PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser

Specifikke regler for "PlayStation – 20 år med spil"-konkurrence

 

1.             "PlayStation – 20 år med spil"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig  ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere"). Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for deltagere, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 29/09/2015 kl. 10.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 28/10/2015 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her).

 

4.             Deltagerne skal gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden for at deltage i konkurrencen:

a)     besøge PlayStation® konkurrence-websitet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på "PlayStation – 20 år med spil"-konkurrencelinket;

c)     indtaste deres e-mailadresse i det tilegnede felt;

d)    klikke på "Start" for at påbegynde quizzen med svarmuligheder;

e)     besvare alle spørgsmålene med svarmuligheder, skrive et svar på det afgørende "tiebreak"-spørgsmål ("tiebreak-spørgsmål"), indtaste den unikke CAPTCHA-kode, der vises på siden, og klikke på "Send"; og

f)     indtaste oplysninger i felterne og klikke på "Send".

 

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

6.             Der vil være tyve (20) vindere (hver især en "vinder") og tyve (20) andenpræmievindere (hver især en "andenpræmievinder"). Hver vinder og hver andenpræmievinder findes på følgende måde:

 

a)     hver deltager får en score svarende til antallet af korrekt besvarede spørgsmål med svarmuligheder ("score");

b)    hver vinder er de deltagere, der har de højeste scorer. Hvis der er flere, der opnår samme score, er vinderne de deltagere, der har fået de højeste scorer og har svaret rigtigt på tiebreak-spørgsmålet;

c)     hvis der ikke er nok deltagere, der har afgivet det korrekte svar på tiebreak-spørgsmålet, til, at der kan udpeges vindere, er vinderne de deltagere, hvis svar på tiebreak-spørgsmålet kommer tættest på det korrekte svar;

d)    hvis konkurrencen også herefter er uafgjort, skal de pågældende deltagere besvare endnu et tiebreak-spørgsmål for at finde vinderen, i overensstemmelse med den placeringsmekanisme, der er skitseret i a), b) og c) ovenfor. I tilfælde af endnu en uafgjort konkurrence fortsætter processen, indtil der er fundet tyve (20) vindere;

e)     Andenpræmievinderne er de deltagere, der har opnået de tyve (20) højeste scorer efter vinderne, og de vælges ud fra den mekanisme, der er beskrevet i a), b), c) og d) ovenfor.

 

7.             Arrangøren underretter hver vinder og hver enkelt andenpræmievinder via e-mail til den angivne e-mailadresse om udtrækningen inden for to (2) uger efter slutdatoen.

 

8.             For at få præmien (som defineret nedenfor) skal hver vinder og hver andenpræmievinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for én (1) uge fra den dato, hvor de modtog arrangørens e-mail. Vinderne skal oplyse deres fulde navn, postadresse og fødselsdato. Den angivne postadresse skal være den samme som den postadresse, der er blevet oplyst ved deltagelsen i konkurrencen, i modsat fald kan hver vinder og hver andenpræmievinder blive diskvalificeret.

 

9.             Hver vinder får en (1) PlayStation® 4 - 20th Anniversary Edition, til en samlet værdi af ca. EUR 500 / AUD 800 / CZK 14000 / DKK 3800 / NZD 900 / NOK 4800 / PLN 2200 / RUB 40000 / SEK 4900 / CHF 545 / GBP 370 ("vinderpræmie").

 

10.             Hver andenpræmievinder får en (1) DUALSHOCK®4 Wireless Controller - 20th Anniversary Edition, til en samlet værdi af ca. EUR 70 / AUD 110 / CZK 1900 / DKK 500 / NZD 120 / NOK 640 / PLN 300 / RUB 5200 / SEK 650 / CHF 75 / GBP 50 ("andenpræmie").

 

11.             Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende:

a)     med rekommanderet post: førstepræmien til vinderen og

b)    med rekommanderet post: andenpræmien til hver andenpræmievinder

senest to (2) uger efter at have modtaget en vinders eller andenpræmievinders oplysninger.

 

12.             I disse vilkår betyder "præmie" en førstepræmie eller en andenpræmie, afhængigt af sammenhængen.

 

13.             Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

14.             Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

15.             I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

16.             Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

17.             Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke en vinders eller andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

18.             Hver vinder og hver andenpræmievinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

19.             Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5 og 8, bruger flere konti for at deltage, vil vedkommende blive ekskluderet fra konkurrencen, og vedkommendes bidrag erklæret ugyldigt.

 

20.             Hver vinder og andenpræmievinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

21.             Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens navn på arrangørens website(s). Vinderens og hver andenpræmievinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "20 Years Of Play Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

22.             De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

23.             "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.             I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.