PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for "Tearaway Unfolded-kostume"-konkurrencen

1.   "Tearaway Unfolded-kostume"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for alle personer på 13 år eller derover, der er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere"). Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for deltagere, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 7/05/2015 kl. 10.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 14/05/2015 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "konkurrenceperioden".

 

3.            Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her).

 

4.             Deltagerne skal gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden for at deltage i konkurrencen:

 

a)     besøge PlayStation® konkurrence-websitet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på linket til Tearaway Unfolded-kostume-konkurrencen for at besøge konkurrencesiden ("side");

c)     designe et originalt kostume;

d)    Deltagere kan vælge at designe deres kostume ved enten at:

I.     bruge budbringertilpasningsværktøjerne i Tearaway PlayStation®Vita-spillet; eller

II.    bruge "skæremåtten" i Tearaway PlayStation®Vita-spillet, hvor de kan vælge forskellige ark farvet papir for at skære deres egne former og skabe deres eget kostume; eller

III.   bruge papirklip;

e)     når kostumet er færdigt, skal deltagerne enten:

I.     gemme en digital kopi af det færdige kostume; eller

II.    tage et foto af deres færdige kostume, (hver især et "billede");

f)     uploade deres billede til siden. Det offentliggjorte billede skal være i .jpeg-format, og filstørrelsen må ikke overstige 5000 kilobyte;

g)    indtaste følgende oplysninger i felterne og klikke på "Send":

I.     bekræftelse af e-mailadresse;

II.    fulde navn;

III.   fødselsdato; og

IV.  bopælsland; og

h)     Deltagere skal sikre sig, at de overholder eu.playstation.com Brugsvilkår.

 

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

6.             Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 4 og 6. Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

a)       pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

b)      krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

c)       chikanerende eller ærekrænkende indhold;

d)      indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

e)       indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

f)       voldelig eller farlig opførsel; og/eller

g)      spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

 

7.             Hver deltager giver arrangøren en global, ikke-eksklusiv, royalty-fri licens til at bruge bidragene til:

I.      reklameformål og alle formål i forbindelse med konkurrencen og spillet (som defineret herunder), på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol; og

II.     til alle formål i forbindelse med spillet, herunder anvendelse af kostumet i spillet.8.             Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret. Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

 

9.             Der vil være én (1) vinder (hver især benævnt "vinder"). Vinderen vælges af en uafhængig dommer, som ikke selv må deltage i konkurrencen, baseret på billedets originalitet, personlighed og kreativitet. Dommernes beslutning er endelig.

 

10.          Arrangøren underretter vinderen via e-mail til den angivne e-mailadresse om udtrækningen inden for to (2) uger efter slutdatoen.

 

11.          For at få præmien (som defineret nedenfor) skal vinderen svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for én (1) uge fra den dato, hvor vinderen modtog arrangørens e-mail. Vinderen skal oplyse sit fulde navn og sin fødselsdato.

 

12.          Vinderen vinder retten til at få deres kostume med i Tearaway Unfolded PlayStation®4-spillet ("spil"), i den form arrangøren måtte vælge at tilpasse det til, ("førstepræmie").

 

13.          I disse vilkår betyder "´præmie" en førstepræmie.

 

14.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

15.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

16.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

17.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

 

18.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke vinderens lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

19.          Vinderen accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

20.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5, 6, 8 og 11, vil vedkommende blive ekskluderet fra konkurrencen, og vedkommendes bidrag erklæret ugyldigt.

 

21.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens navn på arrangørens website(s). Vinderens navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "Tearaway Unfolded Costume" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

22.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

23.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.