PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser

Specifikke regler for "PlayStation® Plus Loot Drop: Executioner’s Edition"

 

1.             "PlayStation® Plus Loot Drop: Executioner’s Edition"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere"). Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for deltagere, som er bosiddende i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 11/03/2016 kl. 17.30 (dansk tid) ("startdato") og lukker den 11/04/2016 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og den er ikke købsbetinget, men deltagere skal være aktive PlayStation®Plus-medlemmer i konkurrenceperioden. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her). I tilfælde af konflikt eller manglende overensstemmelse mellem disse betingelser og de generelle regler vil disse betingelser være gældende.

 

4.             Deltagerne skal gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden for at deltage i konkurrencen:

a)     besøge PlayStation® konkurrence-websitet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    Hvis de ikke allerede har en konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kendt som PlayStation®Network), skal de oprette en uden ekstra omkostninger på deres PlayStation®-system eller ved at besøge http://eu.playstation.com/registration/

c)     logge ind på deres Sony Entertainment Network ("SEN")-konto;

d)    klikke på linket til "PlayStation® Plus Loot Drop: Executioner’s Edition"-konkurrencen for at besøge konkurrencesiden;

e)     klikke på "Start" for at påbegynde quizzen med svarmuligheder;

f)     besvare alle spørgsmålene med svarmuligheder, skrive et svar på det afgørende "tiebreak"-spørgsmål ("tiebreak-spørgsmål"), indtaste den unikke CAPTCHA-kode, der vises, og klikke på "Send"; og

g)    indtaste oplysninger i felterne og klikke på "Send".

 

5.             Tilmelding til SEN forudsætter en accept af SEN Terms of Service and User Agreement and SEN Privacy Policy (SEN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale og SEN Fortrolighedspolitik). (https://www.playstation.com/da-dk/legal/).

 

6.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

7.             Der vil være tre (3) vindere ("vindere"). Vinderne findes på følgende måde:

a)         hver deltager får en score svarende til antallet af korrekt besvarede spørgsmål med svarmuligheder ("score");

b)         vinderne er de deltagere, der har de højeste scorer. Hvis der er flere, der opnår samme score, er vinderne de deltagere, der har fået de højeste scorer og har svaret rigtigt på tiebreak-spørgsmålet;

c)         hvis der ikke er nok deltagere, der har givet det korrekte svar på tiebreak-spørgsmålet, til at der kan udpeges vindere, er vinderne de deltagere, hvis svar på tiebreak-spørgsmålet kommer tættest på det korrekte svar;

d)         hvis konkurrencen også herefter er uafgjort, skal de pågældende deltagere besvare endnu et tiebreak-spørgsmål for at finde vinderne, i overensstemmelse med den placeringsmekanisme, der er skitseret i a), b) og c) ovenfor. I tilfælde af endnu en uafgjort konkurrence fortsætter processen, indtil der er fundet tre (3) vindere.

 

8.             Arrangøren vil underrette vinderne via den e-mailadresse, som er tilknyttet hver vinders SEN-konto, om, at de er blevet valgt, inden for fire (4) uger efter slutdatoen.

 

9.             For at få vinderpræmien (som defineret nedenfor) skal vinderne svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for én (1) uge fra den dato, hvor de modtog arrangørens e-mail. Hver vinder skal oplyse sit fulde navn, postadresse, fødselsdato og kontakttelefonnummer. Den angivne postadresse skal være den samme som den postadresse, der er blevet oplyst ved deltagelsen i konkurrencen. I modsat fald kan vinderen blive diskvalificeret.

 

10.            Vinderen modtager følgende "vinderpræmie":

a)         En (1) Hitman-hættetrøje

b)         En (1) Hitman-rygsæk

c)         En (1) Hitman 15-års jubilæums T-shirt

d)         En (1) Agent 47-statuette

e)         En (1) Iconic Agent 47-sæt med slips og slipseholder

f)          En (1) Hitman-grafikbog

g)         En (1) PlayStation®Store 60 EUR / 600 NOK / 50 GBP /  200 PLN / 5000 RUB / 400 SEK / 60 CHF / 1500 CZK / 400 DKK / 12000 HUF kredit i form af en kuponrabatkode, som skal indløses inden [01/08/2016] i PlayStation®Store,

til en samlet anslået værdi af 200 EUR / 1894,17 NOK / 156,40 GBP / 875,39 PLN / 16812,43 RUB / 1870,62 SEK / 218,54 CHF / 5407,09 CZK / 1492,53 DKK / 61495,91 HUF ("vinderpræmie").

 

11.            Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende vinderpræmien med registreret post til vinderen inden for fire (4) uger efter modtagelsen af vinderens oplysninger.

 

12.            I disse vilkår betyder "´præmie" en vinderpræmie.

 

13.            Kuponrabatkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her for at få mere at vide. Kuponrabatkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Kuponrabatkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med kuponrabatkoden.

 

14.            Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

15.            Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

16.            I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

17.            Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

18.            Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke vinderens lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

19.            Vinderne accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

20.            Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5, 6, 7 og 9, vil vedkommende blive ekskluderet fra konkurrencen, og vedkommendes bidrag erklæret ugyldigt.

 

21.            Vinderen skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler og har ansvar for en eventuel dertil hørende skattepligt.

 

22.            Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens navn på arrangørens website(s). Vinderens navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "PlayStation® Plus Loot Drop: Executioner’s Edition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

23.            De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

24.            "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.            I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.