PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Specifikke regler for "Fremtidens spil"-konkurrence

Vilkår og betingelser

 

1.             "Fremtidens spil"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande”) med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere"). Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for deltagere, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 01/04/2015 kl. 09.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker den 02/05/2015 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her).

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)     besøge PlayStation® konkurrence-websitet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på "Fremtidens spil"-konkurrencelinket;

c)     indtaste deres e-mailadresse i det tilegnede felt;

d)    klikke på "Start" for at påbegynde quizzen med svarmuligheder;

e)     besvare alle spørgsmålene med svarmuligheder, skrive et svar på det afgørende "tiebreak"-spørgsmål ("tiebreak-spørgsmål"), indtaste den unikke CAPTCHA-kode, der vises, og klikke på "Send"; og

f)     indtaste oplysninger i felterne og klikke på "Send".

 

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

6.             Der vil kun være én (1) vinder ("vinder"). Vinderen findes på følgende måde:

 

a)     hver deltager får en score svarende til antallet af korrekt besvarede spørgsmål med svarmuligheder ("score");

b)    vinderen er den deltager, der har den højeste score. Hvis der er flere, der opnår samme score, er vinderen den deltager, der har fået den højeste score og har svaret rigtigt på tiebreak-spørgsmålet;

c)     hvis der ikke er nok deltagere, der har givet det korrekte svar på tiebreak-spørgsmålet, til at der kan udpeges en vinder, er vinderen den deltager, hvis svar på tiebreak-spørgsmålet kommer tættest på det korrekte svar; og

d)    hvis konkurrencen også herefter er uafgjort, skal de pågældende deltagere besvare endnu et tiebreak-spørgsmål for at finde vinderen, i overensstemmelse med den placeringsmekanisme, der er skitseret i a), b) og c) ovenfor. I tilfælde af endnu en uafgjort konkurrence fortsætter processen, indtil der er fundet én (1) vinder.

 

7.             Arrangøren underretter vinderen via e-mail til den angivne e-mailadresse om udtrækningen inden for to (2) uger efter slutdatoen.

 

8.             For at få vinderpræmien (som defineret herunder) skal vinderen svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for en (1) uge fra den dato, hvor vinderen modtog arrangørens e-mail. Vinderen skal oplyse sit fulde navn, postadresse, fødselsdato, telefonnummer og navnet på deres valgte ledsager (der også skal være over atten (18) år gammel) (“ledsager”). Den angivne postadresse skal være den samme som den postadresse, der er blevet oplyst ved deltagelsen i konkurrencen, i modsat fald kan vinderen blive diskvalificeret.

 

9.             Vinderen modtager følgende "vinderpræmie":

a)      to (2) billetter (en (1) billet til vinderen og en (1) billet til dennes ledsager til E3, der afholdes i Los Angeles Convention Center i Los Angeles, Californien, USA fra 16/06/2015 til 18/06/2015, begge dage inklusive ("begivenhed");

b)      returbilletter på økonomiklasse med fly til vinderen og dennes ledsager fra vinderens hjemland til en specificeret lufthavn ved Los Angeles, USA, med udrejse den 14/06/2015 og hjemrejse den 19/06/2015 (mellemlandinger kan forekomme);

c)      fem (5) overnatninger i et dobbeltværelse på et hotel i West Hollywood med minimum fire (4) stjerner  ("hotel");

d)      returtransport mellem den specificerede Los Angeles-lufthavn og hotellet på datoerne for ankomst og hjemrejse;

e)      £ 50 (eller et tilsvarende beløb i vinderens lokale valuta, som afgøres den dag, pengene sendes til vinderen) til dækning af transport mellem hotellet og begivenheden fra 16/06/2015 til 18/06/2015;

f)       vand-jetpack-oplevelse for to (2) i Los Angeles, USA;

g)      rejseforsikring (underlagt nedenstående paragraf 18); og

h)      £ 500 (eller et tilsvarende beløb i vinderens lokale valuta, som afgøres den dag, pengene sendes til vinderen) i lommepenge, der kan bruges på mad, drikkevarer, som drikkepenge og til transport (alle andre end dem, som udtrykkeligt er nævnt ovenfor) under turen ("lommepenge").

 

10.          Den samlede værdi af vinderpræmien vil afhænge af transport samt den overnatning, der stilles til rådighed, men præmiens samlede værdi (eksklusive moms og flyomkostninger) er ca.:

a)     GBP 3880; og

b)    EUR 5518 / AUD 7669 / CZK 150667 / DKK 41122 / NZD 8055 / NOK 47727 / PLN 22870 / RUB 366874 / SEK 50196 / CHF 5878

Flyomkostningerne kan variere og er afhængige af mange faktorer, herunder afgangslandet og datoen for booking af rejsen. Disse faktorer indgår ikke i ovenstående værdibeløb.

 

11.          Vinderen vil blive kontaktet af et tredjepartsfirma ("firma") inden for to (2) uger efter bekræftelsen af detaljerne til arrangøren for at arrangere rejsen og andre præmierelaterede detaljer. Firmaet kan kontakte vinderen for at aftale omstændighederne for rejsen (f.eks. rejsetidspunkter og foretrukne lufthavne), men de endelige beslutninger om rejsen tages af firmaet.

