PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Specifikke regler til konkurrencen "Den ultimative spilpakke"

Vilkår og betingelser 

 

1.             Konkurrencen "Den ultimative spilpakke" ("konkurrencen") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Storbritannien, Tyskland eller Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, som har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagerne").

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 05/08/2013 kl. 10:00 (dansk tid) ("startdatoen") og lukker igen den 31/08/2013 kl. 00:59 (dansk tid) ("slutdatoen").  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget.  Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

 

4.             For at deltage i denne konkurrence skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)       Besøg websitet for PlayStation®-konkurrencer på http://psplus.eu.playstation.com/quiz.html;

b)      Besvar alle spørgsmålene, og klik på "Send";

c)       Markér afkrydsningsfeltet for at modtage PlayStation®Plus-e-mails; og

d)      Indtaste følgende oplysninger i felterne nedenfor og trykke på "Send":

                                    i.    bekræftelse af e-mailadresse;

                                   ii.    fulde navn;

                                  iii.    fødselsdato; og

                                 iv.    hjemland.

 

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret nedenfor).

 

6.             Der udtrækkes én (1) vinder ("vinderen") og ti (10) andenpræmievindere (hver især en"andenpræmievinder"). Vinderen og hver andenpræmievinder bliver tilfældigt udvalgt af et computerstyret program blandt alle deltagerne, som udfører alle trin beskrevet ovenfor under regel 4.

 

7.             Arrangøren underretter vinderen og hver enkelt andenpræmievinder via e-mail til den angivne e-mail-adresse om udtrækningen inden for ti (10) dage efter slutdatoen.

 

8.             For at kunne få deres præmie skal vinderen og hver andenpræmievinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail og angive deres navn, fødselsdato og postadresse inden for tredive (30) dage, efter at de har modtaget arrangørens e-mail.

 

9.             Vinderen modtager den følgende præmie med en samlet værdi på 2.000 GBP, 2.300 EUR, 17.000 DKK, 18.000 NOK, 3.900 NZD, 10.000 PLN, 100.000 RUB og 2.800 CHF ("vinderpræmien"):

a)     PlayStation®4-system;

b)    PlayStation®4-kamera;

c)     PlayStation®Vita;

d)    PlayStation®-headset;

e)     Sony Smart TV; og

f)     En værdikupon til et (1) årsabonnement til PlayStation®Plus ("værdikuponen").

 

Hver andenpræmievinder modtager en (1) værdikupon med en værdi på 39,99 GBP, 49,99 EUR, 375 DKK, 395 NOK, 89,95 NZD, 195 PLN, 1950 RUB og 63,95 CHF ("andenpræmie").

 

Under disse vilkår betyder "præmie" vinderpræmien og/eller andenpræmien, afhængigt af sammenhængen.

 

10.          Deltagere henvises til de fulde ydelsesbetingelser, der findes påhttp://www.sonyentertainmentnetwork.com/dk-da/ydelsesbetingelser/, når de tilmelder sig.

 

11.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

12.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

13.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

14.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

15.          Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende:

a)     Vinderpræmien (eksklusiv værdikuponen) med anbefalet post til vinderen senest tredive (30) dage efter udgivelsen af PlayStation®4-systemet; og

b)    Værdikuponen til vinderen og hver andenpræmievinder via den e-mailadresse, der er tilknyttet deres respektive SEN-kontoer, senest tredive (30) dage efter at have modtaget deres oplysninger.

 

16.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke en vinders eller andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

17.          Vinderen og hver andenpræmievinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

18.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens og hver andenpræmievinders navn på arrangørens website(s). Vinderens og hver andenpræmievinders navn vil på anmodning blive oplyst efterrimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "Den ultimative spilpakke" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom senest seks (6) uger efter slutdatoen.

 

19.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie.

 

20.          Vinderen og hver andenpræmievinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

21.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence.  Du kan klikke her for at se de generelle regler.

 

22.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.