PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Specifikke regler for "The Last of Us™ Remastered Retweet"-konkurrence

Vilkår og betingelser

1. "The Last of Us™ Remastered Retweet"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Schweiz, Slovakiet, Storbritannien og Nordirland, Tyskland og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

2. Konkurrencen åbner for bidrag den 1. august 2014 kl. 10.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 1. august 2014 kl. 19.00 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "konkurrenceperioden".

3.  Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

4. For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)  besøge PlayStation® Europe Twitter-siden på https://twitter.com/PlayStationEU;

b)  logge på deres Twitter-konto (hvis de ikke allerede har en Twitter-konto, skal de oprette en ved at gå ind på https://twitter.com/signup);

c)  læse opslaget med titlen "The Last of Us™ Remastered Retweet-konkurrence" ("opslag"); og

d)  retweete opslaget.

5. Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

6. Der vælges tre (3) vindere (hver især en "vinder"), som udvælges tilfældigt af en uafhængig dommer. Dommerens beslutning er endegyldig.

7. Arrangøren underretter hver vinder, med en privat direkte meddelelse ("PDM") på Twitter, om deres udvælgelse inden for tre (3) dage efter slutdatoen.

8. For at gøre krav på præmien skal hver vinder besvare arrangørens PDM og oplyse deres fødselsdato inden for fem (5) dage efter at have modtaget arrangørens PDM.

9. Hver vinder får et (1) eksemplar af The Last of Us™ Remastered til PlayStation®4, i form af en værdikuponkode, til en værdi af EUR 49,99 / DKK 369,00/ NZD 99,95 / CHF 60,90 / GBP 39,99 ("præmie").

10. Værdikuponkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her for at få mere at vide. Værdikuponkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Værdikuponkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med værdikuponkoden.

11. Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

12. Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

13. I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

14. Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

15. Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe, via PDM på Twitter, at sende præmien til hver vinder inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af en vinders oplysninger.

16. Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke en vinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

17. Hver vinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

18. Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5 og/eller 8, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

19. Hver vinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

20. Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre hver vinders navn på arrangørens website(s) og https://twitter.com/PlayStationEU. Hver vinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "The Last of Us™ Remastered Re-Tweet Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

21. De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

22. "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

23. I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.

Twitter-bemærkning:

Oplysninger om, hvordan man deltager og vinder præmier, udgør en del af vilkårene for deltagelsen. Deltagelse i konkurrencen udgør en accept af disse vilkår samt Twitter-reglerne (findes på: http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).