 

12.          Vinderen og dennes ledsager skal udfylde en informations- og præmiegodkendelsesblanket og indsende en kopi af deres pas til firmaet, så firmaet kan foretage den nødvendige tilrettelæggelse. Vinderen skal, på firmaets opfordring, oplyse yderligere personlige detaljer (vedr. sig selv og sin ledsager), som firmaet inden for rimelighedens grænser kan have brug for.

 

13.          Vinderen afholder alle de ekstraudgifter til rejsen, der ikke er omfattet af præmien, inklusive, men ikke begrænset til, transporten til og fra lufthavnen i vinderens hjemland samt alle måltider og drikkevarer, der overstiger lommepengebeløbet.

 

14.          Vinderen skal forevise et gyldigt kreditkort eller betalingskort som sikkerhedsdepositum til hotellet i forbindelse med indcheckning.

 

15.          Vinderen og dennes ledsager skal have et gyldigt pas med en udløbsdato mindst seks (6) måneder efter hjemrejsedatoen.

 

16.          Vinderen og dennes ledsager er selv ansvarlige for at fremskaffe gyldige visa. Vinderen og dennes ledsager skal besøge det relevante website og udfylde de påkrævede informationer for at ansøge om tilladelse til at komme ind i USA. Vinderen og dennes ledsager kan muligvis ikke få adgang til USA uden gyldige visa (hvis dette er påkrævet).

 

17.          Vinderen og dennes ledsager skal hver især medbringe en kopi af deres statsligt udstedte foto-id, som f.eks. pas eller kørekort, for at få adgang til begivenheden.

 

18.          Firmaet vil stå for en normal basisrejseforsikring (eksklusive eventuelle eksisterende lidelser) til vinderen og dennes ledsager forud for afrejse. Rejseforsikringens dækningsgrad er underlagt de begrænsninger samt vilkår og betingelser, som forsikringsselskabet har. Vinderen og/eller dennes ledsager er selv ansvarlige for eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med forsikringsdækningen for alle eksisterende sygdomstilstande og/eller for personer over 65 år (hvis relevant).

 

19.          Firmaet vil bruge alle rimelige bestræbelser på at overrække vinderpræmien til vinderen, herunder:

a)     via e-mail til den e-mailadresse, som vinderen har oplyst, at sende de elektroniske billetter eller booking-bekræftelser til flyveturen, begivenheden, transporten, rejseforsikringen og hotellet ("dokumenter"). Vinderen er ansvarlig for at udskrive de ovennævnte dokumenter; og

b)    via bankoverførsel, til en bankkonto angivet af vinderen, eller via check sendt med anbefalet post til den postadresse, som vinderen har angivet, at sende lommepengene,

inden for to (2) uger efter yderligere detaljer er blevet oplyst til firmaet af vinderen som krævet.

 

20.          I disse vilkår betyder ("præmie") vinderpræmien.

 

21.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

22.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

23.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

24.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

25.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke vinderens lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

26.          Vinderen og dennes ledsager accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker. Specifikt kan arrangøren ønske at filme vinderen og dennes ledsager ved begivenheden. Ved at deltage i begivenheden giver vinderen og dennes ledsager arrangøren samt dennes tilknyttede selskaber, licenshavere og licensgivere tilladelse til:

a)     at fotografere, filme og optage dem under deres ophold;

b)    at redigere, ændre, reproducere, udgive og distribuere eventuelle fotografier, optagelser eller film eller hvilket som helst deraf afledt materiale ("materiale") i et hvilket som helst medie; og

c)     at bruge materialet, helt eller delvist, på verdensplan og omkostningsfrit i al evighed, til et hvilket som helst formål, som denne måtte skønne nødvendigt for at markedsføre, annoncere eller på anden måde udnytte et hvilket som helst af arrangørens produkter og/eller tjenester og hvad som helst med tilknytning hertil eller afledt heraf.

 

27.          Vinderen og dennes ledsager accepterer desuden at give afkald på alle moralske rettigheder, de måtte have til materialet, samt at friholde arrangøren og dennes tilknyttede selskaber, licenstagere og licensgivere fra ethvert krav om betaling i forbindelse med deres brug af materialet.

 

28.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke lever op til kravene i sektion 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26 og 27, eller hvis deltageren anvender flere konti til at deltage, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

 

29.          Vinderen skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler og har ansvar for en eventuel dertil hørende skattepligt.

 

30.          Vinderen og dennes ledsager skal sikre sig, at de overholder de relevante regler for adgang, når de deltager i begivenheden. Eventuel nægtelse af adgang er ikke arrangørens ansvar, og arrangøren påtager sig intet ansvar over for vinderen i denne henseende.

 

31.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens navn på arrangørens website(s). Vinderens navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket ‘Future of Play Competition’ til følgende adresse: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

32.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

33.          “Arrangøren” er: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

34.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.