVIA-tv;

c)     et (1) supertyndt PlayStation®3 500 GB system;

d)    et (1) Gran Turismo®6 Anniversary Edition-spil;

e)     et (1) Thrustmaster® T500 RS racerrat; og

f)     et (1) Thrustmaster® racersæde

 

til en værdi af ca.:

 

a)     GBP 5.500,00;

b)    EUR 6.415,07;

c)     AUD 9.299,44;

d)    CZK 165.227,63;

e)     RUB 282.970,98;

f)     DKK 47.879,96;

g)    NOK 51.899,78;

h)     PLN 26.795,20;

i)      NZD 10.717,10; og

j)      CHF 7.933,08.

 

9.             Hver andenpræmievinder vinder et (1) supertyndt PlayStation®3 500 GB system og et (1) Gran Turismo®6-spil ("andenpræmie") til en værdi af ca.:

 

a)     GBP 200,00;

b)    EUR 233,29;

c)     AUD 338,07;

d)    CZK 6008,80;

e)     RUB 10.282,41;

f)     DKK 1.740,49;

g)    NOK 1.889,08;

h)     PLN 973,34;

i)      NZD 389,68; og

j)      CHF 288,62.

 

10.          Under disse vilkår betyder "præmie" vinderpræmie og/eller andenpræmie afhængigt af sammenhængen.

 

11.          For at kunne få deres præmie skal vinderne og andenpræmievinderne besvare arrangørens e-mail til dem og oplyse deres navn og fødselsdato, postadresse og det land, deltageren er bosiddende i, inden for en (1) uge efter modtagelse af mailen.

 

12.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

13.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

14.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

15.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

16.          Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende præmien med kurer til den adresse, der er blevet oplyst, til hver vinder og hver andenpræmievinder inden for (30) dage efter modtagelse vinderens eller andenpræmievinderens oplysninger.

 

17.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke en vinders eller andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

18.          Hver vinder og hver andenpræmievinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

19.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre navne på vindere og andenpræmievindere på arrangørens website(s). Hver vinders og andenpræmievinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket 'The Ultimate Gran Turismo®Racing Package' til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

20.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie.

 

21.          Hver vinder og andenpræmievinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

22.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

23.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

24.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.