PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for "Horizon Zero Dawn™ Fototilstand"-konkurrencen

 

1.            "Horizon Zero Dawn™ Fototilstand"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 16 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag på "startdatoen" (som defineret herunder) og lukker for bidrag på "slutdatoen" (som defineret herunder) som angivet i nedenstående tabel.  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen betegnes som "konkurrenceugen", og der er én (1) konkurrence pr. uge i ni (9) uger i træk ("konkurrenceperiode").

 

"Konkurrenceuge"

"Startdato"

"Slutdato"

1

23. april 2017 kl. 10.00 (dansk tid)

30. april 2017 kl. 00.59 (dansk tid)

2

30. april 2017 kl. 10.00 (dansk tid)

7. maj 2017 kl. 00.59 (dansk tid)

3

7. maj 2017 kl. 10.00 (dansk tid)

14. maj 2017 kl. 00.59 (dansk tid)

4

14. maj 2017 kl. 10.00 (dansk tid)

21. maj 2017 kl. 00.59 (dansk tid)

5

21. maj 2017 kl. 10.00 (dansk tid)

28. maj 2017 kl. 00.59 (dansk tid)

6

28. maj 2017 kl. 10.00 (dansk tid)

4. juni 2017 kl. 00.59 (dansk tid)

7

4. juni 2017 kl. 10.00 (dansk tid)

11. juni 2017 kl. 00.59 (dansk tid)

8

11. juni 2017 kl. 10:00 (dansk tid)

17. juni 2017 kl. 10:00 (dansk tid)

9

18. juni 2017 kl. 10:00 (dansk tid)

24. juni 2017 kl. 10:00 (dansk tid)

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og den er ikke købsbetinget, men deltagerne skal eje eller have adgang til en PlayStation®4 og et eksemplar af Horizon Zero Dawn til PlayStation®4 ("spil").  Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her).

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceugen: 

a)     Hvis de ikke allerede har en konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kendt som PlayStation®Network), skal de oprette en på deres PlayStation®-system eller ved at besøge http://eu.playstation.com/registration/;

b)    Spille Horizon Zero Dawn™ på PlayStation®4 og stoppe på det tidspunkt, hvor de gerne vil gemme deres skærmbillede;

c)     Trykke på "OPTIONS";

d)    Vælge "Fototilstand";

e)     Redigere deres skærmbillede, som de vil, ved hjælp af værktøjerne i Fototilstand (bemærk, at der kun må redigeres med værktøjer i Fototilstand);

f)     Trykke på "X" for at skjule brugerfladen;

g)    Trykke på "SHARE"-knappen;

h)     Vælge "Gem skærmbillede" ("skærmbillede");

i)      Kopiere dit skærmbillede over på en USB-lagerenhed (du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør dette, på http://manuals.playstation.net/document/gb/ps4/share/screenshot.html); og

j)      E-maile deres skærmbillede til community@guerrilla-games.com med emnelinjen 'Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition’ og deres navn.

 

5.             Tilmelding til PlayStation™Network ("PSN") forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale og PSN Fortrolighedspolitik. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Hver deltager kan indsende flere bidrag, men det er kun muligt at vinde én (1) præmie (som defineret herunder) i løbet af konkurrenceperioden.

 

7.             Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 6 og 7.  Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

a)     pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

b)    krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

c)     chikanerende eller ærekrænkende indhold;

d)    indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

e)     indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

f)     voldelig og farlig opførsel; og/eller

g)    spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

 

8.             Hver deltager accepterer at give arrangøren en global ikke-eksklusiv licens til at benytte bidragene til reklameformål og til alle formål i forbindelse med konkurrencen på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol.

 

9.             Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret.  Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

 

10.          Der findes én (1) vinder for hver konkurrenceuge, altså i alt ni (9) vindere i hele konkurrencen (hver især en "vinder"). Vinderen udvælges af følgende dommerpanel:

 

a)     Jan-Bart van Beek – Studio Art Director hos Guerrilla Games;

b)    Jeroen Roding – Community Manager hos Guerrilla Games;

c)     Roderick van der Steen – Lighting Artist hos Guerrilla Games; og

d)    Evan Bronstein – moderator for Horizon Zero Dawn™ Subreddit,

som ikke selv må deltage i konkurrencen, baseret på skærmbilledets originalitet og kreativitet. Dommernes beslutning er endelig.

 

11.          Arrangøren underretter vinderen via e-mail til den angivne e-mailadresse om udtrækningen inden for en (1) uge efter slutdatoen.

 

12.          For at få præmien (som defineret nedenfor) skal vinderen svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for en (1) uge fra den dato, hvor vinderen modtog arrangørens e-mail, og:

a)     Hvis vedkommende er bosiddende i Portugal og er mellem seksten (16) og sytten (17) år gammel, skal der opgives en e-mailadresse til forælder/værge til arrangøren, så arrangøren kan indhente forældresamtykke til deltagelse i konkurrencen og arrangere levering af præmien ("e-mail om forældresamtykke"). Hvis vinderen forælder/værge ikke svarer inden for en (1) uge fra datoen for arrangørens e-mail om forældresamtykke, eller vedkommende ikke giver forældresamtykke til deltagelse i konkurrencen, vil den uafhængige dommer give præmien til den næste vinder; eller

b)    Hvis vedkommende er atten (18) år eller derover, skal han/hun oplyse sit fulde navn, postadresse samt fødselsdato.

 

13.          Vinderen vinder et (1) tryk af deres skærmbillede på Radiant White 720 gsm papir i enten 38 x 21 cm (for PS4 PRO-skærmbillede) eller 19 x 10 cm (for PS4-skærmbillede), signeret af Guerrilla Games-personale, til en samlet værdi af EUR 20 / GBP 17 / 536 CZK / 28 AUD / 30 NZD / 190 SEK / 149 DKK / 183 NOK / 85 PLN / 1.240 RUB ("vinderpræmie").

 

14.          Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende vinderpræmien med registreret post til vinderen inden for tre (3) uger efter modtagelsen af vinderens oplysninger.

 

15.          I disse vilkår betyder "præmie" en vinderpræmie.

 

16.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder sig imidlertid ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

17.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

18.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

19.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

20.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke vinderens lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

21.          Vinderen accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

22.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5, 6, 7. 9 og/eller 12, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

 

23.          Vinderen skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler og har ansvar for en eventuel dertil hørende skattepligt.

 

24.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens navn på arrangørens website(s). Vinderens navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

25.          De generelle regler er gældende for konkurrencen.  Klik her for at se de generelle regler.

 

26.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

27.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.