PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Specifikke regler for "Invizimals™: The Alliance"-konkurrence

Vilkår og betingelser 

 

1.             "Invizimals™: The Alliance"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 14 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Sverige og Tjekkiet ("deltagende lande"), med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag 29/11/2013 kl. 10.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag 29/12/2013 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)     gå ind på konkurrencens websted på PlayStation® ("site");

b)    klikke på "Invizimals™: The Alliance"-konkurrencen på siden;

c)     indtaste deres e-mailadresse i det tilegnede felt;

d)    klikke på "Start" for at påbegynde den tidsbegrænsede quiz;

e)     svare på alle spørgsmålene så hurtigt som muligt, og trykke på "Send" for at stoppe tælleren; og

f)     Indtaste følgende oplysninger i felterne nedenfor og trykke på "Send":

                                                   i.        E-mailadresse (der skal være identisk med den e-mailadresse, der blev angivet under trin (c) ovenfor);

                                                  ii.        fulde navn;

                                                 iii.        fødselsdato; og

                                                 iv.        bopælsland; og

        g) Deltagere skal sikre sig, at de overholder eu.playstation.com Brugsvilkår.

 

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder). Arrangøren forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver deltager, som arrangøren har grund til at mistænke for at have deltaget flere gange i konkurrencen med forskellige eller falske e-mailadresser, eller som på en anden måde har udvist en uærlig adfærd.

 

 

6.             Der udtrækkes én (1) vinder ("vinder") og fem (5) andenpræmievindere (hver især en "andenpræmievinder") i henhold til nedenstående bestemmelser:

 

a)      Hver deltager vil få tildelt point baseret på antallet af korrekt besvarede spørgsmål ("score") og en tid baseret på den tid, det tog at svare på spørgsmålene og klikke på "Send" ("tid"). Tiderne registreres med tre decimaler;

b)    vinderen er den deltager, der har den højeste score. I tilfælde af at mere end én deltager opnår en samlet højeste score, er vinderen den deltager, der har fået den højeste score på den korteste tid; og

c)     i tilfælde af at mere end én deltager har opnået den højeste score med præcis den samme tid, skal disse deltagere konkurrere i endnu en tidsbegrænset quiz for at afgøre, hvem der er vinderen i henhold til placeringsmekanismen, som gør sig gældende i a) og b) ovenfor. I tilfælde af endnu en uafgjort konkurrence fortsætter processen, indtil der er fundet en vinder.

d)    Andenpræmievinderne er de deltagere, der har opnået de fem (5) højeste scorer efter vinderen, og de vælges ud fra den mekanisme, der er beskrevet i a), b) og c) ovenfor.

 

7.             Arrangøren giver besked til vinderen og hver andenpræmievinder via e-mail til den e-mailadresse, som de har opgivet, om dennes udvælgelse senest tre (3) uger efter slutdatoen.

 

8.             Vinderen får 1 (en) PS Vita® Wi-Fi og 1 (et) eksemplar af spillet Invizimals™: The Alliance ("vinderpræmie"), til en værdi af ca.:

a)     EUR 199,99;

b)    AUD 268,00;

c)     CZK 5490;

d)    RUB 8.990;

e)     DKK 1.599;

f)     NOK 1.599;

g)    PLN 999,00;

h)     NZD 449,00; og

i)      SEK 1569,00.

 

  1.  Hver andenpræmievinder vinder et (1) eksemplar af spillet Invizimals™: The Alliance, en (1) Invizimals T-shirt og en (1) Tigershark-nøglering ("andenpræmie"), til en værdi af ca.:

a)     EUR 29,99;

b)    AUD 39,95;

c)     CZK 699;

d)    RUB 1299;

e)     DKK 229,95;

f)     NOK 249,00;

g)    PLN 129,99;

h)     NZD 54,99; og

i)      SEK 266.

 

10.          Under disse vilkår betyder "præmie" en vinderpræmie og/eller andenpræmie afhængigt af sammenhængen.

 

11.          For at kunne få deres præmie skal vinderne og andenpræmievinderne besvare arrangørens e-mail til dem og oplyse deres navn og fødselsdato, postadresse og det land, deltageren er bosiddende i, inden for en (1) uge efter modtagelse af mailen.

 

12.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

13.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

14.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

15.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

16.          Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende præmien med kurer til den adresse, der er blevet oplyst, til hver vinder og hver andenpræmievinder inden for (30) dage efter modtagelse vinderens eller andenpræmievinderens oplysninger.

 

17.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke en vinders eller andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

18.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens og hver andenpræmievinders navn på arrangørens website(s). Vinderens og hver andenpræmievinders navn vil på anmodning blive oplyst efterrimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "Invizimals™:The Alliance" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom senest tre (3) uger efter slutdatoen.

 

19.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie.

 

20.          Vinderen skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler og har ansvar for en eventuel dertil hørende skattepligt.

 

21.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

22.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

23.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.