PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for konkurrencen "PlayStation 20-års jubilæum"

 

1.             Konkurrencen "PlayStation 20-års jubilæum" ("konkurrence") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande"), med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for deltagere, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 03/12/2014 kl. 10.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag 05/01/2015 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato").Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)     besøge PlayStation® konkurrence-websitet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på konkurrencelinket "PlayStation 20-års jubilæumskonkurrence" (“side”);

c)     designe et originalt billede eller foto ud fra emnet “Hvad betyder PlayStation for mig?”

d)    Deltagere kan vælge at designe deres billede ved enten at:

                               I.        Bruge designpakker efter eget valg på deres computer; eller

                              II.        bruge andre materialer til at færdiggøre deres billede;

e)     når billedet er færdigt, skal deltagerne enten:

                               I.        gemme en digital kopi af det færdige billede; eller

                              II.        tage et foto af det færdige billede,

(hver benævnt et “billede”);

f)     Uploade billedet til siden og klikke på "Send".Det offentliggjorte billede skal være i .jpeg-format, det må ikke have en bredde på mere end 600 pixel, og filstørrelsen må ikke overstige 1000 kilobyte;

g)    Indtaste følgende oplysninger i felterne nedenfor og klikke på "Send":

                               I.        titlen på deres billede;

                              II.        e-mailadresse;

                             III.        fulde navn;

                            IV.        fødselsdato; og

                             V.        bopælsland; og

h)     Deltagerne skal sikre, at deres opslag er i overensstemmelse med retningslinjerne for fællesskabet (undgå især at offentliggøre samme opslag to gange og skabe kopier af tråden) samt Betingelser for brug på eu.playstation.com.

 

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

6.             Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 7 og 8. Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

a)     pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

b)    krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

c)     chikanerende eller ærekrænkende indhold;

d)    indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

e)     indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

f)     voldelig eller farlig opførsel; og/eller

g)    spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

 

7.             Hver deltager accepterer at give arrangøren en global ikke-eksklusiv licens til at benytte bidragene til reklameformål og til alle formål i forbindelse med konkurrencen på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol.

 

8.             Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret.Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

 

9.             Der vil være tyve (20) vindere (hver benævnt "vinder"). Hver vinder vælges af et panel af uafhængige dommere, som bedømmer hvert billede på baggrund af (i) originalitet; (ii) kunstnerisk værdi; og (iii) eventyrlyst. Dommernes beslutning er endelig, og dommerne må ikke selv deltage i konkurrencen.

 

10.          Arrangøren underretter hver enkelt vinder via e-mail til den angivne e-mailadresse om udtrækningen inden for to (2) uger efter slutdatoen.

 

11.          For at modtage præmien (som defineret herunder) skal hver vinder svare på arrangørens e-mail til dem og oplyse deres fulde navn, fødselsdato, postadresse og telefonnummer inden for fem (5) dage efter at have modtaget arrangørens e-mail.

 

12.          Hver vinder får:

a)     ét (1) PlayStation®4 20th Anniversary Edition-system;

b)    en (1) trådløs DUALSHOCK®4-controller;

c)     en (1) lodret stander; og

d)    et (1) PlayStation®Camera,

til en samlet værdi af ca. AUD 728,00 / EUR 499,99 / CZK 13.784,50 / DKK 3.730 / NZD 805,00 / NOK 4.200,00/ PLN 2112,00 / RUB 26.210 / SEK 4.560 / CHF 604 / GBP 400,00 (“præmie”).

 

 

13.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

14.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

15.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

16.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

17.          Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende præmien med registreret post til hver vinder inden for fire (4) uger efter modtagelsen af vinderens oplysninger.

 

18.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.Dette påvirker ikke en vinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

19.          Hver vinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

20.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5, 6, 8 og/eller 11, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

 

21.          Hver vinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

22.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre hver vinders navn på arrangørens website(s).Hver vinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "PlayStation 20th Anniversary Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

23.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

24.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

25.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.