PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Specifikke regler for "Tearaway Caption"-konkurrencen

Vilkår og betingelser 

1. "Tearaway Caption"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 14 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande"), med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

2. Konkurrencen åbner for bidrag 12/11/2013 kl. 10.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag 23/11/2013 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

3.  Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

4. For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a) Besøg PlayStation® Europes Facebook-side på http://facebook.com/#!/SonyPlaystation?hc_location=stream;

b) Læs opslaget med titlen "Tearaway Caption Competition" ("opslaget"), som indeholder et Tearaway-skærmbillede ("skærmbillede");

c)  Svar på opslaget med en billedtekst, som passer til skærmbilledet (ikke mere end 20 ord); og

d)  Deltagerne skal sikre, at deres opslag er i overensstemmelse med retningslinjerne for fællesskabet (undgå især at offentliggøre samme opslag to gange og skabe kopier af tråden) samt eu.playstation.com Brugsvilkår.

5. Hver deltager kan indsende flere bidrag, men det er kun muligt at vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

6. Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 7 og 8. Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

a)  pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

b)  krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

c)  chikanerende eller ærekrænkende indhold;

d)  indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

e)  indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

f)   voldelig eller farlig opførsel; og/eller

g)  spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

7.  Hver deltager accepterer at give arrangøren en ikke-eksklusiv licens til at benytte bidragene til reklameformål og til alle formål i forbindelse med konkurrencen på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol.

8.  Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret. Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

9.  Der vil være to (2) vindere (hver især en "vinder") og fem (5) andenpræmievindere (hver især en "andenpræmievinder"). Hver vinder og andenpræmievinder bliver udvalgt af et panel af uafhængige dommere baseret på billedtekstens kreativitet og originalitet.

10. Arrangøren giver hver vinder og andenpræmievinder besked via privat meddelelse ("PM") til deres Facebook-indbakke om, at de er blevet udvalgt, højst en (1) uge efter slutdatoen.

11. Hver vinder får:

a)  en (1) PlayStation®Vita Wifi; og

b)  et (1) eksemplar af Tearaway,

med en samlet værdi på omtrent: 328,49 $ AUS / 228,99 € / 5846 CZK / 1708,15 DKK / 375,42 $ NZ / 1874,01 NOK / 960,81 PLN / 10003,26 RUB / 194,21 £ ("vinderpræmie").

Hver andenpræmievinder får et (1) eksemplar af Tearaway med en værdi på 43,02 $ AUS / 29,99 € / 765,63 CZK / 223,71 DKK / 49,17 $ NZ / 245,61 NOK / 125,83 PLN / 1305,43 RUB / 25,44 £ ("andenpræmie").

I disse vilkår betyder "præmie" en vinderpræmie og/eller en andenpræmie, afhængigt af sammenhængen.

12.  For at modtage præmien skal hver vinder og andenpræmievinder svare på arrangørens PM og oplyse sit navn, fødselsdato, postadresse og telefonnummer inden for tredive (30) dage efter modtagelsen.

13.  Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

14.  Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

15.  I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

16.  Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

17.  Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende præmien med kurer til vinderen og andenpræmievinderen inden for tredive (30) dage efter at have modtaget oplysninger fra vinderen eller andenpræmievinderen.

18.  Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke en vinders og/eller andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

19.  Hver vinder og hver andenpræmievinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker. 

20.  Arrangøren kan efter ønske offentliggøre hver vinders og andenpræmievinders navn på arrangørens website(s), PlayStation® Facebook-side, PlayStation® Twitter-side, PlayStation® blog og PlayStation®-forums. Hver vinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "Tearaway Caption Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

21.   Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie.

22.  Hver vinder og andenpræmievinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

23.  De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

24. "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

25. I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.

Facebook-bemærkning:

Denne konkurrence er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret eller knyttet til Facebook. Hver deltager giver sine oplysninger til arrangøren og ikke til Facebook. De oplysninger, som hver deltager opgiver, bruges kun til administration af konkurrencen. Hver deltager accepterer, at Facebook ikke har noget ansvar i forbindelse med konkurrencen