PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for "PlayStation®Vita 2014"-konkurrence

  1. "PlayStation®Vita 2014"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 7 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande"), med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 29/07/2014 kl. 10.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 04/09/2014 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)      besøge PlayStation® konkurrence-websitet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      klikke på "PlayStation®Vita 2014"-konkurrence-linket;

c)      indtaste deres e-mailadresse i det tilegnede felt;

d)      klikke på "Start" for at påbegynde den tidsbegrænsede quiz;

e)      svare på spørgsmålene så hurtigt som muligt, indtaste den unikke CAPTCHA-kode, der vises, og klikke på "Send" ved afslutning for at stoppe timeren; og

f)       indtaste følgende oplysninger i felterne nedenfor og trykke på "Send":

                                      I.        bekræftelse af e-mailadresse;

                                     II.        fulde navn;

                                    III.        fødselsdato; og

                                   IV.        hjemland.

 

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

6.             Der vil være en (1) vinder ("vinder") og fem (5) andenpræmievindere (hver især en "andenpræmievinder"), der findes således:

a)     Hver deltager vil få tildelt point baseret på antallet af korrekt besvarede spørgsmål ("score") og en tid, der er baseret på den tid, det tog at svare på spørgsmålene, indtaste CAPTCHA-koden og klikke på "Send" ("tid"). Tiderne registreres med tre decimaler;

b)    Vinderen er den deltager, der har den højeste score. I tilfælde af at mere end én (1) deltager opnår en samlet højeste score, er vinderen den deltager, der har fået den højeste score på den korteste tid;

c)     I tilfælde af at mere end én deltager har opnået den højeste score med præcis den samme tid, skal disse deltagere konkurrere i endnu en tidsbegrænset quiz for at afgøre, hvem der er vinderen i henhold til placeringsmekanismen, som gør sig gældende i a) og b) ovenfor. I tilfælde af endnu en uafgjort konkurrence fortsætter processen, indtil der er fundet én (1) vinder; og

d)    Andenpræmievinderne er de deltagere, der har opnået de fem (5) højeste scorer efter vinderen, og de vælges ud fra den mekanisme, der er beskrevet i a), b) og c) ovenfor.

 

7.             Arrangøren underretter vinderen og hver enkelt andenpræmievinder via e-mail til den angivne e-mailadresse om udtrækningen inden for to (2) uger efter slutdatoen.

 

8.             Vinderen får:

a)     en (1) PlayStation®Vita PCH-2000 series (sort) ("system"); og

b)    en (1) værdikuponkode til download af:

                              I.        et (1) eksemplar af LEGO® The Hobbit™ til PlayStation®Vita;

                             II.        et (1) eksemplar af PlayStation®Vita Pets til PlayStation®Vita; og

                            III.        et (1) eksemplar af The Sly Trilogy til PlayStation®Vita,

("værdikuponpræmie"),

til en samlet værdi af ca. AUD 425 / EUR 290 / CZK 7970 / DKK 2165 / NZD 455 / NOK 2370 / PLN 1201 / RUB 13620 / SEK 2615 / CHF 353 / GBP 235 ("førstepræmie").

 

9.             Hver andenpræmievinder får en (1) værdikuponkodepræmie til en værdi af AUD 130 / EUR 90 / CZK 2475 / DKK 675 / NZD 140 / NOK 735 / PLN 375 / RUB 4226 / SEK 815 / CHF 110 / GBP 75 ("andenpræmie").

 

10.          I disse vilkår betyder ("præmie") en førstepræmie og/eller en andenpræmie, afhængigt af sammenhængen.

 

11.          For at få præmien skal vinderen svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for 30 dage fra den dato, hvor vinderen modtog arrangørens e-mail. Vinderen skal oplyse sit fulde navn, postadresse og fødselsdato.

 

12.          Værdikuponkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her for at få mere at vide. Værdikuponkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Værdikuponkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med værdikuponkoden.

 

13.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

14.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

15.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

16.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

17.          Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende

a)     via rekommanderet post: systemet til vinderen; og

b)    via e-mail: værdikuponkoden til vinderen og hver andenpræmievinder

 senest tres (60) dage efter at have modtaget vinderens og/eller andenpræmievinderens oplysninger.

 

18.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke en vinders og/eller andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

19.          Vinderen og hver andenpræmievinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

20.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens og hver andenpræmievinders navn på arrangørens website(s). Vinderens og hver andenpræmievinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "PlayStation®Vita 2014 Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

21.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5 og/eller 11, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

 

22.          Vinderen og hver andenpræmievinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

23.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

24.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.