PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Specifikke regler for "PlayStation®Store-forårssjov"-konkurrence

Vilkår og betingelser 


1.      "PlayStation® Store-forårssjov" ("konkurrence") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere"). Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for deltagere, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 8. april 2016 kl. 18.30 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 8. maj 2016 kl. 01.59 (dansk tid) ("slutdato").  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her). I tilfælde af konflikt eller manglende overensstemmelse mellem disse betingelser og de generelle regler vil disse betingelser være gældende.

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)     besøge PlayStation®-konkurrence-websitet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    Hvis de ikke allerede har en konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kendt som PlayStation®Network), skal de oprette en uden ekstra omkostninger på deres PlayStation®-system eller ved at besøge http://eu.playstation.com/registration/

c)     logge ind på deres Sony Entertainment Network ("SEN")-konto;

d)    klikke på linket til "PlayStation® Store-forårssjov"-konkurrencen" for at besøge konkurrencesiden;

e)     klikke på "Start" for at påbegynde quizzen med svarmuligheder;

f)     besvare alle spørgsmålene med svarmuligheder, skrive et svar på det afgørende "tiebreak"-spørgsmål ("tiebreak-spørgsmål"), indtaste den unikke CAPTCHA-kode, der vises, og klikke på "Send"; og

g)    indtaste oplysninger i felterne og klikke på "Send".

5.             Tilmelding til SEN forudsætter en accept af SEN Terms of Service and User Agreement and SEN Privacy Policy (SEN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale og SEN Fortrolighedspolitik). (https://www.playstation.com/da-dk/legal/).

 

6.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

7.             Der vil være én (1) vinder ("vinder"). Vinderen findes på følgende måde:

 

a)         hver deltager får en score svarende til antallet af korrekt besvarede spørgsmål med svarmuligheder ("score");

b)         vinderen er den deltager, der har den højeste score. Hvis der er flere, der opnår samme score, er vinderen den deltager, der har fået den højeste score og har svaret rigtigt på tiebreak-spørgsmålet;

c)         hvis der ikke er nok deltagere, der har givet det korrekte svar på tiebreak-spørgsmålet, til at der kan udpeges en vinder, er vinderen den deltager, hvis svar på tiebreak-spørgsmålet kommer tættest på det korrekte svar;

d)         hvis konkurrencen også herefter er uafgjort, skal de pågældende deltagere besvare endnu et tiebreak-spørgsmål for at finde vinderen, i overensstemmelse med den placeringsmekanisme, der er skitseret i a), b) og c) ovenfor. I tilfælde af endnu en uafgjort konkurrence fortsætter processen, indtil der er fundet en (1) vinder.

 

8.             Arrangøren vil underrette vinderen via den e-mailadresse, som er tilknyttet vedkommendes SEN-konto, om, at vedkommende er blevet valgt, inden for fire (4) uger efter slutdatoen.

 

9.             For at få vinderpræmien (som defineret nedenfor) skal vinderen svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for én (1) uge fra den dato, hvor vedkommende modtog arrangørens e-mail. Vinderen skal oplyse sit fulde navn, postadresse, fødselsdato og kontakttelefonnummer. Den angivne postadresse skal være den samme som den postadresse, der er blevet oplyst ved deltagelsen i konkurrencen. I modsat fald kan vinderen blive diskvalificeret.

 

10.          Vinderen modtager følgende "vinderpræmie":

 

a)         Et (1) 1TB PlayStation®4-system – sort

b)         En (1) PlayStation®4 tilpasset frontplade – rød

c)         En (1) trådløs DUALSHOCK®4 controller – Magma Red

d)         Et (1) trådløst PlayStation®4-headset – sort 

e)         En (1) "Since ‘94" PlayStation Gear vendbar rygsæk

f)          Et (1) sort bælte med PlayStation Controller-bæltespænde

g)         En (1) PlayStation®Store-kredit på 250 GBP (470 AUD / 520 NZD / 8500 CZK / 2900 NOK / 26000 RUB / 1400 PLN / 320 EUR / 340 CHF / 2200 DKK/) i form af en kuponrabatkode, som skal indløses inden [01/08/2016] i PlayStation®Store, til en samlet anslået værdi på 720,50 GBP / 925 EUR / 1400 AUD /1513 NZD / 74101,74 RUB / 6889,20 DKK / 4003,18 PLN / 8701,61 NOK / 1002,94 CHF / 25010,63 CZK ("vinderpræmie").

 

11.          Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende vinderpræmien med registreret post til vinderen inden for fire (4) uger efter modtagelsen af vinderens oplysninger.

 

12.          I disse vilkår betyder "præmie" en vinderpræmie.

 

13.          Kuponrabatkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her for at få mere at vide. Kuponrabatkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Kuponrabatkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med kuponrabatkoden.

 

14.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

15.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

16.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

17.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

 

18.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke vinderens lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

19.          Vinderen accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

20.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5, 6, 7 og 9, vil vedkommende blive ekskluderet fra konkurrencen, og vedkommendes bidrag erklæret ugyldigt.

 

21.          Vinderen skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler og har ansvar for en eventuel dertil hørende skattepligt.

 

22.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens navn på arrangørens website(s). Vinderens navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket ‘PlayStation® Store Spring Escapade’ til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

23.          De generelle regler er gældende for konkurrencen. Klik her for at se de generelle regler.

 

24.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.