PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for "SingStar Glory Grab"-konkurrence

1.             "SingStar Glory Grab"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 16 år eller derover, som er bosiddende i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Storbritannien, Tyskland og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 30/07/2014 kl. 10.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 29/08/2014 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato").  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget.  Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)     Hvis de ikke har en Twitter-konto, skal de oprette en via https://twitter.com/signup;

b)    følge "SingStar" på Twitter via www.twitter.com/SingStarHQ ("siden"); og

c)     tweete et billede af sig selv i en "glory grab"-position (gribe ud i luften som en rock- eller popstjerne) ("billede") og tagge @SingStarHQ og skrive #SingStarGlory.

 

5.             Hver deltager kan indsende ét (1) bidrag hver dag i konkurrenceperioden og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

6.             Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 6 og 7.  Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

a)     pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

b)    krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

c)     chikanerende eller ærekrænkende indhold;

d)    indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

e)     indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

f)     voldelig eller farlig opførsel; og/eller

g)    spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

 

7.             Hver deltager accepterer at give arrangøren en ikke-eksklusiv licens til at benytte bidragene til reklameformål og til alle formål i forbindelse med konkurrencen på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol.

 

8.             Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret.  Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

 

9.             Der findes en (1) vinder (“vinderen”) baseret på billedets originalitet og kreativitet. Vinderen vil blive udvalgt af SingStar-holdet, som ikke selv kan stille op til konkurrencen. Dommernes beslutning er endelig.

 

10.          Arrangøren underretter hver vinder, med en privat direkte meddelelse ("PDM") på Twitter, om deres udvælgelse inden for en (1) dag efter slutdatoen.

 

11.          For at gøre krav på sin præmie skal vinderen besvare arrangørens PDM og oplyse sit navn, fødselsdato og postadresse inden for syv (7) dage efter at have modtaget arrangørens PDM.

 

12.           Vinderen får:

a)     en (1) kopi af SingStar: Ultimate Party; og

b)    en (1) SingStar-T-Shirt; og

c)     en (1) værdikuponkode til Sony Entertainment Network ("SEN") til alment brug i SEN Store (med en værdi på ca. EUR 29,99 / DKK 229 / RUB 1449 / CHF 36,90 / GBP 25),

til en samlet værdi af ca. EUR 67,76 / DKK 505,24 / RUB 3169,88 / CHF 82,36 / GBP 53,83 ("præmie").

 

13.          Værdikuponkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her for at få mere at vide. Værdikuponkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Værdikuponkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med værdikuponkoden.

 

14.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

15.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

16.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

17.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

18.          Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende præmien med anbefalet post til vinderen inden for fem (5) uger efter modtagelse af vinderens oplysninger.

 

19.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke en vinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

20.          Vinderen accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

21.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens navn på arrangørens website(s).  Vinderens navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "SingStar Glory Grab Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

  1. Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5, 6, 8 og/eller 11, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

 

23.          Vinderen skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler og har ansvar for en eventuel dertil hørende skattepligt.

 

24.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

25.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

26.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.

 

Twitter-bemærkning:

 

Oplysninger om, hvordan man deltager og vinder præmier, udgør en del af vilkårene for deltagelsen.  Deltagelse i konkurrencen udgør en accept af disse vilkår samt Twitter-reglerne (findes på: http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).