PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Specifikke regler for "LBP Tearaway"-konkurrencen

Vilkår og betingelser 

 

1.             "LBP Tearaway"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 13 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande"), med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 14/08/2013 kl. 13.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 14/09/2013 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes ("konkurrenceperioden").

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

 

4.             Hver deltager skal lave en LBP-bane med enten LittleBigPlanet™2 på PlayStation®3 eller LittleBigPlanet™ på PlayStation®Vita ("original bane") til konkurrencen. Deltageren skal lave sin originale bane i en kunstnerisk stil, som minder om Tearaway.

 

5.             Hver deltager kan vælge at tilpasse og/eller dekorere den originale bane, de laver, ved at downloade LBP-klistermærkepakken, som indeholder 36 klistermærker og et musiknummer, som hedder 'Tearaway Competition Pack' ("pakken"). Pakken kan downloades fra 14/08/2013 kl. 13.00 (dansk tid) til 04/09/2013 kl. 18.00 (dansk tid) ("downloadperioden").

 

6.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

 

a)     Hvis de ikke allerede har en Sony Entertainment Network ("SEN")-konto (tidligere kendt som PlayStation®Network), skal de oprette en med deres PlayStation®-system eller ved at besøge http://eu.playstation.com/registration/;

b)    Logge ind på deres SEN-konto;

c)     Hvis de vælger at gå til PlayStation®Store og downloade pakken, skal de følge instruktionerne på skærmen i downloadperioden;

d)    Skabe og designe en original bane, med eller uden pakken; og

e)     Uploade deres originale bane til LBP-hjemmesiden (http://lbp.me/) via deres SEN-konto og følge instruktionerne på skærmen og mærke bidraget med '[TearawayCompetitionEU]' i titlen.

f)     Deltagerne skal sikre sig, at deres originale bane overholdereu.playstation.com Brugsvilkår.

 

7.             Tilmelding til SEN forudsætter en accept af SEN Terms of Service and User Agreement (SEN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale) og SEN Privacy Policy (SEN Fortrolighedspolitik).

 

8.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

9.             Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 7 og 8. Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

 

a)     pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

b)    krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

c)     chikanerende eller ærekrænkende indhold;

d)    indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

e)     indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

f)     voldelig eller farlig opførsel; og/eller

g)    spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

 

10.          Hver deltager accepterer at give arrangøren en ikke-eksklusiv licens til at benytte bidragene til reklameformål og til alle formål i forbindelse med konkurrencen på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol.

 

11.          Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret. Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

 

12.          Der udtrækkes én (1) vinder ("vinderen") og fire (4) andenpræmievindere (hver især en "andenpræmievinder"). Vinderen og hver andenpræmievinder bliver valgt af et panel af uafhængige dommere, baseret på kreativitet og originalitet.

 

13.          Arrangøren giver vinderen og andenpræmievinderen besked med en e-mail, sendt til den adresse, som er forbundet til vinderens og hver andenpræmievinders SEN-konto, inden for tredive (30) dage efter slutdatoen.

 

14.          For at kunne få deres præmie skal vinderen og hver andenpræmievinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail og angive deres navn, fødselsdato, e-mailadresse og postadresse inden for to (2) uger, efter at de har modtaget arrangørens e-mail.

 

15.          Vinderen kan vinde ét (1) PlayStation®Vita Wi-Fi håndholdt underholdningssystem og én (1) elitekostumedel til download, kendt i spillet som "Konkurrencevinderens krone" i form af en rabatkupon, ("vinderpræmie") med en værdi på omtrent:

 

a)     349,95 AUD;

b)    249,99 EUR;

c)     5490 CZK;

d)    1899 DKK;

e)     449,95 NZD;

f)     1898,91 NOK;

g)    1050,60 PLN;

h)     1299 RUB;

i)      2150 SEK;

j)      289,9 CHF; og

k)     219,99 GBP;

 

Hver andenpræmievinder vinder ét (1) tryk af Tearaways koncepttegninger ("andenpræmie"), som ikke har nogen monetær værdi.

 

I disse vilkår betyder ("præmie") en vinderpræmie og/eller en andenpræmie, afhængigt af sammenhængen.

 

16.          Værdikuponkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her, hvis du vil vide mere. Værdikuponkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Værdikuponkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med værdikuponkoden.

 

17.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

18.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

19.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

20.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

21.          Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende:

 

a)     vinderpræmien PlayStation®Vita Wi-Fi håndholdt underholdningssystem til vinderen med anbefalet post;

b)    Konkurrencevinderens krone med e-mail til den e-mailadresse, som er forbundet til vinderens SEN-konto i form af en værdikuponkode; og

c)     andenpræmien til hver andenpræmievinder med anbefalet post,

 

alt sammen inden for tredive (30) dage efter at have modtaget vinderens og hver andenpræmievinders oplysninger.

 

22.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke en vinders og/eller andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

23.          Vinderen og hver andenpræmievinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

24.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens og hver andenpræmievinders navn på arrangørens website(s). Vinderens og hver andenpræmievinders navn vil på anmodning blive oplyst efter rimeligt ønsketil indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "LBP Tearaway" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom senest seks (6) uger efter slutdatoen.

 

25.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie.

 

26.          Vinderen og hver andenpræmievinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

27.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

28.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

29.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.